TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi

Temmuz - Eylül 2016

Sektörümüz zor günleri birlik ve beraberlikle aşacak.
27.10.2016
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Sayın Üyeleri,
Çelik Yapı Sektörünün Sayın Paydaşları,

12 Şubat 2016’daki Genel Kuruldan sonra ilk 3 aylık Ajandam yazısını Haziran 2016 ayında yayımlamıştık. İkinci 3 aylık faaliyetlerimizi ve planlarımızı da bu yazımızda paylaşacağız.  


Bu 3 aylık döneme 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile demokrasimize, devletimize ve milletimize karşı girişilen kanlı kapsamlı terör eylemleri ve ona ilişkin gelişmeler damgasını vurdu. Dolayısıyla burada öncelikle Türk Yapısal Çelik Derneği’nin bu hayati gelişme karşısında aldığı tedbirlerden bahsedeceğim.


Diğer taraftan, Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek maksadıyla, Suriye’de sınırlı bir kara harekâtı başlattı.


Ülkemizin geçmekte olduğu sıkıntılı günlerin normalleşmesi için tüm ilgili tarafların hukuka saygılı, demokrasinin temel kurallarına bağlı, yoğun ve özverili bir şekilde çalışılması gerekmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin, günlük yaşamımızda olduğu gibi ekonomimizde de huzur ve güven ortamının yeniden tesisi için tüm paydaşların dayanışma içinde olması ve devletin bu yöndeki çabalarına katkıda bulunması gerektiği inancıyla yaptığı daveti üzerine, Yüksek İstişare Kurulu 7 Eylül 2016 tarihinde olağanüstü olarak toplandı. 


Yüksek İstişare Kurulu, mevcut sorunlara ilişkin değerlendirmelerini yaptıktan sonra önerilen hareket tarzlarını belirledi. Bu kapsamda; piyasalardaki güvensizliğin iç ve dış ticaretimizi, finans sektörünü ve dolayısıyla ekonomiyi olumsuz etkilediği konusunda mutabık kalındı. Yüksek İstişare Kurulu bu sorunlara karşılık, Devletimizin bekası için Sektörümüzün elinden geleni yapacağını belirledikten sonra;

1. Güvensizlik ortamının giderilmesi için;
    a. Dernek olarak yapılabileceklerin gerçekleştirmesine
    b. Yurtdışındaki muhataplara, 15 Temmuz olayı ve sonrasındaki normalleşme çalışmaları hakkında bilgi verilmesine,
    c. Kamuya önerecek görüşlerin ilgili Bakanlıklar ile paylaşılmasına,
2. Ekonominin canlılığını muhafaza etmesi ve topluma olumlu mesajlar vermesi için sektör olarak yapılabileceklerin belirlenmesine, ihracatın artırılması için çabaların sürdürülmesine,
3. Aşağıdaki öneri paketinin Kamuya sunulmasına karar verdi.
    a. Piyasalardaki güvensizliğin bir an önce giderilmesi sağlanmalı,
    b. İhracatın desteklenmesi için Eximbank kredilerinin, teminat mektuplarının, ülke riski sigortalarının işlevselliği artırılmalı, bunun için oluşturulan fonlar bir an önce hayata geçirilmeli,
    c. Vergi sistemi; çalışan kişi ve kuruluşları rahatlatırken, kayıt dışı çalışmaları engelleyerek toplanan toplam vergiyi azaltmayacak şekilde düzenlenmesi için ilgili birlik, sektör dernekleri ve diğer paydaşlarla koordineli olarak gözden geçirilmeli.
    d. Başta kamunun altyapı ve bazı üstyapı yapıları olmak üzere, Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirilecek yapıların bir kısmının çelik yapılmasının ülke ekonomisine önemli yararlar sağlayacağı göz önüne alınarak gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılmalıdır. 

Yukarıda belirtilen değerlendirme ve öneriler paralelinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından hazırlanan;
1. Türkiye’deki durumu ve normalleşmeyi özetleyen mektup, üyesi olduğu Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) çatısı altındaki 17 ülke ve 3 uluslararası organizasyonun temsilcilerine gönderildi,
2. “Bu ülke, bu devlet bizim” özdeyişiyle betimlenen ve TUCSA web sitesinde (http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=647) yayımlanana söz konusu sonuç raporu T.C. Başbakanlık, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı makamlarına yazılı olarak sunuldu,

Bu önemli olay dışında yürütülen faaliyetleri de aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.


Kenya Büyükelçisi Ziyareti
. Derneğimizin amacı doğrultusunda ağırlık verilen Dış Ticaret Komitesi çalışmaları paralelinde alınan randevu üzerine, Kenya Büyükelçisi Sayın Kiema KILONZO Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı’nı 20 Haziran 2016 tarihinde makamında kabul etti. Ziyaret sırasında Türkiye ile Kenya arasında çelik yapılar ve yapısal çelik konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi hususları konuşuldu.

Hafif Çelik Yapılar
. 2006 yılından itibaren yayımlanması için bakanlık nezdindeki çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 4 Şubat 2016 tarih ve 29614 sayılı Resmî Gazetede yayımlandıktan sonra Hafif Çelik Yapılarla ilgili olarak çalışmalarımıza hız verildi. TUCSA’nın Binaların Depremden Korunması Hakkında Yönetmelik (BDKHY) güncelleme çalışmaları kapsamında 30 Haziran 2011 tarihinde T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığına sunduğu önerilerden biri de Hafif Çelik Yapılar Bölümünün Deprem Yönetmeliğine eklenmesiydi. Önerilerimiz paralelinde teşkil edilen Hafif Çelik Yapılar Komisyonu, Hafif Çelik Yapılar Bölümünün ilk taslağını hazırlayarak 13 Temmuz 2015 tarihinde AFAD’a teslim etti. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY). TUCSA’nın bakanlık nezdindeki ikinci çalışması da Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği’nin hazırlanması yönünde oldu. Bu konudaki başvuru ve görüşmelerimizin sonuncusu 23 Ağustos 2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Sayın Hayrettin GÜNGÖR’ü ziyaretimiz oldu. Kendisine Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği konusundaki talebimiz ve öncesi hakkında bilgi sunuldu.

Komite Çalışmaları
. Bu süre içinde aşağıdaki komite çalışmaları yoğun bir şekilde yürütüldü, üyesi olduğumuz derneklerin çalışmalarına iştirak edildi:
    - TUCSAmark Teknik Komitesi. TUCSAmark Belgelendirme Programının radikal değişiklikleri içeren 4. sürümünü hazırlamaya devam ediyor.
    - TK-3 Yangın Komitesi. Yayın ve eğitim konularındaki çalışmalarını sürdürüyor.
    - TK-4 Yüzey Koruma Komitesi. Eğitim, meslek standardı, ve yayın konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) bünyesindeki “TC-4 Surface Protection (Yüzey Koruma)” komitesinin yeniden aktive edilmesi konusundaki önerisine istinaden 12 Nisan 2017 tarihinde Brüksel’de yapılması planlanan Yüzey Koruma Çalıştayı (Surface Protection Workshop) için de hazırlıklarını yürütüyor.
    - Yarışmalar Komitesi. Şu 4 yarışma ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor: Proje başvuruları başlamış olan Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016 yarışmasının Jürisi 7 Kasım 2016 tarihinde toplanarak ödüle değer projeler belirleyecektir. Çelik Yapı Tasarımı 2017 yarışmasının planlaması başladı. ECCS tarafından düzenlenen 2016 Avrupa Çelik Köprü Ödülleri yarışmasına Türkiye’den iki proje ile katılım sağlandı. TUCSA tarafından bu iki projeye 17. Yapısal Çelik Günü’nde Teşekkür Plaketi verilecektir. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2017 yarışmasında ödüle değer bulunan proje / projeler ECCS’in Avrupa Çelik Yapı Tasarımı 2017 yarışmasına katılmak üzere aday olacaklardır.
    - Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu. Yaz süresince iki ay dışında her ay gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantılarına iştirak ediliyor.
    - Yapısal Yangın Güvenliği Çalışma Grubu (YYGÇG). Gerek Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesi, gerek bu konudaki çalıştay hazırlıklarına devam ediliyor.  
    - TÜYAK Malzeme Komitesi. Komite çalışmalarına iştirak ediliyor.

Planlı Etkinliklerimiz

17. Yapısal Çelik Günü 24 Kasım 2016 tarihinde Marriott Asya Otelde gerçekleştirilecektir.
SBE’16. Türkiye İMSAD tarafından yürütülen, TUCSA tarafından da desteklenen SBE’16 Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı 13-15 Ekim 2016 tarihlerinde SwissBosphorus Otel’de gerçekleştirilecektir.
Kurs ve seminerler. Yangın Tasarımı-2 Kursu 3-5 Kasım 2016 tarihlerinde açılacaktır. 17. Yapısal Çelik Günü kapsamında çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Mimari Açıdan Yangın Tasarımı seminerinin Aralık 2016 ayında Ankara’da Mimarlar Odası’nda verilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir.

Girişimlerimiz

TUCSA’nın kısa ve orta vadede gerçekleştirmeye çalıştığı aşağıda belirtilen projeler yeterli kaynak bulunması halinde hayata geçirilecektir:
    - MYK’dan akredite Sınav Merkezi
    - MYK’dan MB onaylı YAÇEM Akademi Kursları
    - Eğitim Merkezi Binası

Bu yılın 4. üç aylık periyodunda yeni bilgiler paylaşmak dileğiyle çelik gibi sağlam ve sağlıklı kalınız.


H. Yener GÜR’EŞ

TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği