TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi

Ocak - Mart 2017 Ajandam

Bu üç aylık döneme 8 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Mali Genel Kurul ve ileride yayımlanacak hakemli Çelik Yapılar Teknik Yayını (Journal) için hazırlık niteliğinde Çelik Yapılar Dergisi’nin yapılanması damgasını vurdu. Aynı zamanda, ülkemizde ve bölgede yaşanan sıkıntılı günlerin çözümü için, sektörün asla ümitsizliğe kapılmadan daha organize olmak, devlete gerekli desteği vermek ve kendi geleceğini şekillendirmek zorunluluğu vardır.
01.04.2017
Bu üç aylık döneme 8 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen Mali Genel Kurul ve ileride yayımlanacak hakemli Çelik Yapılar Teknik Yayını (Journal) için hazırlık niteliğinde Çelik Yapılar Dergisi’nin yapılanması damgasını vurdu. Başkanın Ajandasında öncelikle bu iki konu, daha sonra diğer etkinliklerimiz yer alacak.

MALİ GENEL KURUL


8 Şubat 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilen Mali Genel Kurul’da Yönetim ve Denetim Kurulları ibra edilirken, Tüzük revizyonu ile önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bunları aşağıdaki başlıklar altında görebiliriz:

    - Kurulacak Çelik Federasyonuna kurucu üye olarak katılmak üzere gerekli düzenlemeler yapıldı.
    - Tahkim Kurulu tüzükte yer aldı,
    - Belgelendirme kuruluşu olan Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM)’in bağımsız ve tarafsızlığına açıklık getirmek üzere YAÇEM Yönetim Kurulu yerine YAÇEM İcra Kurulu kuruldu.
    - Akademik Kurul üyelerinin dernek üyesi olma zorunluluğu kaldırıldı.
    - Derneğe ödenen yıllık aidat miktarı sabit tutulurken, munzam aidat muadili olan Tanıtım Bedeli yüksek ciro grupları için yeniden düzenlendi.

Ayrıntılı bilgi için:
http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=667

Tahkim Kurulu
.

Sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tahkimi ile çözülmesi için TUCSA Tahkim Kurulu sistemi oluşturulmuştur.


Taraflar, anlaşmazlıklarının uzman bir kuruluş tarafından süratle çözümlenebilmesi için sözleşmelerinin “Anlaşmazlıklar” bölümünde “Anlaşmazlıkları çözümünde TUCSA Tahkim Kurulu yetkilidir” yazarlarsa, anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden daha süratli bir şekilde çözümlenmesi mümkün olabilecektir.


ÇELİK YAPILAR DERGİSİ BİLİMSEL MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK MAKALELERİNİZİ BEKLİYOR


Muhtemelen önümüzdeki yıl, sektörün ihtiyacı doğrultusunda hakemli Çelik Yapılar Teknik Yayını (Journal) çıkarılması planlanmaktadır. Bu geçişin sağlıklı olarak gerçekleştirilebilmesi için, bilimsel mimarlık ve mühendislik makalelerinin yayımlanabilmesi amacıyla Çelik Yapılar Dergisi’ne “Teknik Makaleler Bölümü” eklenmesine karar verildi. Bu değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için yapılan düzenleme kapsamında, Yayın Kurulu oluşturuldu. Bilimsel mimarlık ve mühendislik makalelerinin toplanması, seçilmesi ve teknik düzenlemesinin yapılması için Yayın Kurulu bünyesinde  “Teknik Yayın Koordinatörlüğü”, gelen ve kriterlere uygun olduğu belirlenen makalelerin yayımlanıp yayımlanmaması konusunda hakemlik ve danışmanlık yapmak üzere “Teknik Yayın Kurulu” oluşturulmuştur. 16 yıldır sektörle buluşan ve beğeniyle okunan


Bilimsel mimarlık ve mühendislik makalelerinizle ilgili sorularınız yöneltmek ve makalelerinizi göndermek için <teknik.makale@tucsa.org> adresinden Teknik Yayın Koordinatörü ve editörlerine ulaşabilirsiniz. Teknik / bilimsel makalelerin hazırlanmasına ilişkin yazım standartları (şablon) pek yakında TUCSA web sitesinde yayımlanacaktır.


2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ


2016 yılında yaşanan olaylara ve ekonomik dar boğazlara rağmen yılın ilk üççeyreğinde olumsuz tablo çizmesine rağmen, çelik üretimi ve ihracatında aşağıdaki gelişmeler yaşandı:


Türkiye’nin 2016 yılı çelik üretimi

2016 kütük üretimi:(%0,8 azalma)                 23,04 mil. Ton/yı
2016 slab üretimi: (% 22,4 artış)                   10,15 mil. Ton/yıl
2016 toplam çelik üretimi: (% 5,3 artış)         33,19 mil. Ton/yıl

Türkiye’nin 2016 yılı çelik ihracatı

2016 çelik ihracatı (Direk): (% 2,4 artış)         16,5 milyon Ton/yıl
2016 çelik ihracatı (Endirek):                         17,4 milyon Ton/yıl
2016 çelik ihracatı (Direk): (% 8,1 azalma)       9,1 milyar $
2016 çelik ihracatı (Endirek):                         11,1 milyar $

Türkiye’de çelik yapı kapasitesi ve büyüklüğü

Çelik konstrüksiyon imalat kapasitesi:                4.000   Ton/yıl
Hafif çelik yapı imalat kapasitesi:                 4.000.000   m2/yıl
Sektörün ciro olarak büyüklüğü:                         15,6   milyar Dolar
İstihdam (yaklaşık):                                          30.000  kişi

Piyasalar
.

2016 yılı ortalarında piyasalarda başlayan tedirginlik, bu dönemde de devam etti. Bölgedeki siyasal dengesizlik ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz tabloya rağmen 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) artışı TÜİK tarafından %2,9 olarak belirlendi. TÜİK, 2016 yılı son döneminde milli gelir hesaplama yöntemini, Avrupa Hesaplar Sisteminin (
European System of Accounts- ESA) yeni versiyonu ile uyumlu hale getirdi.  İnşaat sektöründeki büyümenin ise mega projelerin de katkısıyla % 4 mertebesinde olduğu değerlendirilmektedir. Piyasalardaki nakit ve tahsilat sıkıntısının yılın ortalarında daha belirgin hale gelmesi, işsizlik oranının artması beklenebilir.

ETKİNLİKLERİMİZ


YAÇEM Etkinlikleri
. Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM)’nin üç ana faaliyet alanındaki etkinlikleri şu şekildedir:

TUCSAmark Belgelendirme
, 2003 yılından beri yapılan belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir. TUCSAmark Teknik Komitesinin yoğun çalışmaları sonucunda TUCSAmark Belgelendirme Programının radikal değişiklikler içeren 4’üncü sürümü Mart sonu itibariyle tamamlanmıştır. Yeni sürüme göre, müstakil belgelendirme kuruluşu olan YAÇEM tarafından, yalnız üyelerimizin değil sektördeki tüm firmaların TUCSAmark Yeterlilik belgelendirme işlemlerine Mayıs 2017 ayında başlanacaktır.

YAÇEM Akademi
, verdiği kurslara artan tempoyla devam etmektedir. Bu dönem içinde İstanbul’da aşağıdaki kurslar gerçekleştirilmiştir:
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (4 gün) 14-15 ve 21-22 Ocak 2017
    Y101 Boya / Kaplama Seçimi ve Teknik Şartnamesi Hazırlama (1 gün) 24 Mart 2017

İstanbul’da açılması planlanan kurslar:

    G105 Satın Alma Yönetimi (2 gün) 12-13 Mayıs
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (4 gün) Eylül 2017
    T501 Yangın Tasarımı-1 (Fire Design of Steel Structures - Eurocode) (2 gün) Kasım 2017

Ayrıca, T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları kursunun 2 gün süreli olarak Antalya ve Kıbrıs’ta da açılması için planlama faaliyetleri devam etmektedir.


YAÇEM Araştırma ve Danışmanlık
kapsamında aşağıdaki hizmetlerin verilmesi yönünde yapılanma tamamlandı.
    TUCSA Tahkim Kurulu
    Kitap satışları ve dergilere abonelik
    Araştırma ve fizibilite raporları
    Danışmanlık ve proje yönetimi
    Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri
    Tanıtım ve Reklam (Reklam ve sponsorluk bedelleri TUCSA web sitemizde ilan edilmiştir)
    İkinci el tezgah satışları


Ziyaretler


İran Çelik Boru ve Profil Üreticileri Sendikası
.

İran Ticaret Odası bünyesindeki Çelik Boru ve Profil Üreticileri Sendikası (
Iran Syndicate of Steel Pipe and Profile Manufacturers) Genel Sekreteri Amir Hossein Kaveh ve Genel Sekreter Yardımcısı Arash Abdollahzadeh 19-20 Ocak 2017 tarihlerinde Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)’nin misafiri olarak İstanbul’a geldiler.

TUCSA tarafından 19 Ocak 2017 Perşembe günü Ramada İstanbul Asya Otel’de düzenlenen Türkiye - İran Boru ve Profil Sektör İşbirliği Toplantısı'na İran Heyeti ile TUCSA ve ÇEBİD üyeleri katıldılar. 20 Ocak Cuma günü İran Heyeti ile birlikte Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci ve MATİL Laboratuvarları ziyaret edildi.


İki ülke arasındaki sektörel işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılan toplantı ve ziyaretlerde bazı somut adımlar atıldıysa da, bu çalışmanın periyodik toplantılarla sürdürülmesine karar verildi. İran Heyeti Başkanı Kaveh TUCSA Başkanını tüm katılımcılarla birlikte İran’a davet etti. Toplantı ve ziyaret ile ilgili ayrıntılı bilgi için: 
http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=663  

Verimli geçen ziyaretin ardından, İran Çelik Boru ve Profile Üreticileri Sendikası, Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanını 6 Şubat 2017 tarihi itibariyle  Sendikanın Onursal Üyeliğine seçti.


Hadley Group ziyareti
.

Soğuk şekil verilmiş profil üretimi konusunda Saint Goben alçı levha üretim grubunun partneri olan ve merkezi İngiltere’de bulunan HADLEY Group yetkilileri Türkiye’deki Hadley Rollform Çelik Profil Üretimi A.Ş. Genel Müdürü ile birlikte 16 Şubat 2017 tarihinde Türk Yapısal Çelik Derneği’ni ziyaret ettiler.


Beş ülkede konuşlanmış olan Hadley Group mevcut gelişmiş teknolojileri, soğuk şekil verilmiş bina tasarımı için kendilerine özgü yazılımdan, soğuk şekil verilmiş özgün profil üretimine, gerekli tezgahların üretiminden bina yapımına geniş bir yelpazede Türk sanayici ve müteahhitlerine de hizmet vermek istediklerini Türkiye’de ve/veya yurtdışında söz konusu partnerler ve TUCSA ile işbirlikleri yapabileceklerini belirttiler. Ziyaret ile ilgili ayrıntılı bilgi:

http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=663  

Komite Çalışmaları
. Bu süre içinde aşağıdaki komite çalışmaları yoğun bir şekilde yürütüldü, üyesi olduğumuz derneklerin çalışmalarına iştirak edildi:
    - TK-3 Yangın Güvenliği Komitesi. Yayın ve eğitim konularındaki çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca aktif ve pasif proje ve saha kontrolörlüğü konusunda da çalışmalara başlandı.
    - TK-4 Yüzey Koruma Komitesi. Eğitim serisine 24 Mart tarihinde verilen “Boya / Kaplama Seçimi ve Teknik Şartnamesi Hazırlama” kursu ile başlandı. Meslek standardı, ve yayın konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) bünyesindeki “TC-4 Surface Protection (Yüzey Koruma)” komitesinin yeniden aktive edilmesi konusundaki önerisine istinaden 12 Nisan 2017 tarihinde Brüksel’de yapılması planlanan Yüzey Koruma Çalıştayı’na (Surface Protection Workshop) da iştirak edilecek ve 2019 yılında tarafımızdan gerçekleştirilecek uluslararası sempozyum hakkında görüşmelerde bulunulacak.
    - TK-21 Çelik Yapılar Teknik Komitesi ilk toplantısını 29 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Çelik yapıları ilgilendiren tüm yönetmelik, standart ve şartnamelere ilişkin sektör geri bildirimlerini değerlendirmek, söz konusu mevzuatta yapılması öngörülen değişiklik ve ilaveleri belirlemek ve sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmak üzere kurulan Çelik Yapılar Teknik Komitesi böylece çalışmalarına başladı.
    - Yeni oluşturulan TK-22 Çelik Yapılar Bağlantı Elemanları Komitesi, ilk toplantısını 7 Nisan 2017 tarihinde yapacak.

TÜYAK Başkanını ziyaret
.

10-11 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek TÜYAK Sempozyumu’nun desteklenmesi amacıyla TÜYAK Başkanı Filiz Mumoğlu ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, önceki yıllarda genellikle aktif yangın önlemlerine yönelik olan sempozyuma pasif ve özellikle yapısal yangın konularının da dahil edilmesi, uluslararası niteliğinin desteklenmesi yönünde mutabakat sağlandı.


Yarışmalar ve Öğrenci Etkinliklerimiz


    - SteelPRO 2017 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na kayıtlar devam ediyor. Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 14. Kez düzenlenen Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmasında, çok heyecan verici bir konu olan “Bir İskele Yapısı” öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilemesi için mükemmel bir fırsat. Başvuru için son tarih: 14 Nisan 2017.


    - Öğrenci Teknik Gezileri. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin kurucu üyelerinden Selçuk ÖZDİL Bey'in İzmir’de Yaşar Üniversitesi öğrencilerine verdiği çelik malzeme seminerini takiben 28 Mart 2017 Salı günü Yaşar Üniversitesi’nden 40 öğrenci önce Özkan Demir Çelik A.Ş. tarafından tahsis edilen araçla üniversiteden alınıp, Aliağa’daki üretim tesislerini gezdiler. Daha sonra, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) üyelerinden TAYKON Çelik’in Menemen’deki Tesislerini gezen Yaşar Üniversitesi öğrencileri, orada da çelik yapıların tasarım ve imalatı konusundaki bilgi ve deneyimlerini arttırdılar. Ayrıntılı haber ve fotoğraflara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=677

Sakarya Üniversitesi Mühendis Teknolojileri Topluluğu bünyesindeki öğrencilerin 8 Nisan 2017 tarihinde, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin 28 Nisan 2017 tarihinde Doralp Fabrikasına teknik gezi yapmaları planlandı.


25. Yıl Etkinlikleri


1992 yılında kurulmuş olan derneğimizin 25’inci yılı içinde bulunmaktayız. Bu nedenle, 25. Yıl Kitabı, 25. Yıl Gala Yemeği, Öykü Yarışması ve Fotoğraf Yarışması gibi etkinliklerin planlanması için çalışmalara başlanmıştır. Bu etkinliklerden ilki olan TUCSA Öykü Yarışması’nın duyurusuna başlandı. Türk Yapısal Çelik Derneği, yarışmaya katılacak öykülerin birer edebî yapıt olmalarının yanında, günümüze ve geleceğimize de ışık tutabileceği inancıyla tüm amatör yazarları kente ilişkin yaşanmışlıklarını ve hayallerini paylaşmaya davet ediyor. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye ve şartnameye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=678

Diğer Etkinliklerimiz


Katıldığımız Konferanslar


5. İnşaat ve Konut Konferansı
24 Ocak 2017 tarihinde Marriott Asia Otel’de gerçekleştirildi. Konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı H. Yener GÜR’EŞ “Yapılar Şehre Nasıl Değer Katar” konulu sunumu ile çeliğin önemine dikkat çekti. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=665

İSAF Exclusive Konferansı 7 Mart 2017 tarihinde Ankara’da Sheraton Hotel’de gerçekleştirildi. Konferansa davetli konuşmacı olarak katılan Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı “Güvenliğin Mimarisi Proje Aşamasında Hayat Buluyor” konulu sunumunda güvenli yapıların, tasarım safhasından itibaren gerçekçi denetimin ve çeliğin önemini vurguladı.


Üye Olduğumuz Derneklerin Genel Kurulları


Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 23 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirdiği 35. Olağan Genel Kurulu'nda 2017-2019 döneminde görev yapacak yönetim ve denetim kurullarını belirledi. Türkiye  İMSAD Başkanlığına Ferdi ERDOĞAN seçilirken, 4’üncü kez Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu’nda görev alan Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı H. Yener GÜR’EŞ de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına seçildi. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=672

2007 yılında kurulmuş olan ve 2012 yılından itibaren WGBC’nde Türkiye’yi temsil eden Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK), 24 Şubat 2017 tarihinde Olağan Genel Kurulunu yaptı. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin kurucu üyelerinden ve Başkanı Selçuk ÖZDİL ikinci kez Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=673

Planlı Etkinliklerimiz


Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016’da ödüle değer bulunan üç proje ECCS’in Avrupa Çelik Yapı Tasarımı 2017 aday gösteriliyor. Ayrıca, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarında ödül alan projelerden biri de söz konusu yarışmanın Öğrenci Projeleri bölümüne aday gösterilecek.


Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Çalıştayı 2017
’nin 2017 Ekim veya Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu çalıştayda; sanayici ve tasarımcıların öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda üniversitelerden beklentilerini dile getirmesi, üniversitelerin sanayici ve tasarımcılara Ar-Ge ve inceleme (tez) konularının saptanması konusundaki olanak ve taleplerini belirtmesi, kamu yetkililerinin de konuşulanların hayata geçirilmesi için ne gibi fon ve desteklerin sağlanabileceği, kaynakların yaratılabileceği konusunda açıklama yapmaları planlanmaktadır.

Avrupa’nın en büyük yapısal çelik etkinliklerinden biri olan ve her üç yılda bir gerçekleştirilen EuroSteel 2017 (8. Avrupa Çelik ve Kompozit Yapılar Konferansı) Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) ve Danimarka Çelik Enstitüsü (DSI) işbirliği ile 13-15 Eylül 2017 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yapılıyor. Bilim komitesinde bir Türk Profesörün yer aldığı, Türkiye’den bildirilerin de sunulacağı EuroSteel konferanslarının önümüzdeki yıllarda ve bilhassa 2023 yılında bir Türk Üniversitesi tarafından yapılması halinde TUCSA gerekli desteği vermeye hazırdır. 


GİRİŞİMLERİMİZ


TUCSA’nın orta vadede gerçekleştirmeye çalıştığı aşağıda belirtilen projeler yeterli kaynak bulunması halinde hayata geçirilecektir:

    - Sınav Merkezi
    - YAÇEM Akademi’nin MEB onayının alınması
    - Eğitim Merkezi Binası

1992 yılında kurulmuş olan derneğimiz 2017 yılında 25. Yaşını kutluyor, sektörümüze ve üyelerimize hayırlı olsun. Çelik gibi sağlam ve sağlıklı kalınız.


H. Yener GÜR’EŞ

TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği