TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA’NIN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM PLANLI ETKİNLİKLERİ (Kasım- Aralık 2022)

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür'eş, Çelik Yapılar dergisinin 79. sayısında, derneğimizin önümüzdeki dönem gerçekleştirmeyi planladığı etkinlikleri kaleme aldı.
28.02.2023
— Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi Çalıştayı (18 Ekim 2023)
Yangın Güvenliği Mühendisliği ve MYK nezdinde Yangın Danışmanlığı konularında uzun zamandır üzerinde çalıştığımız hususları da içeren “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Yönetmeliği” 28 Eylül 2022 tarihinde yayımlandı. Bu Yönetmeliğin; a) Ek-2’sinin Y.1.1.1 (Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Tasarım Gözetimi Hizmeti, Uzmanlık Alanları) maddesinin (a) ve (b) bentleri 1/1/2024 tarihinde, (c) bendinin 1/1/2025 tarihinde yürürlüğe gireceği, diğer hükümlerinin yayım tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmiştir.

Deprem ve Yangın tasarımlarını ilgilendiren yönetmeliğin yangın ile ilgili bölümü 23. Yapısal Çelik Günü kapsamında İlker İbik tarafından sunuldu.

BYKHY ile ilgili bölümünün 1/1/2024 ve 1/1/2025 tarihlerinde yürürlüğe gireceği göz önüne alınarak, 28/9/2022 tarihinde yayımlanan yönetmeliğin;
  • Yükleniciler, projeciler ve diğer paydaşlar tarafından bilinirliğinin artırılması,
  • Yangından Korunma Sistemleri (YTGUA-1) ve/veya Yangından Korunma Analizleri (YTGUA-2) uzmanlık alanlarında yetkilendirilmeyi düşünen kişi ve şirketler ile yönetmeliğin kullanımında etkilenecek projeciler ve yüklenicilerin, yönetmeliğe ilişkin olası soru ve önerilerinin belirlenmesi,
amacıyla, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi Çalıştayı yapılması planlanmaktadır. Tarih ve yer konusunda bakanlık mutabakatı alınması kaydıyla çalıştayın 19 Ekim 2023 tarihinde bir tam gün süreli olması ve iki bölümden oluşacak çalıştayın ilk bölümünde Yönetmelik hakkında bilgilerin paylaşılması, ikinci bölümünde aşağıdaki gibi konularda oluşturulacak farklı çalıştay masalarında belirlenen konularda uzmanlar tarafından çalışmalar yapılması, soru ve önerilen değerlendirilmesi planlanmaktadır:
  • Tanım ve kriterlerin yeterliliği
  • Yönetmeliğin uygulanabilirliği ve karşılaşılması olası soru ve sorunlar
  • Uzmanlık alanları
  • Yönetmelikte belirtilen uzmanlık alanları dışında mesleki yeterlik standardı oluşturmaya gerek var mı?
  • Yangın güvenliği mühendisliği (çok disiplinli) ve özellik arz eden binaların dışındaki yapılar için yangın güvenliği danışmanlığı
  • Diğer yönetmeliklerle (TBDY, BFKHY ve Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Uygulamasına Dair Yönetmelik gibi) ilişkiler.
Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi Çalıştayı’na kamu yetkililerinin, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, ilgili Odalar ile STK’ların, uzman mimar ve mühendislerin davet edilmesi planlanmaktadır.

— 24. Yapısal Çelik Günü (20-21 Aralık 2023)
2000 yılından beri her yıl düzenlenen Yapısal Çelik Günlerinin 24’üncüsünün mümkün olduğu takdirde talepler doğrultusunda iki gün süreli olarak yapılması planlanmaktadır.

— CASP 2024 Uluslararası Konferansı (22-24 Mayıs 2024)
Korozyonun dünya ekonomisi açısından yılda 2,5 trilyon $, ülkemiz açısından 50 milyar $ kayba sebep olduğu gerçeğinden ve bu konuda üretilecek çözümlerin bir yandan tasarruf sağlarken diğer taraftan çelik kullanımını artıracağı görüşünden yola çıkmıştık. Ancak bu yılki 2nd International Conference and Exhibition on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2022) konferansında bir önemli husus daha ortaya çıktı: çeliğin korozyondan korunması ve kullanım ömrünün uzatılması CO2 salımının önlenmesi açısından da önemli. Dolayısıyla CASP 2024 konferansında konu küresel ısınma ve iklim değişikliği açısından daha fazla irdelenecek. Böylece markalaşan Uluslararası Korozyon ve Yüzey Koruma Konferansı serisinin üçüncüsü (3rd International Conference on Corrosion and Surface Protection for Steel) (CASP 2024) 22-24 Mayıs 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. CASP 2024 uluslararası konferansının ayrıntıları https://tucsaevents.org web sayfasında yayımlanacaktır.

— 20. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2023)
SteelPRO 2023 öğrenci yarışmasının şartnamesinin 2023 yılı Mart ayında içerisinde yayımlanması planlanmaktadır.

— European Steel Design Awards (ESDA) 2023 (12 Eylül 2023)
Avrupa Çelik Yapı Tasarımı Ödülleri (ESDA) yarışmasına TUCSA tarafından önerilecek, Haziran 2020 ilâ Mayıs 2023 tarihleri arasında tamamlanmış ve kullanıma hazır hale gelmiş yapı projeleri katılmaktadır. TUCSA tarafından projelerin yüklenmesi için son tarih 30 Nisan 2023, Uluslararası Jüri tarafından değerlendirme toplantısının tarihi ise en geç 15 Haziran 2023 olarak belirlenecektir. Bu yarışma ile birlikte ESDA Öğrenci yarışması da yapılacaktır. ESDA 2023 Ödül Töreni 12 Eylül 2023 Salı Günü Eurosteel 2023 etkinlikleri kapsamında Amsterdam’da yapılacaktır.

— Eurosteel 2023 (Amsterdam, 12-14 Eylül 2023)
Avrupa’nın ve sektörün en büyük iki konferansından biri olan Eurosteel 2023 üç yılda bir, seçilen bir Avrupa ülkesinde yapılmaktadır. Bouwen met Stahl (Hollanda Çelik Yapılar Derneği) ile koordineli olarak Technical University of Delft Civil Engineering and Geosciences ve ETH Zurich – IBK Institute of Structural Engineering tarafından organize edilen Eurosteel 2023 Konferansı 12-14 Eylül 2023 tarihlerinde Amsterdam’da gerçekleştirilecektir.

TUCSA, mevcut deneyiminden yararlanarak 6 yıl sonraki Eurosteel 2029 Konferansının Türkiye’de yapılması için ev sahipliği yapmayı düşünecek olan Türkiye’deki üniversiteler ile iş birliği yapabilir ve gerekli desteği verebilir.


© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği