TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi

CASP 2022 ULUSLARARASI KONFERANSININ BAŞARISI (Mayıs - Haziran 2022)

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) Başkan Yardımcısı H. Yener Gür’eş, Çelik Yapılar dergisinin 76. sayısında CASP 2022 Uluslararası Konferansının başarısına değindi.
09.08.2022
Yıllarca “yapısal çeliğin ve çelik yapıların tanıtımı ve yaygınlaştırılması” çalışmalarının önüne aşağıdaki üç engel çıkarılmıştır.
1. Korozyon,
2. Yangın riski,
3. Pahalılık (Değer mühendisliği ve ekonomiklik değerlendirilmeden).
 
ECCS bünyesinde yaklaşık 15 yıl uykuda kalan TC4 Yüzey Koruma Komitesi, yukarıda belirtilen nedenlerle sürdürülebilirliğin öne çıkmasına paralel olarak 27 Ekim 2016 tarihinde tekrar gündeme alınmış ve çalışmalarını başarıyla yürüten TC3 Yangın Komitesi gibi TC4 Yüzey Koruma Komitesi’nin de aktif hale getirilmesine karar verilmiştir. TUCSA tarafından kurulan TK3 Yangın Güvenliği Komitesi 26 Şubat 2007 tarihinde, TK4 Korozyon ve Yüzey Koruma Komitesi de 21 Eylül 2016 tarihinde ilk toplantılarını yapmışlardır.

Bu nedenle, genelde ülkemiz ve dünya için, özelde çelik sektörü için çok önemli olan bir konuya parmak basmak bilinç arttırmak ve bu konudaki araştırmaları teşvik etmek için Türk Yapısal Çelik Derneğinin (TUCSA) önerisi ve Avrupa Yapısal Çelik Birliğinin (ECCS) desteği ile periyodik konferanslar yapılması için 2018 yılında karar verildi. İlk olarak, TUCSA tarafından ECCS ile koordineli olarak düzenlenen “International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019)” uluslararası sempozyumu 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi, bu kapsamda 24 Mayıs 2019 tarihinde de Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise) restorasyonunu yerinde incelemek üzere bir teknik gezi yapıldı.

İki yılda bir yapılmasını düşündüğümüz CASP serisi konferansların 2021 yılında yapılması planlanan ikincisi olan 2. Çelik İçin Korozyon ve Yüzey Koruma Uluslararası Konferans ve Sergisi (2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel) Covid-19 küresel salgını göz önüne alınarak ertelendi ve 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde online olarak başarıyla tamamlandı. CASP 2022 uluslararası konferansı kapsamında Çelik sektörü için yaşamsal önemi haiz korozyonun bilimsel ve mühendislik açısından bütün yönleri ele alınırken, çelik ile diğer malzemelerin korozyondan korunması konularındaki yenilikler de masaya yatırıldı.

Konferans süresince aşağıda isimleri ve konuları sunulan alanlarında dünyaca ünlü sekiz keynote konuşmacı çok etkili ve yararlı sunumlar yaptılar:
 ~ Prof. Dr. Saviour Umoren, King Fahrad Üniversitesi (Application of Corrosion Inhibitors for Steel Protection in the Oil and Gas Industry: Challenges and Future Perspectives)
 ~ Dr. Pierangela Cristiani, European Federation of Corrosion (EFC) (Microbial corrosion of industrial steel and copper alloys)
 ~ Prof. Dr. Sergio Lorenzi, Bergamo Üniversitesi (Recent developments in metal additive manufacturing)
 ~ Prof. Dr. İlker Topçu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Development of Corrosion Resistance of Structural Steel with Nano-silver Coatings)
 ~ Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Bergamo Üniversitesi (A comparative analysis of the corrosion characteristics of electro-galvanized steel coated with epoxy zinc-free and zinc-rich coating in 5% NaCl)
 ~ Dr. Reza Javaherdashti, Hollanda (CASP 2019’da da davetliydi) (Wall mold formation and methods to prevention them)
 ~ Prof. Dr. Yasser Ben Amor, Carthage Üniversitesi (The usage of green corrosion inhibitors in industrial application and their limitations)
 ~ Dr. Yves Günaltun, Fransa (Assessment of corrosion in wet gas pipelines)
 
Yukarıdaki konuşmacılardan her biri bir oturumda konuştu. Oturum Başkanlıklarını ise aşağıdaki hocalarımız yaptılar:
 Prof. Dr. Mustafa Ürgen, İTÜ (1. Oturum),
 Prof. Dr. Ramazan Solmaz, Bingöl Üniversitesi (2. Oturum),
 Prof. Dr. Volkan Günay, Işık Üniversitesi (3. Oturum),
 Doç. Dr. Tayfun Altuğ Söylev, Yeditepe Üniversitesi (4. Oturum),
 Prof. Dr. Esra Sungur, İstanbul Üniversitesi (5. Oturum),
 Dr. Özgür Köylüoğlu, Yeditepe Üniversitesi (6. Oturum),
 Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Bergamo Üniversitesi (7 ve 8 Oturumlar).
  
Yukarıdaki Keynote konuşmacıların dışında, her iki gün de 10’ar olmak üzere, toplamda 20 sunum yapıldı. Bu sunumlardan seçilen makaleler Prof. Gerengi’nin koordinasyonunda uluslararası indeksli journallarda yayımlanması için çalışmalar başlatıldı.

İkinci kez gerçekleştirilen uluslararası CASP konferansı organizasyonda rol alan herkesin katkısıyla gerçekleştirilmiştir ve Türk Yapısal Çelik Derneği tüm katkı verenlere müteşekkirdir. Bununla birlikte, CASP fikrinin ortaya çıktığı günden beri bilgi ve deneyimi ile bizlere yol gösteren Prof. Dr. Ali Fuat Çakır hocamıza ve gerek davetli konuşmacılar gerek indeksli dergilerle ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi, indeksli dergilerde editör olarak destek vermek suretiyle konferansın başarısına önemli katkılar sağlamış olan Prof. Dr. Hüsnü Gerengi hocamıza bir kez daha şükranlarımızı sunarız.

Sonuç olarak:
1. Korozyon konusu en çok çelik sektörünü ilgilendiriyor olmakla birlikte, özellikle ülkemizde yeterince bilinmeyen, dolayısıyla da yeterli ilgiyi görmeyen bir bilim dalıdır.
2. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz CASP konferansları, sektörümüzü doğrudan ilgilendiren ve aşağıda belirtilen alanlarda bilimsel çalışmaların sektör adına teşvik edilmesi ve bilincin artması yönünde fayda sağlamaktadır.
a. Çeliğin pazarlanmasının önünde engel olabilecek Korozyon ve korozyondan korunma mühendisliği,
b. Çeliğin kullanım ömrünü uzatarak, birim zamanda sera gazı salımını azaltıcı önlemler, sürdürülebilirliğin temel ögelerinden olan tekrar kullanım (reuse) olanağını artırma.

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği