TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

2022 YILINDA NELER YAPTIK? (Kasım- Aralık 2022)

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür'eş, Çelik Yapılar dergisinin 79. sayısında, derneğimizin 2022 yılında gerçekleştirdiği faaliyetlere değindi.
27.02.2023
Geçtiğimiz yıl aşağıdaki etkinlikleri başarıyla gerçekleştirdik:
25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde 2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2022) uluslararası konferansı
20-22 Eylül 2022 tarihlerinde 10th International Symposium on Steel Bridges for a Green Planet uluslararası sempozyumu (SBIS 2022)
21 Eylül 2022 tarihinde 6th European Steel Bridges Awards (ESBA 2022) Ödül Töreni ve Gala Dinner
22 Eylül 2022’de ECCS Yıllık Toplantıları
ECCS 6. Avrupa Çelik Köprü Ödülleri (ESBA) 2022 Yarışması
19. SteelPRO 2022 Öğrenci Yarışması
13. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2022 Yarışması
6 Aralık 2022 tarihinde 23. Yapısal Çelik Günü

— CASP 2022 Uluslararası Konferansı

Korozyon ve yüzey koruma konusundaki konferans serimize başlamamıza neden olan yaklaşımı şu şekilde özetleyebiliriz: Yıllarca “yapısal çeliğin ve çelik yapıların tanıtımı ve yaygınlaştırılması” çalışmalarının önüne sıklıkla aşağıdaki üç engel çıkmıştır;
 
Korozyon,
Yangın riski,
Pahalılık (Değer mühendisliği ve ekonomiklik değerlendirilmeden).
 
Tabii bunlara günümüzde, çeliğin korozyonuna ve aşınmasına karşı alınacak önlemlerin CO2 salımına etkisi de eklenmiştir. Bu önemli konuya aşağıda “İklim Değişikliği ve Karbon Sıfır Hedefi“ başlığı altında ayrıca değinilecektir.

ECCS bünyesinde yaklaşık 15 yıl uykuda kalan TC4 Yüzey Koruma Komitesi, sürdürülebilirliğin öne çıkmasına paralel olarak 27 Ekim 2016 tarihinde tekrar gündeme alınmış ve çalışmalarını başarıyla yürüten TC3 Yangın Komitesi gibi TC4 Yüzey Koruma Komitesi’nin de aktif hale getirilmesine karar verilmiştir. TUCSA tarafından kurulan TK3 Yangın Güvenliği Komitesi 26 Şubat 2007 tarihinde, TK4 Korozyon ve Yüzey Koruma Komitesi de 21 Eylül 2016 tarihinde ilk toplantılarını yapmışlardır.

Bu nedenle, TUCSA ilk CASP konferansını ECCS ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul’da Lares Park Otelde gerçekleştirdi ve çok beğeni aldı. CASP serisi uluslararası konferanslarının her iki yılda bir gerçekleştirmesine karar vermiş olunmasına karşılık, 2021 yılına planlı konferans Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi ve 2nd International Conference on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2022) uluslararası konferansı 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde başarıyla gerçekleştirildi. Konferans süresince dünyaca ünlü sekiz davetli keynote konuşmacının yaptığı çok etkili ve yararlı sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Keynote konuşmacıların dışında, her iki gün de 10’ar tebliğ olmak üzere, toplamda 20 sunum yapıldı. Prof. Dr. Hüsnü Gerengi’nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, bu sunumlardan bazıları uluslararası tanınırlığı olan Journal of Adhesion Science and Technology endeksli dergisi tarafından yayımlanmak üzere kabul edildi.

Bu konferans sonucunda şu önemli sonuçtan bahsetmek isterim: korozyon konusu en çok çelik sektörünü ilgilendiriyor olmakla birlikte, özellikle ülkemizde yeterince bilinmeyen dolayısıyla da önemsenmeyen bir bilim dalıdır. Periyodik olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz CASP konferansları, sektörümüzü doğrudan ilgilendiren ve aşağıda belirtilen alanlarda bilimsel çalışmaların sektör adına teşvik edilmesi ve bilincin artması yönünde fayda sağlayacaktır:
 
Çeliğin pazarlanmasının önünde engel olabilecek korozyon ve korozyondan korunma mühendisliği,
Çeliğin kullanım ömrünü uzatarak, birim zamanda sera gazı salımını azaltıcı önlemler,
Sürdürülebilirliğin temel ögelerinden olan geri dönüşüm (recycling), kullanımın azaltılması (reduce) ile birlikte tekrar kullanım (reuse) olanağına dikkat çekmek
.
— SBIS 2022 Uluslararası Sempozyumu
İkinci Dünya Savaşı’nın (1 Eylül 1939-2 Eylül 1945) ardından harap olmuş Avrupa’nın yeniden yapılandırılması safhasında 1955’de kurulan ECCS, sosyal olduğu kadar stratejik öneme de sahip olan köprü tasarımı ve yapımı konusuna daima önem vermiştir.

“International Symposium / Conference on Steel Bridges” 25 Şubat 1988 tarihinden beri Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) üyeleri tarafından ECCS şemsiyesi altında gerçekleştirilmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) “8th International Symposium on Steel Bridges: Innovation and New Challenges” sempozyumunu 2015 yılında ECCS Yıllık Toplantılarıyla birlikte İstanbul’da düzenlemişti. TUCSA bu kez “10th International Symposium on Steel Bridges for A Green Planet” sempozyumuna 20-22 Eylül 2022 tarihlerinde, ECCS Yıllık Toplantılarıyla birlikte İstanbul’da ev sahipliği yapmanın ve bu etkinliğin insan ile doğa arasında köprü oluşturmasını hedeflemenin gururunu yaşamıştır. Sempozyum, ECCS adına TUCSA tarafından T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yeditepe Üniversitesinin organizasyon destekleri ve sponsorlarımızın katkılarıyla İstanbul’da InterContinental Otelde başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, Avrupa ile Asya arasında doğal köprü oluşturmakla birlikte, 1973 yılından başlayarak gerçekleştirdiği beş asma köprü ile iki kıtayı fiziken de birbirine bağlamaktadır. Bu köprülerden üçü İstanbul Boğazı’nın ve biri de İzmit Körfezi’nin üzerinde yer alırken, geçen yıl Çanakkale Boğazı üzerinde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü, Cumhuriyetimizin 100. yılını simgeleyen 2.023 metre ile dünyanın en geniş orta açıklığına sahip köprüsü olarak Türkiye’de iki kıtayı birbirine bağlayan beşinci köprü olmuştur.

Yaklaşık 50 yılda dünyanın önde gelen geniş açıklıklı beş asma köprüsünü yapma vizyonuna ve becerisine sahip Türkiye bunların dışında da birçok özgün çelik köprünün tasarımını ve yapımını gerçekleştirmiştir. Bu köprülerden elde edilen bilgi birikimi ve deneyim sayesinde Türkiye; dünyanın çeşitli ülkelerinde ve kıtalarında çok sayıda köprü yapmış, dünyanın köprü üretim ve yapım merkezlerinden biri haline gelmiştir. Son olarak gerçekleştirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin dünyanın her köşesinde en büyük köprüleri yapabileceğini kanıtlamıştır.

10. Uluslararası Çelik Köprü Sempozyumu; mimarlar, yapı mühendisleri ve tasarımcıları, çelik yapı imalatçıları ve yüklenicileri ile birlikte çevre psikologları, şehir planlamacıları ve çevrecilere de çelik köprülere ilişkin yenilikleri ve yeni ufukları tartışma ve değerlendirme olanağı sunmuştur. Dünyanın köprü üretim ve yapım merkezlerinden biri haline gelmiş olan Türkiye’nin köprü teknolojileri konusunda da hamlelerini sürdürmesi gerekmektedir.

20-23 Eylül 2022 haftası içinde Sempozyum ile birlikte gerçekleştirilen teknik gezi ve ECCS Toplantıları aşağıdaki programa göre yürütülmüştür:
 
20 Eylül 2022 1915 Çanakkale Köprüsüne Teknik Gezi
21-22 Eylül 2022 10th International Symposium on Steel Bridges for A Green Planet
21 Eylül 2022 6th European Steel Bridges Awards Ödül Töreni
21 Eylül 2022 Gala Dinner ve TUCSA’nın 30. Kuruluş Yıl dönümü Yemeği
22 Eylül 2022 ECCS Yıllık Toplantıları - yalnız davetli ECCS üyeleri için.
 
— ECCS 2022 Yıllık Toplantıları
TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür’eş, 2018-2019 döneminde yaptığı ECCS Başkanlığından sonra 2021 yılında ikinci kez ECCS Başkanlığına seçilmişti. 22 Eylül 2022 tarihinde İstanbul’da InterContinental Otelde yapılan ECCS Yönetim Kurulu toplantısının ardından, ECCS Başkanı Gür’eş başkanlığında toplanan ECCS Genel Kurulu toplantısında 2022-2023 dönemi ECCS Başkanlığı seçimi sonunda H. Yener Gür’eş ECCS Başkanlığı görevini Hollanda Yapısal Çelik Derneği Direktörü Annamarie Hagoort’a devretti.

Bu iki uluslararası sempozyum ve konferans ile ECCS Genel Kurulunun dışında biri uluslararası, üç yarışma da 2022 yılının önemli etkinlikleri arasında yer aldı.

— ESBA 2022 Yarışması
Ev sahibi ülke adına Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ve Yüksek Mimar Mühendis Ahmet Alataş’ın da katıldıkları uluslararası jüri tarafından 31 Mayıs 2022 tarihinde Brüksel’de yapılan değerlendirme toplantısında üç projeye ödül verilmesi kararlaştırılmıştır.

ECCS tarafından yayımlanan Şartname paralelinde European Steel Design Awards Uluslararası Jüri Toplantısı 31 Mayıs 2022 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Jüriye ev sahibi ülke adına mühendis olarak ECCS Silver Medal ve Charles Massonnet Bilim Ödülü’nü almış olan Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu ve mimar olarak da 2017 yılında ilk kez Avrupa’nın en iyi projesi seçilerek Awards of Excellence ödülü alan Yüksek Mimar Mühendis Ahmet Alataş kendi imkânlarıyla katılmışlardır. Uluslararası Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye’den katılan 2 köprünün de yer aldığı aşağıdaki projeler ödüle değer bulunmuştur:

KARAYOLU ve DEMİRYOLU KÖPRÜLERİ Kategorisinde 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye
Proje Sahibi: KGM adına Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü / Bursa,
Genel Yüklenici: DL E&C - LİMAK - SK ecoplant - YAPI MERKEZİ Ortak Girişimi (DLSY JV)
Mimari Firma: Çanakkale Otoyol ve Köprüsü İnşaat Yatırım ve İşletme A.Ş. (ÇOK A.Ş.)
Yapısal Tasarım: Danimarka’dan COWI A/S
Çelik Yapı İmalatçısı: ÇİMTAŞ,
Montaj Alt Yüklenicisi: ÇİMTAŞ / Handar / DLT / SRBG

BİSİKLET ve YAYA YOLLARI Kategorisinde Bridge De Lille Langebro, Danimarka

MODÜLER KÖPRÜ JÜRİ ÖZEL Ödülüne değer bulunan Erection of 148 Metallic Modular Bridges for Peruvian Government, Peru
Proje Sahibi: Peru Ulaşım ve İletişim Bakanlığı
Genel Yüklenici: BERD – Projecto, Investigaçao e Engenharia de Pontes S.A.
Çelik Yapı Yüklenicisi: MİM Mühendislik A.Ş.

21 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen Ödül Töreni’nde kazanan projelerin paydaşları ECCS Başkanı H. Yener Gür’eş, Tanıtım İcra Kurulu (PMB) Başkanı Bernhard Hauke ve Ödüller Komitesi Başkanı Annamarie Hagoort’un elinden ödüllerini almışlardır. Törenle ödüllerini alan yarışmacılar ve tüm misafirler aynı günün akşamında Moda Deniz Kulübünde düzenlenen geleneksel Gala Dinner yemeğinde mutluluklarını paylaşmışlardır. Gala Yemeğinde geçirilen keyifli saatlerin ardından, TUCSA’nın büyük başarılara imza attığı 30 yılın kutlandığı gecede 30. Yıl pastasını TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür’eş, Önceki Başkan Prof. Dr. Nesrin Yardımcı Tiryakioğlu, Başkan Vekili Ahmet Şuyun, Sayman Üye Kağan Yemez ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Güzel kestiler.

— SteelPRO 2022 Öğrenci Yarışması
TUCSA tarafından ilk kez 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla gerçekleştirilen, Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışması olarak bilinen ve geçen yıl 19’uncusu düzenlenen 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2022) Ahmet Alataş Workshop Ana Sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Nedenleri ve etkileri açısından iklim değişikliği, çağın en önemli ve insan ırkının yok olmasına sebep olabilecek kadar büyük küresel sorunu olarak değerlendirildiğinden, bu yıl yarışmanın konusu: İklim değişikliklerinden kaynaklı sorunlara yaratıcı yapısal çözümler olarak belirlendi. Burada üç amacımız vardı: birincisi iklim değişikliği konusundaki farkındalığın artmasına katkıda bulunmak, ikincisi öğrencilerin mevcut bilgilerin koşullanmışlıklarından kurtularak yeni ve yaratıcı fikirler geliştirmelerine olanak sağlamak, üçüncüsü ise bizim doğrularımız ve hayal edebildiklerimiz dışında öneriler gelirse onları da değerlendirmek.

SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarının daha yararlı hale gelmesi için, yarışmada yararlanılacak bilgilerin dışında öğrencilerin meslek yaşamları boyunca yararlanabilecekleri bilgilerin de paylaşılması amacıyla 2021 yılında başlattığımız SteelPRO Tanıtım Toplantısı ve Seminerleri geçen yıl ikinci kez düzenlendi. Eğitim amaçlı bu toplantılara SteelPRO 2022 Yarışmasına katılıp katılmayacağına bakılmaksızın tüm mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencileri davet edildi.

Bu kapsamda, 29 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan ilk toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür’eş tarafından aşağıdaki hususlara değinilmiştir:

“Bu yıl seçilen yarışmanın konusu seçilirken, öğrencileri standart bir yapı tipi ile sınırlamayıp, öğrencilerin yapay zekâ (AI), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) yapı bilgi modellemesi (BIM) vb. dijital teknolojilerden de yararlanarak yaratıcılıklarının önünü açmak ve ileride uygulama ya da ARGE projeleri haline evrilebilecek fikirleri geliştirmelerine olanak sağlamak hedeflenmiştir.

Üstelik hoyratça ve bencilce kullandığımız doğayı tahrip etmeye devam ettiğimiz takdirde, bu sorunlar ve değişiklikler daha da artacak. Zaman zaman akademik çevrelerin ve kamunun dikkatini çekmeye çalıştığımız şu konuyu tekrarlamak istiyorum; doğa olaylarındaki bu değişim bilimsel yöntemlerle izlenmeye, nasıl ve ne yönde gelişeceği belirlenmeye çalışılmalı, yakın bir gelecekte standartlarımızda ve yönetmeliklerimizde yer alan yüklerin ve önlemlerin yetersiz kalacağı göz önüne alınarak gerekli değişiklikler üzerinde çalışmalar yapılmalıdır.

Projeyi geliştirirken tabii ki üniversitede öğrendiklerinizden yararlanacaksınız, ancak Jiddu Krishnamurti’nin dediği gibi bilgileriniz sizin yaratıcılığınızı engellemesin. Yaratıcılıkla ilgili bir uzmanın şu sözlerini paylaşmak istiyorum; “Biz bazen öğrettiklerimizin dışında fikirlerle gelen öğrenciye “saçmalama” diyoruz ve yaratıcılıklarını öldürüyoruz. Oysa yaratmak bir arayıştır, bir sınama yanılmadır. Dolayısıyla bırakın öğrencileriniz saçmalasınlar ve bu uçkun fikirleri arasından yeni bir şeyler yaratsınlar.”
Sonuç olarak, teoriyi çok iyi bilin ama kalıpların da esiri olmayın, sorgulayıcı olun. Ancak hür düşünceye sahip insanlar yaratıcı olabilirler. Düşüncelerinizi özgür bırakın ve lütfen saçmalamaktan korkmayın.”

Covid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara verdiğimiz SteelPRO 2022 Kolokyumu, Prof. Dr. Ayhan Usta, Prof. Dr. Ece Ceylan Baba ve Dr. Selçuk İz’in de katılımlarıyla yine yüz yüze gerçekleştirildi. 19. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2022) Jürisi tarafından ödüle değer bulunan projelerin yarışmacıları ve danışman öğretim üyeleri ödüllerini 6 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen 23. Yapısal Çelik Günü kapsamında düzenlenen Ödül Töreni’nde aldılar.

— Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2022
Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirmek ve ödüllendirebilmek üzere 1997 yılından bu yana iki yılda bir çeşitli formlarda çelik yapı tasarım ödülleri düzenlenmektedir. Yarışmanın amacı; çeliğin mimari, inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran çelik yapı tasarım ve uygulamalarını ödüllendirmek, yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi ve bilinir hale getirerek yatırımcı, mimar ve mühendislerin çeliğin avantajlarından daha çok yararlanmalarına olanak sağlamaktır.

Yarışma jürisi tarafından, yapı ödülleri ve tasarım ödülleri kategorilerinde ödüle değer projeler belirledikten sonra projelerin paydaşları 6 Aralık 2022 tarihinde Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 23. Yapısal Çelik Günü kapsamında düzenlenen tören ile ödüllerini aldılar.

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği