TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi

Nisan - Haziran 2017 Ajandam

Bu üç aylık döneme YAÇEM’in Yeniden Yapılanması ve öğrenci etkinlikleri damgasını vurdu. Diğer öne çıkan bir konu ise Uluslararası Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu 2019 (CASP 2019) hazırlıkları oldu. Diğer taraftan İnşaat sektöründe maliyetlerin düşürülmesi amacıyla inşaat çeliği ithalatında gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi çelik sektörüne önemli bir darbe vurdu.
17.07.2017
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Sayın Üyeleri,
Çelik Yapı Sektörünün Sayın Paydaşları,

Bu üç aylık döneme YAÇEM’in Yeniden Yapılanması ve öğrenci etkinlikleri damgasını vurdu. Diğer öne çıkan bir konu ise Uluslararası Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu 2019 (CASP 2019) hazırlıkları oldu.


Diğer taraftan
İnşaat sektöründe maliyetlerin düşürülmesi amacıyla inşaat çeliği ithalatında gümrük vergisi oranlarının düşürülmesi çelik sektörüne önemli bir darbe vurdu. Bu fırsattan istifade ülkemize bir yandan kalitesiz malzeme ithalatı yapılırken, diğer taraftan bazı ülkelerin bilinçli olarak aşırı derecede kontrolsüz, haksız rekabete yol açacak şekilde teşvik ve destek vermeleri inşaat çeliği üreticilerimizin rekabet şansını önemli ölçüde sekteye uğrattı. Bu aksaklığın giderilmesi için gerek çelik üreticileri gerek hükümet tarafından çalışmaların yürütülmektedir. 

1.     
YAÇEM’İN YENİDEN YAPILANMASI

YAÇEM şu üç nedenden dolayı yeniden yapılanma gereği duydu:


      ●    Faaliyetlerin Gruplandırılması

            14 yıllık deneyimlerin sonucunda, İktisadi İşletmenin daha etkin ve verimli çalışması. Faaliyetlerin gruplandırılması suretiyle etkinliğin arttırılmasına olanak sağlanacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, önceki faaliyetler şu başlıklar altında gruplandırılmıştır:
             - TUCSAmark Belgelendirme Birimi
             - YAÇEM Akademi
             - YAÇEM Hizmet Birimi

      ●    Üyelerimizi yeni pazarlara taşımak

             Derneğin “Türkiye’de çelik yapıların yönetmelik ve standartlara uygun tasarım ve yapımını geliştirmek, kullanım alanlarını yaygınlaştırmak, sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmaktır” şeklindeki amacı doğrultusunda üyelerimizin yurtdışında tanıtımına katkıda bulunmak, sektör için iş geliştirmesi yapmak ve alınan işlerde gerekirse paydaşlarına destek sağlamak üzere bir birim oluşturulmasına gerek duyulmuştur. Dördüncü birim olan bu birime aşağıdaki isim verilmiştir.
             - Proje Yönetimi Birimi

      ●    Artan Finansman ihtiyacı

             Dernek faaliyetlerinin daha etkin biçimde yürütülebilmesi için gerekli finansmanın sağlanması. Bu dönemde, ekonomideki dalgalanmalar nedeniyle üyelerimizin bazıları aidatlarını ve tanıtım bedeli adı altında tahakkuk eden katkı paylarını ödemekte zorlandılar. Üyelerimiz üzerindeki yükü hafifletmek için İktisadi İşletmenin kârının maksimize edilmesine ihtiyaç duyuldu. 

Proje Yönetim Birimi


Proje Yönetim Birimi, Yönetim Kurulu’nun
14 Haziran 2017 tarihli toplantısında prensip olarak kabul edilmiş ve iş planının bir sonraki Yönetim Kurulunda paylaşılmasına karar verilmiştir. İş Geliştirme koordinatörü olarak deneyimli bir uzman ile mutabakat sağlanmış ve iş geliştirme faaliyetlerine başlanmıştır. İlk aşamada Djibouti’den 1000 konut için teklif isteği gelmiş, Hafif Çelik Yapılar Sektör Danışma Kurulu üyelerimizle paylaşılmış, duyuruya yanıt veren üyelerimizden biri ile teklif hazırlıklarına başlanmıştır. Diğer ülkelerle de yazışmalara devam edilmektedir. 

Proje Yönetim Birimi, aşağıdaki iki bölümde oluşmaktadır.

      ●    Proje Yönetimi ve Danışmanlık Bölümü
      ●    Taahhüt Bölümü

Proje Yönetim Birimi iş geliştirmeye dayalı olan işlerin aşağıda açıklandığı gibi üç şekilde hayata geçirilmesini sağlar:

      ●    Kendi Yapacağı İşler
            YAÇEM Proje Yönetimi ve Danışmanlık Bölümü tarafından yapılacak olan proje yönetimi, mühendislik hesapları kontrolü (TUCSAmark Yapısal Çelik Proje Uygunluk Belgesi), Yabancı firmalara danışmanlık gibi işleri kendi olanaklarıyla ve gerektiğinde proje bazında alacağı personel destekleriyle yürütür.
      ●    Paydaşları ile Yapacağı İşler
            YAÇEM, İş Geliştirme Koordinatörlüğü’nün geliştireceği işler kapsamında destek vereceği taahhüt işlerinde ve ayrıca Proje Yönetimi ve Danışmanlık Bölümü işlerinden proje ofisleriyle çalışma ihtiyacı doğan işlerde paydaşlarıyla birlikte faaliyet gösterir.
      ●    Paydaşlarına Devredeceği İşler
            YAÇEM, İş Geliştirme Koordinatörlüğü’nün geliştirdiği işlerden, YAÇEM olarak katkıda bulunmayacağı işleri belirli koşullarda ilgili paydaşlara devredebilir.

2.     
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

Öğrenci etkinlikleri bu dönemde çok yoğun bir şekilde gerçekleşti.


Eğitim ve Teknik Geziler


Türk Yapısal Çelik Derneği’nin kurucu üyelerinden Selçuk ÖZDİL Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği tarafından organize edilen Üniversitelerde Sürdürülebilir Malzeme eğitimleri kapsamında bu dönemde de İzmir’de Yaşar Üniversitesi öğrencilerine eğitim verdi.


Üniversitelerin öğrencilerine bu dönemde aşağıdaki Yapısal Çelik Tesis gezileri gerçekleştirildi:

    28 Mart 2017 Yaşar Üniversitesi Öğrencileri tarafından ÖZKAN Demir Çelik tesisleri
    28 Mart 2017 Yaşar Üniversitesi Öğrencileri tarafından TAYKON Çelik Konstrüksiyon fabrikası
    8 Nisan 2017 Sakarya Üniversitesi Öğrencileri tarafından DORALP Çelik Konstrüksiyon fabrikası
    28 Nisan 2017 Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri tarafından DORALP Çelik Konstrüksiyon fabrikası

SteelPRO 2017 Öğrenci Yarışması Sonuçlandı


Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında düzenlenen Çelik Yapılar Öğrenci Yarışmalarının 14’üncüsü SteelPRO 2017 (
http://www.steelpro.org/) için sunulan projeler 2 Haziran 2017 Cuma günü aşağıda belirtilen Jüri tarafından değerlendirildi.
        Melike ALTINIŞIK,
        Bünyamin DERMAN
        Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER
        Dr. Selçuk İZ
        Serdar KARAHASANOĞLU  
        Nevzat SAYIN (Jüri Başkanı)
        Prof. Dr. Cavidan YORGUN

Jüri, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu ekipler tarafından sunulan beş projeye eşdeğer ödül vermeye karar verdi.


Ödüller, 26 Ekim 2017 saat 14.00’de İstanbul Marriott Asya Otel’de Citron Salonu’nda başlayacak, 18. Yapısal Çelik Günü ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Kolokyum ve Ödül Töreni kapsamında sahipleriyle buluşacak.


Yapılan öğrenci yarışmasında derece alan projelerden biri, Avrupa Yapısal Çelik Birliği tarafından tek yıllarda gerçekleştirilen
Europe Steel Design Student Awards ödüllerine aday gösterildi. ECCS yarışmasının Ödül Töreni 14 Eylül 2017 Perşembe günü Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirilecek.

SteelPRO Haberleri: http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=692

                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=685
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=683
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=682
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=668
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=694&tip=1
                                  https://www.facebook.com/steelproyarismasi

3.     
ULUSLARARASI KOROZYON VE YÜZEY KORUMA SEMPOZYUMU (CASP) 2019

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) olarak Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak Mayıs 2019 ayı içinde Antalya'da "
International Symposium on Corrosion and Surface Protection (CASP 2019)" uluslararası sempozyumunu yapmayı planlamaya başladık. Sempozyum konusu 12 Nisan 2017 tarihinde Brüksel'de ECCS (European Convention for Constructional Steelwork) ile koordine edildi, 15 Eylül 2017 tarihinde de TC4 Surface Protection Committee bünyesinde de tekrar görüşecek. Çeliği yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan korozyon korkusunu bu sempozyum vasıtasıyla bir kere daha masaya yatırarak, alınan ve alınabilecek önlemlerin ve bu alanda gelişen teknolojilerin kullanıcılar, uygulayıcılar ve akademik çevrelerle paylaşılmasını sağlayacağız. Hedefimiz, Kasım 2017 ayında sempozyumun duyurusuna başlamak.

4.     
SEKTÖR ÇALIŞMALARI

Çelik Sektörü Ortak Akıl - Yuvarlak Masa Toplantısı


Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) liderliğinde yürütülen, “Turkey Discover The Potential” projesi kapsamında Ekonomi Dergisi Turkishtime tarafından Halkbankası çözüm ortaklığında  Çelik Sektörü Ortak Akıl - Yuvarlak Masa Toplantısı 6 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda sektörün ortak sorunları masaya yatırıldı ve sektöre ve kamuya yol gösterici çözüm önerileri paylaşıldı (http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=704)


Prof. Dr. Emre Alkin moderatörlüğünde, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci öncülüğünde, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Erdal Erdem ve Turkishtime Koordinatörü Filiz Özkan ve ekibinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ortak Akıl Toplantısına dahil 14 sektör temsilcisi katıldı. Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı toplantıda şu hususların altını çizdi:

    Kolsolidasyon / Ortak Girişimler
    Yeni Teknolojilere Uyum
    Yapılarda Kullanılan Çeliğin Arttırılması
    Sürdürülebilirlik
    İhracatın Geliştirilmesi 

Çeliğin Sürdürülebilirliği için Ulusal Veri Tabanı Projesi


Ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada Sürdürülebilirlik bilinci artmaktadır. Çeliğin en önemli avantajlarından biri olmasına karşın, sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımız maalesef sınırlı kalmakta ve sürdürülebilirlik avantajı öne çıkarılarak çelik kullanımının artırılması yönünde yeterince çalışma yapılamamaktadır. Diğer bazı malzemeler ise rekabet amacıyla, çeliğin geri dönüşümünü yok sayarak, üretim sırasında tüketilen enerjiye atıfta bulunarak çeliğin çevreci olmadığını insafsızca iddia etmektedirler.


Bu konuda yapılacak bilimsel çalışmanın en önemli ögelerinden biri, sürdürülebilirlikle ilgili BIM, EPD, PEF v.b. çeşitli alanlara da destek sağlayacak olan bir Ulusal Veri Tabanı oluşturulması olarak değerlendirilmektedir. TUCSA tarafından da, yukarıda belirlenen nedenlerle ve ilgili alanları desteklemek üzere, Yard. Doç. Dr. Özgür Köylüoğlu koordinatörlüğünde oluşturulan TK-14 Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından çelik malzeme ile ilgili dijital kütüphane oluşturulması için yöntem geliştirilmesi ve buna uygun veri toplanması için Çelik Üreticileri Sektör Danışma Grubu üyeleri ile görüşmelere başlamıştır.


Buna paralel olarak, üyesi olduğumuz Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından da “Güvenli, sürdürülebilir, yüksek performanslı yapılar için doğru ve yeterli malzemelerin seçimine olanak sağlayacak, dijital kütüphane ve hesap makinasını içeren bir sistemin oluşturulması” için ön çalışmalara başlanmıştır.


YKF Şartnameleri Metal Bölümü Hazırlanıyor
.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) Türkiye İMSAD'dan satınalma ve uygulama şartnamelerin güncellenmesini istemiştir. Üyesi olduğumuz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığımız Türkiye İMSAD'da şartnamenin metal bölümünün hazırlanması için bir çalışma başlatılmış ve Metal İşleri Alt Çalışma Grubu ilk toplantısını YFK temsilcilerinin de katılımıyla 1 Haziran Perşembe günü Türkiye İMSAD'ın Kavacık'taki ofisinde gerçekleştirmiştir. 


YFK yetkililerinin de katılımıyla 1 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen İMSŞTKMetal İşleri Alt Çalışma Grubu toplantısında Metal Bölümü Şartnameleri Sınıflandırma Listesi Taslak dokümanının TUCSA tarafından hazırlanmasına karar verildi. Metal Bölümü Şartnameleri Sınıflandırma Listesi (1. Taslak) dokümanı üyelerimizin görüşlerine sunuldu ve görüşleri talep edildi.


TUCSA Tahkim Yönetmeliği Kullanıma Hazır


Sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) hakemliği ile çözülmesi için TUCSA Tahkim Kurulu sistemi oluşturuldu ve buna ilişkin TUCSA Tahkim Kurulu Yönetmeliği 2016 web sitemizde yayımlandı. (http://www.tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=4
)

Taraflar, anlaşmazlıklarının uzman bir kuruluş tarafından süratle çözümlenebilmesi için sözleşmelerinin “Anlaşmazlıklar” bölümünde “Anlaşmazlıkları çözümünde TUCSA Tahkim Kurulu yetkilidir” yazarlarsa, anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden daha süratli bir şekilde çözümlenmesi mümkün olabilecektir.


5.     
ETKİNLİKLERİMİZ

YAÇEM Akademi


Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde YAÇEM Akademi yapılanmamızı tamamladığımızı paylaşmıştık. YAÇEM Akademi taleplere bağlı olarak geçtiğimiz dönemde aşağıdaki kursları gerçekleştirdi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarını yaptı. Ayrıca “Kuruluşlara Özgü Eğitimler ve Danışmanlıklar” başlığı altındaki eğitimleri de portföyümüze ilave ettik.


Bu yılın başından itibaren aşağıdaki kurslar hayata geçirildi.

    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, 14-15 ve 21-22 Ocak 2017)
    Y101 Boya / Kaplama Seçimi ve Teknik Şartnamesi Hazırlama (İstanbul, 24 Mart 2017)
    G105 Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi (İstanbul, 12-13 Mayıs 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (Antalya, 23-25 Mayıs 2017)

Önümüzdeki dönemde açılması planlanan kurslarımız:

    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, 28-30 Temmuz 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (Ankara Eylül 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, Eylül-Ekim 2017)
    Ö201 İskele Kurulu Elemanları Eğitimi (İstanbul, Eylül-Ekim 2017)
    T105 Fire Design of Steel Structures (İstanbul, 27-28 Ekim 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İzmir, 14-15 ve 21-22 Ekim 2017)
    Ö501 ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetimi (Information Security Management) (Kasım 2017)
    T302 Deprem Tasarımı - Çelik Yapılar (TBDY 2017’ye göre) (İzmir, Kasım-Aralık 2017)

Ziyaretler


Dönem içinde aşağıdaki üye ve sektör ziyaretleri gerçekleştirildi.

    2 Mayıs TAT Çelik Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini ziyaret
    11 Mayıs 2017 YİSAD ve SteelOrbis Konferansı
    16 Mayıs ERCİYES Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ERCİYES ziyaret edildi.
    18 Mayıs 2017 TÜYAK Danışma Kurulu Toplantısına katılım
    24 Mayıs 2017 Çolakoğlu A.Ş. ziyareti Uğur DALBELER
    31 Mayıs 2017 MMZ Boru  – YK Üyesi ve Genel Müdür Mehmet SEVİL
13 Haziran 2017 KARDEMİR – Genel Müdür Ercüment ÜNAL

ECCS Yarışmaları


European Steel Design Awards 2017
.  Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016’da Yapı Kategorisi'nde sıralamasız olarak ödüle değer bulunan aşağıdaki üç proje ECCS tarafından iki yılda bir düzenlenen European Steel Design Awards yarışmasına aday gösterilmişti.
(http://www.tucsa.org/tr/celik_yapilar_yazi.aspx?yazi=674)
    Robert College Murat Karamancı Student Center,
    Vodafone Arena
    Bursa Kadıyayla Teleferik İstasyonu projeleri

Yarışmanın Uluslararası Jürisi’nin ödül vereceği projeler arasında, yukarıdaki projelerden, Mimar Ahmet Alataş’ın
Robert College Murat Karamancı Student Center projesi yer almıştır. SP17XIHZM

European Steel Design Students Awards 2017
. Aynı, yarışmanın öğrenci kategorisine ise SteelPRO 2017 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’nda ödüle değer bulunan projelerden İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Bilal TOĞRUL, İdris DEMİRLİ ve Ümit Nurullah YÜRÜK ile İnşaat Mühendisliği Fakültesinden Abdüsselam ŞAHİN’in “Eski Muratpaşa” projesi de ödüle aday gösterildi.
(http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=694&tip=1)

Katıldığımız Konferanslar


GEDİK Üniversitesinden “Deprem - Kentsel Dönüşüm ve Devletin Sorumlulukları” Konferansı
. İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından “Deprem - İnşaatlar - Kentsel Dönüşüm ve Devletin Sorumlulukları” Konferansı 10 Mayıs 2017 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirildi. Türk Yapısal Çelik Derneği Bir Önceki Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı konferansın “Deprem ve Kentsel Dönüşüm” konulu oturumunu yönetirken, bir sonraki oturumda da “Türkiye’de Çelik Yapı Sektörünün Beklentileri”ni dile getirdi.

6.     
PLANLI ETKİNLİKLERİMİZ

18. Yapısal Çelik Günü


26 Ekim 2017 tarihinde İstanbul Marriott Asya Oteli’nde tam gün olarak gerçekleştirilecektir. 27-28 Ekim 2017 tarihlerinde “Fire Design of Steel Structures” kursunu 4. kez vermek üzere İstanbul’a gelecek olan, Liége Üniversitesi’nden Prof. Jean-Marc Franssen de Yapısal Çelik Gününe misafir olarak katılacaktır. Prof. Franssen daha önce KARDEMİR'in organizasyonunda Karabük Üniversitesi'nde de seminer / kurs vermişti. 


SteelPRO 2017 Yarışması Kolokyum ve Ödül Töreni


Yarışma jürisi 2 Haziran 2017 tarihinde yaptığı değerlendirme sonucunda beş projeyi Eşdeğer Ödüle değer buldu. SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2017 kapsamında projelerle ilgili öğrenciler ile jüri üyelerinin görüş, soru ve açıklamalarının yer alacağı kolokyum ile takiben yapılacak Ödül Töreni 26 Ekim 2017 tarihinde saat 14.00’dan itibaren İstanbul Marriott Asya Oteli Citron Salonunda gerçekleşecek olup 18. Yapısal Çelik Günü ile eş zamanlı olarak yapılması planlanmaktadır.


8th European Conference on Steel and Composite Structures (EUROSTEEL 2017)


Avrupa’nın en büyük yapısal çelik etkinliklerinden biri olan ve her üç yılda bir gerçekleştirilen EuroSteel 2017 (8. Avrupa Çelik ve Kompozit Yapılar Konferansı) Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) ve Danimarka Çelik Enstitüsü (DSI) işbirliği ile 13-15 Eylül 2017 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yapılıyor. Bilim komitesinde bir Türk Profesörün yer aldığı, Türkiye’den bildirilerin de sunulacağı EuroSteel konferanslarının önümüzdeki yıllarda ve bilhassa 2023 yılında bir Türk Üniversitesi tarafından yapılması halinde TUCSA gerekli desteği vermeye hazırdır. 


9th International Symposium on Steel Bridges Prague 2018


ECCS şemsiyesi altında gerçekleştirilen Çelik Köprüler Sempozyumları serisinin 8’incisi 2015 yılında İstanbul’da düzenlenmişti. 9th International Symposium on Steel Bridges Prague 2018 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşecektir. Sempozyumda konuk konuşmacı olarak Kara Yolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin Çanakkale Boğazı Köprüsü’nü de sunmaları beklenmektedir.


Gelecek Yarışmalar


2018 yılı içinde yapılacak aşağıdaki iki yarışmaya ilişkin hazırlıklar için yaz süresi içinde tamamlanacak olup, Ekim 2017’de duyurusunun yapılması planlanmaktadır.

    15. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2018) 
    Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018 

    European Steel Bridges Awards 2018
. ECCS tarafından çift yıllarda düzenlenen European Steel Bridges Awards 2018 yarışmasının duyurusunun da Kasım 2017’de yayımlanması beklenmektedir. Bu yarışmanın ödülleri de 11 Eylül 2018 Salı günü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşecektir.

TUCSAmark Yeterlilik Belgelendirmesi
.

Haksız rekabetle mücadele ve sektör kalitesinin artmasına katkıda bulunmak üzere, TUCSAmark Belgelendirme Programı'nın 4. sürümü tamamlanmış olup, sonbahardan itibaren uygulamaya konulacaktır. Bu uygulama ile Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmemiz (YAÇEM) uluslararası bilinirliği olan bazı belgelendirme kuruluşlarından da aldığı destekle, belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet gösterecektir. Buna ilave olarak, TUCSAmark Kapasite Raporu üzerinde de çalışılmaktadır. 


Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Çalıştayı


Bu çalıştayın gerçekleştirilmesi için ön çalışmalara başlanmıştır. Çalıştayda; sanayici ve tasarımcıların öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda üniversitelerden beklentilerini dile getirmesi, üniversitelerin sanayici ve tasarımcılara Ar-Ge ve inceleme (tez) konularının saptanması konusundaki olanak ve taleplerini belirtmesi, kamu yetkililerinin de konuşulanların hayata geçirilmesi için ne gibi fon ve desteklerin sağlanabileceği, kaynakların yaratılabileceği konusunda açıklama yapmaları öngörülmektedir.


ISG Çalışmaları
 

Uzman kuruluşlarla yapılan görüşme sonucunda, ISG Komitesi çalışmalarımızın hızlandırılmasına ve aşağıdaki konularda faaliyette bulunmasına karar verilmiştir.

    - Sektörel hareket tarzının belirlenmesi için örnek sörvey yapılması (Ücretsiz)
    - Sektörel Veri Tabanı oluşturulması
    - Eğitimler planlanması
    - Kılavuz kitapçıkları (Çelik üreticileri, çelik konstrüksiyon imalatçıları, saha montajı, boya ve galvaniz grupları için ayrı ayrı) ve diğer gerekli malzemelerin hazırlanması.

7.     
TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Toplantıları


Bu üç aylık dönemde ilki 24 Nisan 2017, ikincisi 14 Haziran 2017 tarihlerinde olmak üzere iki Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantılarda, yukarıda belirtilenlere ilave olarak şu hususlar görüşüldü.

    ● 8 Şubat 2017 tarihli Mali Genel Kurulu’nda yapılan tüzük değişikliği kapsamında Madde 28 b. Bendi uyarınca sona erren YAÇEM Yönetim Kurulu yerine, İktisadi İşletmenin yönetiminin, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine uygun olarak Dernek Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olan YAÇEM Yürütme Kurulu tarafından yürütülmesine,
    ● Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan aidat ve tanıtım bedeli (munzam aidat muadili) tahsilatlarındaki aksamalar ve yeterli sponsorlukların alınamaması nedeniyle alınacak önlemler belirlendi.
    ● Tasarruf tedbirleri kapsamında, Derneğimizin Yapı Araştırma Derneği, Türkiye Yangından Korunma Derneği (YAD) ve Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) nezdindeki üyeliklerinin sona erdirilmesine, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ve Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) nezdindeki üyeliklerinin devamına karar verildi.
    ● Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM) İktisadi İşletmesi’nin daha etkin çalışması için yukarıda belirtildiği şekilde yeniden yapılandı ve esas olarak yurtdışında iş geliştirmeye yönelik Proje Yönetimi Birimi oluşturuldu.
    ● Üyelikler: Doç. Dr. Ece CEYLAN BABA (Yeditepe Üniversitesi) Akademik Kurul Üyemiz oldu. Özkan Demir Çelik A.Ş.’nin Dernek Tüzüğü Madde 9. b uyarınca üyeliğine son verildi.

ECCS Toplantısı


12 Nisan 2017 tarihinde Brüksel’de TC-4 Kuruluşunun Değerlendirilmesi Toplantısı’nda CASP 2019 hakkında sunum yapıldı, söz konusu sempozyumun ECCS şemsiyesi altında yapılması prensip olarak benimsendi. Nihai sunum, 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde Kopenhag’da yapılacak ECCS Yıllık Genel Kurul toplantıları kapsamında 15 Eylül 2017 tarihinde yapılacak. Aynı dönemde, 13-15 Eylül tarihlerinde üç yılda bir yapılan Eurosteel konferanslarının 8’incisi
(Eurosteel 2017 Copenhagen - 8th European Conference on Steel and Composite Structures) gerçekleştirilecektir. Ayrıca, 14 Eylül’de Türk ekiplerinin de ödül alacağı European Steel Design Awards ödül töreni de yapılacaktır.

8.     
DİĞER HUSUSLAR

Çelik Yapılar Dergisinde Yenilik: Bilimsel Makaleler Yayımlanıyor


Geçen dönemde de paylaştığımız gibi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda hakemli Çelik Yapılar Teknik Yayını (Journal) çıkarmayı planlayan Derneğimiz, Çelik Yapılar dergisinin Mart 2017 sayısında önemli bir yeniliği duyurdu: Bilimsel makalelerinin yayımlanabilmesi amacıyla Çelik Yapılar Dergisi’ne “Bilimsel Makaleler Bölümü” ekleniyor. Buna uygun hazırlıklar gerçekleştirildi.


Çelik Yapılar dergisi BİLİMSEL MAKALELERİNİZİ bekliyor.


2017 Destek (Sponsorluk) ve Reklam Koşulları Yayımlandı


TUCSA, sektöre verdiği hizmetin boyutlarını genişletme çalışmaları kapsamında, ÇELİK YAPILAR dergisine ilave olarak TUCSA web sitesinde ve Aylık TUCSA E-bültenlerinde de paydaşlarının reklamını yayımlamaya başladı.


Ayrıca, bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek Yapısal Çelik Günü, 16 yıldır başarıyla ve beğeniyle yayımlanan Çelik Yapılar Dergisi, Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’nın 14’üncüsü olan SteelPRO 2017 gibi markalaşmış etkinliklerimiz ile YAÇEM Akademi tarafından sektörün gelişimine yönelik olarak düzenlenen kurslar devam etmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin üyelerine ve sektör paydaşlarına, tanıtım ve sektörel eğitim ve etkinliklere katkıda bulunma olanağı vermek üzere 2017 yılı destekleri / sponsorlukları oluşturulmuştur.


Sponsorluk ve Reklam Koşulları TUCSA web sitesinde açıklanmıştır. Bu konudaki bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz.

    (http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=674)
    (http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=679)

© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği