TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi

Temmuz - Eylül 2017

Bu dönemde gurur duyduğumuz etkinliklerden ikisi öne çıktı: Çelik Federasyonu (ÇELFED’in kurulması ve Türkiye’den bir projemizin Avrupa’nın en iyi projesi seçilmesi. TUCSA ve sektörün diğer 4 derneği tarafından kurulan ÇELFED’in tüzüğü 26 Temmuz 2017 tarihinde onaylandı. Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Awards 2017” proje yarışmasında Avrupa’nın en iyi projesine verilen Awards of Excellence ödülü Ahmet Alataş Mimarlık tarafından gerçekleştirilen Robert Kolej Murat Karamnlı Öğrenci Merkezi projesine verildi.
31.10.2017
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Sayın Üyeleri,
Çelik Yapı Sektörünün Sayın Paydaşları,

Bu üç aylık dönemde, gurur duyduğumuz etkinliklerden ikisi öne çıktı: Çelik Federasyonu’nun (ÇELFED) kurulması ve Avrupa Çelik Yapı Tasarımı 2017’de Türkiye’den bir projemizin Avrupa’nın en iyi projesi seçilmesi. TUCSA ve sektörün diğer 4 derneği tarafından kurulan ÇELFED’in tüzüğü 26 Temmuz 2017 tarihinde onaylandı. Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “
European Steel Design Awards 2017” proje yarışmasında 13 ülkeden birer proje Awards of Merit ödülü alırken, Avrupa’nın en iyi projesine verilen Awards of Excellence ödülü Ahmet Alataş Mimarlık tarafından gerçekleştirilen Robert Kolej Murat Öğrenci Merkezi projesine verildi.

Bu dönemde,
20 Temmuz 1992 yılında kurulmuş olan derneğimiz 25. Yıldönümünü yaşadık. Ne mutlu! Burada, Kurucu Başkan Prof. Dr. Tevfik Seno ARDA ve 15 yıl derneğimizi dirayetle yöneten Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI ve bugüne kadar Yönetim Kurullarında özveri ile çalışmış tüm üyelerimizi anmak ve onlara teşekkürlerimizi sunmak bir vefa borcu.  

1.     
ÇELİK FEDERASYONU (ÇELFED) KURULDU

Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) tarafından sektör içinde iletişimin ve eşgüdümün arttırılması amacıyla 23 Ocak 2013 tarihinde başlatılan toplantılar, önerimiz paralelinde Mart 2013 tarihinden itibaren Çelik Platformu olarak toplanmaya başlamış, sonunda beş kurucu üye tarafından teşkil edilen Çelik Federasyonu’na evrilmiştir. Böylece, Tüzüğü 26 Temmuz 2017 tarihinde onaylanan ÇELFED aşağıda adı alfabetik sırayla yazılı olan Kurucu Üye Dernekler tarafından kurulmuş oldu:

        ·         Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği
        ·         Çelik Boru İmalatçıları Derneği
        ·         Çelik Dış Ticaret Derneği
        ·         Türk Yapısal Çelik Derneği
        ·         Yassı Çelik İthalat, İhracat ve Sanayicileri Derneği

2.     
AVRUPA’NIN EN İYİ PROJESİ TÜRKİYE’DEN

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen Ulusal Çelik Yapı Ödülleri jürisi tarafından, yapılan değerlendirme sonunda Yapı Kategorisi'nde aşağıdaki 3 proje sıralamasız olarak oybirliğiyle ödüle değer bulunmuş, ancak Avrupa Çelik Yapı Tasarımı yarışmasına tek projeyle katılınacaksa
Student Center projesiyle katılmanın uygun olacağını belirtmişti:
    Robert College Murat Karaman Student Center projesi
    Vodafone Arena projesi
    Bursa Kadıyayla Teleferik İstasyonu projesi.

Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) tarafından iki yılda bir düzenlenen “European Steel Design Awards 2017” proje yarışmasında 13 ülkeden birer proje Awards of Merit ödülü alırken, Uluslararası Jüri tarafından Avrupa’nın en iyi projesine verilen Awards of Excellence ödülü Ahmet Alataş Mimarlık tarafından gerçekleştirilen Robert College Murat Karaman Student Center projesine verildi. 14 Eylül 2017 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen European Steel Design Awards Ödül Töreninde Türkiye’den bir projeye verilmesi bizlere de tarifimi imkansız bir gurur ve mutluluk yaşattı.

Almanya, Norveç ve Türkiye’den katılan öğrenci projeleri de ödüle değer bulundu. İTÜ öğrencilerince hazırlanan ve SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması Jürisi tarafından eşdeğer ödüle layık bulunan ve TUCSA tarafından aday gösterilen Eşik Muratpaşa İskelesi projesi Kopenhag’da yapılan ödül töreninde ödülünü aldı.


3.     
SEKTÖR DEĞERLENDİRMELERİ

3.1. 
Çevremizdeki siyasi durum:
3.1.1.     Ortadoğu bölgesindeki siyasi istikrarsızlık devam etmektedir
3.1.2.     Avrupa ve ABD ile kriz yönetimi sürmektedir

3.2. 
Ekonomik Durum:
3.2.1.     Piyasadaki güvensizlik ortamı önemli
3.2.2.     Yabancılar Türkiye piyasasından çekilmeye / uzak durmaya başlamıştır
3.2.3.     İşlerin azalıp artmasından daha önemlisi, piyasada nakit darlığı ve dolayısıyla tahsilat sıkıntısı çekilmektedir.
3.2.4.     Gerek piyasalardaki nakit sıkıntısı, gerek yatırımların azalmaya başlaması önümüzdeki dönemde enflasyonu körükleyebilir.
3.2.5.     İhracata dayalı ekonomi (Hammadde ve enerji ithal ediliyor, katma değer arttırılmalı, ihracat yapmayan KOBİ’leri ihracata teşvik, az ihracat yapanların ihracatını desteklemek)
3.2.6.     Yurt dışında yatırım olanaklarının değerlendirilmesi.

3.3. 
Sonuç olarak:

3.3.1.     Sorunlar ve çözüm önerileri bilimsel verilere dayalı olarak çeşitli platformlarda değerlendirilmeli.
3.3.2.     Sektörler devletten yardım bekleme alışkanlığını terk edip, örgütlü bir şekilde kamu ile işbirliğini arttırarak, üniversiteler, meslek örgütleri ve sektörel dernekler vasıtasıyla, kendi sorunlarını çözme ve devlete destek olma yetilerini geliştirmeli, her şey devletten beklenmemeli.
3.3.3.     Bugüne kilitlenmemeli. Vizyoner bakışa ihtiyaç var.
3.3.4.     Bilimde ve sanayide meydana gelen gelişmeler yakından izlenmeli. Örneğin; Endüstri 4.0, Yapay zeka, öngörülebilir bakım (predictable maintenance).
3.3.5.     10 yıl sonra hangi meslekler kalacak, hangileri yok olacak, hangi yeni iş dalları ortaya çıkacak?
3.3.6.     Endüstri 4.0’ın iki büyük getirisi olan dijital dönüşüm ve kooperasyona hazır mıyız? Bunun için yeterli alt yapımız var mı? İstihdama etkisi ne olur? Siber saldırı olasılığı ve tehdidi ne boyutlardadır?

3.3.7.     Türk Eğitim Sistemi bu vizyonlara yanıt verecek şekilde geliştirilmeli, daha araştırmacı, sorgulayıcı, yaratıcı, bugünün değil yarının ihtiyaçlarını karşılamaya hazır gençlik yetiştirilmeli.

4.     
KURUL VE KOMİTELERİN FAALİYETLERİ

Çeşitli komitelerimiz olmakla beraber, bu üç aylık dönemde şu komitelerin faaliyetleri öne çıkmıştır:


4.1. 
Yangın Komitesi esas olarak şu üç konuya yoğunlaşmıştır:
4.1.1.     “Yangın Danışmanlığı ve Yangın Güvenliği Mühendisliği” kitabının hazırlıkları,
4.1.2.     Ekim ayında düzenlenen ve Liége Üniversitesi’nden Prof. Jean-Marc Franssen tarafından verilecek olan “Fire Design of Steel Structures” uluslararasu kursu.
4.1.3.     YAÇEM Akademi tarafından Yangın Mühendisliği eğitimlerine temel teşkil edecek eğitimlerin planlanması.
4.1.4.     MYK için hazırlanan Yangın Güvenliği Danışmanlığı ve Yangın Enspektörlüğü gibi konularda meslek standartları konularında hazırlıklar,
4.1.5.     Türkiye İMSAD tarafından 2018 ilkbaharında Ankara’da düzenlenecek Yangın Güvenliği Çalıştayı için yürütülen hazırlıklar.

4.2. 
Yüzey Koruma Komitesi.
4.2.1.     International Symposium on Corrosion and Surface Protection (CASP 2019) (Antalya, 22-24 Mayıs 2019),
4.2.2.     Yüzey koruma eğitimleri,
4.2.3.     TUCSAmark kapsamında yapılacak düzenlemeler ile ilgili çalışmalar.

4.3. 
Hafif Çelik Yapılar Komitesi çalışmalarını şu konular üzerinde yoğunlaştırmıştır:
4.3.1.     Yönetmelik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından 4 Şubat 2016 tarihinde yayımlanmış olan “Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik” paralelinde ve “TBDY 2017” ile koordineli olarak aşağıdaki yönetmeliklerin hazırlanması ve yayınlanması: 
    -  Hafif Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik
    -  Modüler Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik
4.3.2.     İnşaat Genel Teknik Şartnamesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) Başkanlığı talebi üzerine İnşaat Genel Teknik Şartnamesi’nin güncellenmesi çalışmalarını yürüten Türkiye İMSAD tarafından koordine edilen “Metal” bölümü hazırlıklarının TUCSA tarafından yürütülmesi.
4.3.3.     Eğitim. Hafif çelik ve modüler çelik yapılar ile ilgili mühendislik, mimarlık ve montaj konularında ulusal ve uluslararası kursların düzenlenmesi.

4.4. 
Yarışma Komitesi önümüzdeki dönemde aşağıdaki yarışmaların hazırlıklarına başlamıştır.
4.4.1.     Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018
4.4.2.     SteelPRO Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2018
4.4.3.     ECCS European Steel Bridge Awards (Çift yıllarda)

4.5. 
Dış Ticaret Komitesi.
4.5.1.     Yönetim Kurulu’nun 14 Haziran 2017 tarihli toplantısında prensip olarak kabul edilen Proje Yönetim Birimi, 2 Ağustos 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak faaliyete başlamıştır. İş Geliştirme konusunda, ilk aşamada Djibouti’den 1000 konut için teklif isteği gelmiş, daha sonra bunun devamı olarak bir ofis binası teklifi istenmiştir. Teklif verilmiştir. Suudi Arabistan ile ilgili teklif hazırlığı çalışmalarımız devam etmektedir. Diğer ülkelerle de yazışmalara devam edilmektedir.
4.5.2.     Pakistan. Tarihî “Silk Road” (İpek Yolu) olgusuna atıfta bulunarak 8-9 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz ve zamanın Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından 40 ülkenin bakanlarının davet edildiği “Steel Road Summit” (Çelik Yolu Zirvesi), Pakistan ile ilişkilerimizin başlangıcı oldu. Pakistan adına Bayındırlık Bakanı Müsteşarı Kamran Lashari’nin zirveden 6 yıl sonra, Pakistan Rawalpindi Ticaret ve Sanayi Odası (RCCI) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve otuzuncusunun da ülkemizde gerçekleştirildiği 30. RCCI Başarı ve Gelişim Ödülleri 10 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Hilton Bomonti Otel’de gerçekleştirildi. Bu ödül töreni ve yemek sırasında, “En Hızlı Gelişen Firma” ödülünü alan PAK Steel CEO’su Hassan Farid ile bir görüşme yapıldı. Türkiye’deki organizasyonu gerçekleştiren firmanın sahibi Can Özen vasıtasıyla Rawalpindi Ticaret Odası önceki başkanlarından Sakıp Refik (Saqib Rafiq) ile temaslarımız devam etmektedir.

4.6. 
Devam Eden Projeler.
4.6.1.     Çeliğin Sürdürülebilirliği için Ulusal Veri Tabanı
4.6.2.     Yüksek Fen Kurulu Şartname Çalışması “Metal Bölümü”
4.6.3.     Yönetmelikler:
              ·         TBDY 2017
              ·         Çelik Yapılar Yönetmeliği
              ·         Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği
              ·         Modüler Yapılar Yönetmeliği
              ·         BDKHY (Türkiye İMSAD bünyesinde)


5.     
TOPLANTILAR VE SEKTÖREL KURUM / KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

5.1.        
Yönetim Kurulu Toplantıları. 2 Ağustos 2017 tarihinde toplantı yapılmıştır.
5.2.         ECCS Toplantısı.Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) yıllık Genel Kurul toplantıları Kopenhag’da 12-15 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Toplantılara TUCSA ve PMB Başkanı olarak iştirak edilmiştir.
5.3.         Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantıları ile YK Koordinatörü olduğumuz Yapısal Yangın Güveliği Çalışma Grubu toplantılarına iştirak edildi.
5.4.         Avrupa’nın en büyük yapısal çelik etkinliklerinden biri olan ve her üç yılda bir gerçekleştirilen EuroSteel 2017 (8. Avrupa Çelik ve Kompozit Yapılar Konferansı) Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) ve Danimarka Çelik Enstitüsü (DSI) işbirliği ile 13-15 Eylül 2017 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yapıldı. Bilim komitesinde bir Türk Profesörün yer aldığı, Türkiye’den bildirilerin de sunulduğu EuroSteel konferanslarının önümüzdeki yıllarda ve bilhassa 2023 yılında bir Türk Üniversitesi tarafından yapılması halinde TUCSA gerekli desteği vermeye hazırdır.

6.     
TANITIM FAALİYETLERİ

6.1.         18. Yapısal Çelik Günü 26 Ekim 2017 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirilecektir.
6.2.         Uluslararası Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu (CASP) 2019. Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek CASP 2019 uluslararası sempozyumu çalışmalarına devam edilmektedir. Çeliği yaygınlaşmasının önündeki en büyük engellerden biri olan korozyon korkusunu bu sempozyum vasıtasıyla bir kere daha masaya yatırarak, alınan ve alınabilecek önlemlerin ve bu alanda gelişen teknolojilerin kullanıcılar, uygulayıcılar ve akademik çevrelerle paylaşılması sağlanacaktır. Hedefimiz, Kasım 2017 ayında sempozyumun duyurusuna başlamak.
6.3.         Katıldığımız Konferanslar.
              ·           Pakistan Rawalpindi Ticaret ve Sanayi Odası (RCCI) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve otuzuncusunun da ülkemizde 10 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Hilton Bomonti Otel’de gerçekleştirilen 30. RCCI Başarı ve Gelişim Ödülleri  davetine iştirak edilmiş ve ikili görüşmeler yapılmıştır.
              ·           Önümüzdeki dönemde Bilişim Zirvesi’ne konuşmacı olarak ve SteelOrbis’in 15. Çelik Konferansı’na davetli olarak katılım planlanmıştır.

7.     
TUCSAmark BELGELENDİRME PROGRAMI

Aşağıdaki belgeleri içerecek olan TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın 4.0 versiyonu çalışmaları tamamlanmış olup, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

        ·           TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik Belgesi
        ·           TUCSAmark Yapısal Çelik Yüklenici Yeterlilik Belgesi
        ·           TUCSAmark Yapısal Çelik Tasarım Yeterlilik Belgesi 
        
·           TUCSAmark Çelik Boya İşleri Yeterlilik Belgesi
        ·           TUCSAmark Galvaniz İşleri Yeterlilik Belgesi
        ·           TUCSAmark İhale Ön Yeterlilik Belgesi
        ·           TUCSAmark Yapısal Çelik Proje Uygunluk Belgesi
        ·           TUCSAmark Kapasite Raporu

8.     
YAÇEM AKADEMİ

Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde YAÇEM Akademi yapılanmamızı tamamladığımızı paylaşmıştık. YAÇEM Akademi taleplere bağlı olarak geçtiğimiz bir yıl içinde aşağıdaki kursları gerçekleştirdi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarını yaptı. Ayrıca “Kuruluşlara Özgü Eğitimler ve Danışmanlıklar” başlığı altındaki eğitimleri de portföyümüze ilave ettik.


Son bir yıl içinde aşağıdaki kurslar hayata geçirildi.

    T502 Yangın Tasarımı-2 (BYKHY Esaslarına göre) (İstanbul, 20-22 Ekim 2016)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, 14-15 ve 21-22 Ocak 2017)
    Y101 Boya / Kaplama Seçimi ve Teknik Şartnamesi Hazırlama (İstanbul, 24 Mart 2017)
    G105 Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi (İstanbul, 12-13 Mayıs 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (Antalya, 23-24 Mayıs 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, 28-30 Temmuz 2017)

Önümüzdeki dönemde açılması planlanan kurslarımız:

    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İzmir, 11-12 ve 18-19 Ekim 2017)
    T105 Fire Design of Steel Structures (İstanbul, 27-28 Ekim 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (Ankara Aralık 2017)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, Aralık 2017)
    Ö201 İskele Kurulu Elemanları Eğitimi (İstanbul, Ocak 2018)
    Ö501 ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetimi (Information Security Management) (Ocak 2018)
    T302 Deprem Tasarımı - Çelik Yapılar (TBDY 2017’ye göre) (İzmir, Şubat 2018)

9.     
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

9.1.        
Eğitim ve Teknik Geziler

Yaz tatili nedeniyle bu dönemde teknik gezi planlanmamıştır. Bundan sonraki öğrenci gezileri için bilgi notu hazırlanması için ön çalışmalara başlandı. Önümüzdeki dönem için, 7 Kasım 2017 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Öğrencileri tarafından DORALP Çelik Konstrüksiyon fabrikası ziyareti planlama çalışmalarına başlandı.


9.2.
SteelPRO 2017 Öğrenci Yarışması Kolokyum ve Ödül Töreni

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında düzenlenen Çelik Yapılar Öğrenci Yarışmalarının 14’üncüsü SteelPRO 2017 (
http://www.steelpro.org/) için sunulan projeler 2 Haziran 2017 Cuma günü Jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin oluşturduğu ekipler tarafından sunulan beş projeye eşdeğer ödül vermeye karar verdi.


26 Ekim 2017 saat 15.00’de İstanbul Marriott Asya Otel’de Lâl Salonu SteelPRO 2017 Kolokyum’unun yapılması ve aynı gün Balo Salonu’nda gerçekleştirilecek Ödül Töreni için çalışmalar yürütüldü.


Yapılan öğrenci yarışmasında derece alan projelerden biri, ECCS’in düzenlediği
Europe Steel Design Student Awards ödüllerine aday gösterildi ve Ödül Töreni 14 Eylül 2017 Perşembe günü Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleştirildi.

SteelPRO Haberleri: http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=692

                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=685
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=683
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=682
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=668
                                  http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=694&tip=1
                                  https://www.facebook.com/steelproyarismasi

10.   
SEKTÖR ÇALIŞMALARI

10.1.     
YKF Şartnameleri Metal Bölümü Hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) Türkiye İMSAD'dan satınalma ve uygulama şartnamelerin güncellenmesini istemiştir. Üyesi olduğumuz ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığımız Türkiye İMSAD'da şartnamenin metal bölümünün hazırlanması için bir çalışma başlatılmış ve Metal İşleri Alt Çalışma Grubu ilk toplantısını YFK temsilcilerinin de katılımıyla 1 Haziran Perşembe günü Türkiye İMSAD'ın Kavacık'taki ofisinde gerçekleştirmiştir. 


YFK yetkililerinin de katılımıyla 1 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen Metal İşleri Alt Çalışma Grubu toplantısında Metal Bölümü Şartnameleri Sınıflandırma Listesi Taslak dokümanının TUCSA tarafından hazırlanmasına karar verildi. Metal Bölümü Şartnameleri Sınıflandırma Listesi (1. Taslak) dokümanı üyelerimizin görüşlerine sunuldu ve görüşleri talep edildi.


10.2.     
TUCSA Tahkim Yönetmeliği Kullanıma Hazır

Sektörün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, gerçek ve tüzel tüm kişiler arasındaki hukuki ilişkilerden doğan anlaşmazlıkların, icra ve mahkemelere başvurulmaksızın Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) hakemliği ile çözülmesi için TUCSA Tahkim Kurulu sistemi oluşturuldu ve buna ilişkin TUCSA Tahkim Kurulu Yönetmeliği 2016 web sitemizde yayımlandı. (http://www.tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=4)


Taraflar, anlaşmazlıklarının uzman bir kuruluş tarafından süratle çözümlenebilmesi için sözleşmelerinin “Anlaşmazlıklar” bölümünde “Anlaşmazlıkları çözümünde TUCSA Tahkim Kurulu yetkilidir” yazarlarsa, anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden daha süratli bir şekilde çözümlenmesi mümkün olabilecektir.


10.3.     
Ziyaretler

Dönem içinde aşağıdaki üye ve sektör ziyaretleri gerçekleştirildi.

16 Ağustos 2017 Proje Yönetim çalışmaları kapsamında Dr. Amel Ahmed CANDIL ile görüşme,
16 Ağustos 2017 Proje Yönetim çalışmaları kapsamında ONSAN Grubu YK Bşk. Fikri ÇOŞKUN ile görüşme,
21 Ağustos 2017 PULRON’un Derneğimizi ziyareti,
22 Ağustos 2017 Proje Yönetim çalışmaları kapsamında Dr. Amel Ahmed CANDIL ile görüşme,
7 Eylül 2017 BORUSAN Genel Müdürü Zafer ATABEY’i ziyaret
12-15 Eylül 2017 ECCS Yıllık Toplantıları ve Çalışmaları
29 Eylül 2017 KROMAN’ın Derneğimizi ziyareti

11.   
PLANLI ETKİNLİKLERİMİZ

11.1.     
18. Yapısal Çelik Günü (26 Ekim 2017)

11.2.      19. Yapısal Çelik Günü (8 Kasım 2018)

11.3.      SteelPRO 2017 Yarışması Kolokyum ve Ödül Töreni (26 Ekim 2017)

11.4.      9th International Symposium on Steel Bridges Prague 2018. ECCS şemsiyesi altında gerçekleştirilen Çelik Köprüler Sempozyumları serisinin 8’incisi 2015 yılında İstanbul’da düzenlenmişti. 9th International Symposium on Steel Bridges Prague 2018 10-11 Eylül 2018 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşecektir. Sempozyumda konuk konuşmacı olarak Kara Yolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin Çanakkale Boğazı Köprüsü’nü de sunmaları beklenmektedir.

11.5.    International Symposium on Corrosion and Surface Protection (CASP 2019) (Antalya 22-24 Mayıs 2019)
11.6.      Gelecek Yarışmalar
11.6.1.   15. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2018) 
11.6.2.   Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018 
11.6.3.   European Steel Bridges Awards 2018. ECCS tarafından çift yıllarda düzenlenen European Steel Bridges Awards 2018 yarışmasının duyurusunun da Kasım 2017’de yayımlanması beklenmektedir. Bu yarışmanın ödülleri de 11 Eylül 2018 Salı günü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da gerçekleşecektir.

11.7.      TUCSAmark Yeterlilik Belgelendirmesi. Haksız rekabetle mücadele ve sektör kalitesinin artmasına katkıda bulunmak üzere, TUCSAmark Belgelendirme Programı'nın 4. sürümü tamamlanmış olup, sonbahardan itibaren uygulamaya konulacaktır. Bu uygulama ile Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmemiz (YAÇEM) uluslararası bilinirliği olan bazı belgelendirme kuruluşlarından da aldığı destekle, belgelendirme kuruluşu olarak faaliyet gösterecektir. Buna ilave olarak, TUCSAmark Kapasite Raporu üzerinde de çalışılmaktadır.

11.8.      Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Çalıştayı. Bu çalıştayın gerçekleştirilmesi için ön çalışmalara başlanmıştır. Çalıştayda; sanayici ve tasarımcıların öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda üniversitelerden beklentilerini dile getirmesi, üniversitelerin sanayici ve tasarımcılara Ar-Ge ve inceleme (tez) konularının saptanması konusundaki olanak ve taleplerini belirtmesi, kamu yetkililerinin de konuşulanların hayata geçirilmesi için ne gibi fon ve desteklerin sağlanabileceği, kaynakların yaratılabileceği konusunda açıklama yapmaları öngörülmektedir.

12.    DİĞER HUSUSLAR

12.1.  
Çelik Yapılar Dergisinde Yenilik: Bilimsel Makaleler Yayımlanıyor

Geçen dönemde de paylaştığımız gibi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda hakemli Çelik Yapılar Teknik Yayını (Journal) çıkarmayı planlayan Derneğimiz, Çelik Yapılar dergisinin Mart 2017 sayısında önemli bir yeniliği duyurdu: Bilimsel makalelerinin yayımlanabilmesi amacıyla Çelik Yapılar Dergisi’ne “Bilimsel Makaleler Bölümü” ekleniyor. Buna uygun hazırlıklar gerçekleştirildi.


Çelik Yapılar dergisi BİLİMSEL MAKALELERİNİZİ bekliyor.


12.2.  
2017 Destek (Sponsorluk) ve Reklam Koşulları Yayımlandı 

TUCSA, sektöre verdiği hizmetin boyutlarını genişletme çalışmaları kapsamında, ÇELİK YAPILAR dergisine ilave olarak TUCSA web sitesinde ve Aylık TUCSA E-bültenlerinde de paydaşlarının reklamını yayımlamaya başladı.


Ayrıca, bu yıl 18’incisi gerçekleştirilecek Yapısal Çelik Günü, 16 yıldır başarıyla ve beğeniyle yayımlanan Çelik Yapılar Dergisi, Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’nın 14’üncüsü olan SteelPRO 2017 gibi markalaşmış etkinliklerimiz ile YAÇEM Akademi tarafından sektörün gelişimine yönelik olarak düzenlenen kurslar devam etmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin üyelerine ve sektör paydaşlarına, tanıtım ve sektörel eğitim ve etkinliklere katkıda bulunma olanağı vermek üzere 2017 yılı destekleri / sponsorlukları oluşturulmuştur.


Sponsorluk ve Reklam Koşulları TUCSA web sitesinde açıklanmıştır. Bu konudaki bilgilere aşağıdaki sayfalardan ulaşabilirsiniz.

          (http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=674)
          (http://www.tucsa.org/tr/haber_detay.aspx?haber=679)


© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği