TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Kurul ve Komiteler > MK4 - Tanıtım ve Üyelik Geliştirme Komitesi
KOMİTE HAKKINDA
HABERLER & DUYURULAR
ÜYELER
E-ÜYELER
KOMİTE GİRİŞ
Tanıtım ve Üyelik Geliştirme Komitesi: Etkinlikler Komitesi, Tanıtım Komitesi ve Üyelik Geliştirme Komitesi'nin konularını kapsar niteliktedir.

Tanıtım ve Üyelik Geliştirme Komitesi'nin temel hedefleri şunlardır:

1- Dernek tarafından Sektörün ülke çapında temsili,

2-Üye ve Dernek ilişkisinin güçlendirilmesi,

3-Kamu, yerel yönetimler, odalar ve ilgili STK’lar ile ilişkilerin geliştirilmesi,

4-Çelik Yapılar dergisinin ve diğer yayın unsurlarımızın daha çekici, yararlı ve aranır olması,

5- Üniversite öğrencilerinin çelik yapılar konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi.


© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği