TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar > Kendimizi Sınayalım

SAYI 83SAYI 81SAYI 79SAYI 78SAYI 77SAYI 76SAYI 75SAYI 74SAYI 73SAYI 72SAYI 71SAYI 70SAYI 68SAYI 67SAYI 66


ÇÖZÜM:
Çözüm için virtüel iş prensibi kullanılacaktır. Bilindiği gibi, bu yöntemle izostatik (statikçe belirli) sistemlerin deplasman ve dönme analizlerini kolayca yapmak mümkündür. Yöntemin tek dezavantajı, her bir uygulamada sadece bir noktaya ait deplasman ya da dönme değerinin hesaplanabiliyor olmasıdır.
Problemi çözebilmek için “virtüel iş” kuralını hatırlamamız gerekiyor.

Kural:
Fv x ∆i = Fvi x ∆m

Burada;
Fv = Deplasmanını hesaplamak istediğimiz yer ve doğrultuda etki ettirilen virtüel dış kuvvet.
∆i = Hesaplanacak deplasman
Fv i = Virtüel iç kuvvet,
∆m = Dış kuvvet altında oluşan çubuk deplasmanı.

1 kN luk virtüel dış kuvvet altında oluşan çubuk kuvvetleri (virtüel iç kuvvetler)1 x ∆5 = Σ Fv i αL∆T

∆5 = (1/√2) x 0,000015 x 5000 x √2 x 40 mm

∆5 = 3,0 mm (yukarı yönlü)

Doğru Yanıt: C

SAYI 65


Doğru Yanıt: C: 36 mm

Her bir çerçeveye etki eden rüzgâr kuvveti: Fw
Bu durumda;
Ana çerçeve rijitliği = Fw /20 mm
Tali Çerçeve rijitliği = Fw /200 mm

Çerçeveler, yatay çaprazlarla birbirine bağlı olduğundan Toplam rijitlik;
Fw /20 mm + Fw /200 mm

Bu durumda toplam yatay deplasman (d);
d = 2 Fw / (Fw /20 mm + Fw /200 mm)
d = 2/(1/20 mm + 1/200 mm) = 36 mm
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği