TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

Nisan - Eylül 2018

Yaz dönemi ile birleştirerek altı ayı kapsayan bu döneme üç konu damgasını vurdu: Birincisi; döviz kurlarındaki hareketlilik ve inşaat sektöründeki sorunlar, ikincisi Avrupa Yapısal Çelik Birliği Başkanlığının 4. kez Türkiye’ye geçmesi, üçüncüsü ise geliştirilen TUCSAmark Belgelendirme Programının uygulanmaya başlaması oldu.
01.10.2018
Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Sayın Üyeleri,
Çelik Yapı Sektörünün Sayın Paydaşları,

1.     
SEKTÖR DEĞERLENDİRMELERİ

Bölgedeki ve ülkemizdeki siyasi ve ekonomik belirsizlikler devam etmektedir. Bir önceki dönemin en önemli gelişmesi ABD tarafından yürürlüğe sokulan Section 232 kararı ile ABD’nin Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeden çelik ithalatı üzerine sınırlamalar getirildi. Bu konuda ABD nezdinde yapılan girişimler istenen sonucu vermemiş olmakla birlikte, çelik sektörünün özellikle ihracat konusunda yeni pazarlara yönelmesi sorunun etkisini minimize etmiştir. Türkiye’nin yıllık 13,8 milyar dolar olan çelik ihracatının en az etkilenmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Buna paralel olarak Avrupa Komisyonu (EC) tarafından ABD’ye reaksiyon olarak uygulanan kota uygulaması, haksız bir şekilde Türkiye’ye de uygulanmıştır. Bunun üzerine 12 Eylül 2018’de Brüksel’de yapılan Dinleme Toplantısında olayın çarpıklığı Türk delegasyonu tarafından detaylı olarak açıklanmıştır.  

Çelik sektörünün kullanıcısı olan Çelik Yapılar (Yapısal Çelik İşleri) sektörü Çelik Sektörü ile İnşaat Sektörünün ara kesitinde yer aldığından, çelik sektöründeki keskin değişiklikleri gecikmeli ve yumuşatılmış olarak hissedebilmektedir. Bununla birlikte, inşaat sektöründeki değişikliklerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Mevcut kamu yatırımlarına rağmen, önümüzdeki iki üç yıl içinde, iyimser yaklaşıma göre inşaat sektöründe iç piyasaların küçülebileceği, kötümser yaklaşıma göre inşaat sektörünün küçülerek geçen döneme göre beşte bire inebileceği değerlendirilmektedir. Sıklıkla vurguladığımız gibi, sektörün her şeyi devletten beklemesi yerine gerektiğinde özeleştiri yaparak kendi sorunlarını tarafsızlıkla belirlemesi, çözüm üretmesi ve bu çözümlerin hayata geçirilmesi için kamu ile işbirliği yapması gerekmektedir.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemin şu konular üzerine yoğunlaşacağı değerlendirilmektedir:


    a. İhracatın arttırılması.           Döviz kurlarındaki değişim ve iç piyasalarda daralma olasılığı karşısında Türkiye’nin ihracatını arttırılması şarttır. 18 Trilyon $ dünya ticaret hacminde 150 milyar $ ihracat yapıyoruz. Bu da dünya ticaret hacminin % 0,8'idir. Buna göre, önümüzde yeterince genişleme alanı vardır. Bunun için sektörün, münferit çabalar yerine birleşik bir organizasyon altında ihracatı arttırma yollarını araması ve yaratıcı çözümler getirmesi gerekmektedir. Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS), Dünya Çelik Derneği (WSA) ve Avrupa’daki Bağımsız Tanıtım Organizasyonları (IPOs) 2015 yılından beri süren çalışmalar sonucunda bu yıl USP-E (Birleşik Çelik Tanıtımı-Avrupa /
United Steel Promotion-Europe) organizasyonunu kurmuşlardır. Türkiye’de de benzer bir dayanışmanın sağlanması gereklidir.

    b. İşbirliği – Güç Birliği (Kooperasyon ve konsolidasyon).       İç piyasaların küçülmesi ve ihracat pazarlarına ilişkin önlemlerin zaman alacak olması nedenleriyle, gerek üretim maliyetlerinin azaltılması, gerek kapasite fazlasının yarattığı sorunların giderilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla işbirliği ve ortak kullanım olanaklarının geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda, Çelik Federasyonu (ÇELFED) üyesi Çelik Dış Ticaret Derneği (ÇDTD) tarafından geliştirilmekte olan Ortak Navlun Projesi (ONP) gibi projeler geliştirilmelidir. Diğer taraftan, yurtiçinde daralan piyasalar bazı firmaların hayatta kalmasını zorlaştırırken, yurt dışında da Türk firmalarının birbiriyle rekabet etmesi yerine konsolide edilmiş daha büyük çaplı ortaklıklara ihtiyaç vardır.


    c. Verimliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması. Maliyetlerin düşürülmesi için dijitalleşmenin tüm nimetlerinden yararlanılması, otomasyonun arttırılması, Güney Kore örneğinde olduğu gibi daha stratejik planlamalar yapılması gerekmektedir. Çelik malzemenin sürdürülebilirliği yanında, özellikle KOBİ’ler için kurumsal sürdürülebilirlik prensiplerinin daha etkin biçimde uygulanması gerekmektedir.


2.     
ECCS BAŞKANLIĞI 4. KEZ TÜRKİYE’DE

Avrupa Yapısal Çelik Birliği (
European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) 2018 Genel Kurulu Çek Cumhuriyeti / Prag’da gerçekleşti. 6 yıldır sürdürdüğü ECCS Tanıtım İcra Kurulu (Promotion Management Board - PMB) Başkanlığı görevini tamamlayan Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı H. Yener Gür’eş, Genel Kurul’da ECCS Başkanlığına seçildi ve başkanlık görevini 12 Eylül 2018 tarihinde Prag’da, Çek Yapısal Çelik Derneği (COAK) Başkanı ve önceki ECCS Başkanı Antonin Paces’den devraldı.

Böylece Türkiye, 1992 yılından bu yana üyesi olduğumuz ECCS’de dördüncü kez ECCS Başkanlığı görevine seçildi. ECCS Başkanlığı yapan TUCSA Başkanları:

        17 Eylül 1999 - 15 Eylül 2000   Prof. Dr. Tevfik Seno Arda
        18 Eylül 2009 - 24 Eylül 2010   Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
        09 Eylül 2014 - 17 Eylül 2015   Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
        12 Eylül 2018 - 15 Ekim 2019   H. Yener Gür’eş

Avrupa Birliği’nin kurulmasına kadar gider süreçte önemli rol oynayan Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)’nin ortaya çıkışı
İkinci Dünya Savaşı tetikledi. Bu başlangıç çelik sektörünün Avrupa’daki gelişimi için de önemli bir başlangıç oldu. Avrupa’nın adeta yerle bir olmasına neden olan İkinci Dünya Savaşı’ndan (1 Eylül 1939 - 8 Mayıs 1945) sonra Avrupa’nın yeniden imar edilmesi ve yapılanması gerekiyordu. Bunun için sırasıyla;
    - 18 Nisan 1951 tarihinde Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (European Coal and Steel Community-ECSC) kuruldu.
    - İki yıl sonra, 10 Şubat 1953 tarihinde Kömür, Demir Cevheri ve Demir Hurdası Ortak Pazarı (Common Market for Coal, Iron Ore and Scrap),
    - Ondan iki yıl sonra da sınırlı demir çelik kaynaklarının daha verimli kullanılması için standartların belirlenmesi ve çelik kullanımının bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılması için 10 Ekim 1955 tarihinde Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork- ECCS) kuruldu.

Sonuç olarak, dünya için stratejik önemi olan Yapısal Çelik Sektörü Avrupa’nın yapılanmasında ve Avrupa Birliği’nin oluşumunda da önemli bir rol oynadı. ECCS bu nedenle Avrupa’da önemli bir yere sahiptir. ECCS başlangıcından bu yana çelik yapılara ilişkin standart ve yönetmeliklerin hazırlanmasında kilit rol oynamakta, bugün de bu etkinliğini teknik komiteleri ve CEN bünyesinde sürdürmektedir. ECCS Teknik Komiteleri standartların geliştirilmesi çalışmaları yanında, yayımlanan standartlara ilişkin Kılavuz Dokümanlar hazırlamakta ve yayımlamaktadır.


ECCS, teknik standartlara ilişkin çalışmaların yanında, başlangıçtan beri sürdürdüğü çeliğin tanıtımı ve pazar geliştirme çalışmalarını, Dünya Çelik Birliği (WSA) ve bağımsız tanıtım kuruluşları (IPO)’larının da katılımıyla Birleşik Çelik Tanıtımı - Avrupa (USP-E) organizasyonu olarak yürütmekte, burada da koordinasyon rolünü sürdürmektedir.


Avrupa için böylesine önemli bir kuruluşun Başkanlık görevine Türkiye’nin seçilmesi ülkemiz ve sektörümüz açısından hem önemli hem de gurur vericidir.


3.     
TUCSAmark BELGELENDİRMELERİ

Sektörde uzman kuruluşların katkılarıyla, üç yıla yakın süre yapılan yoğun çalışmaların ardından, TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın 4.0 sürümü tamamlanmış ve uygulamaya girmiştir. Yeni sürümde üç temel değişiklik olmuştur:

  • Belgelendirme kuruluşu Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) olmuştur. Denetimler, anlaşma yapılan Türk Loydu ve BVA üçüncü taraf bağımsız denetim kuruluşlarından sağlanmaktadır.
  • Önceden yalnız üyelerimizin belgelendirilmesi mümkünken, yeni uygulamada çelik yapı değer zincirindeki tüm paydaşlar belgelendirilebilmektedir.
  • Değerlendirme ölçütleri yeni standart ve yönetmeliklere göre güncellenirken, önceki Teknik Yeterlilik ve Mali Büyüklük değerlendirmelerine ilave olarak kalite yönetimi, İSG, çevre yönetimi, taşeron yönetimi gibi kriterler de sisteme eklenmiştir.

Genel Kurul kararı paralelinde Grup-1 üyelerimizin TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik belgelerinin muhtemelen önümüzdeki 6 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Belgelerini güncelleyen ilk iki üyemiz; TEMSAN A.Ş. ve Altınyaldız A.Ş. olmuştur. İşlemi devam eden üyelerimiz ise MİM Mühendislik A.Ş., ATAK A.Ş., Fibrobeton A.Ş., ArcelorMittal RZK A.Ş. ve Teknik Yapı Proje Müh. İnş. Tic. Ltd.


TUCSAmark Belgelendirme Programı
’nın 4.0 versiyonu aşağıdaki belgeleri kapsamaktadır.
·           TUCSAmark Yapısal Çelik İmalat Yeterlilik Belgesi
·           TUCSAmark Yapısal Çelik Yüklenici Yeterlilik Belgesi
·           TUCSAmark Yapısal Çelik Tasarım Yeterlilik Belgesi
·           TUCSAmark Üretici Yeterlilik Belgesi
·           TUCSAmark Çelik Boya İşleri Yeterlilik Belgesi
·           TUCSAmark Galvaniz İşleri Yeterlilik Belgesi
·           TUCSAmark Tedarikçi Yeterlilik Belgesi

TUCSAmark
raporları da aşağıdakileri kapsamaktadır.
·           TUCSAmark Proje Kontrol Raporu
·           TUCSAmark Yapı Performans Analiz Raporu
·           TUCSAmark Kapasite Raporu
·           TUCSAmark İhale Ön Yeterlilik Raporu

4.     
19. YAPISAL ÇELİK GÜNÜ

İlki 2000 yılında gerçekleştirilen Yapısal Çelik Günleri’nin 19’uncusu bu yıl 25 Ekim 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştiriliyor. Sabah 10.30’dan akşam 18.00’a kadar devam edecek olan 19. Yapısal Çelik Günü kapsamında, sektörün sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılırken, diğer taraftan dünyanın takdirini kazanan çelik yapı projelerimizin sunumları yapılacak. Sektör Ödülleri bölümünde de geleneksel Sektöre Değer Katanlar ve Onur Ödülü ile birlikte, Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018 ve Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması 2018’in kazananları da ödüllerini alacaklar. Bu yıl Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO) 2018’in tek sponsoru ArcelorMittal RZK A.Ş. olmuştur.  


5.     
ÜYESİ OLDUĞUMUZ KURUM ve KURULUŞLAR

5.1. 
Üniversiteler

Üyesi olduğumuz Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Danışma Kurulu son olarak 18 Ocak 2018 tarihinde toplanmış olup, önümüzdeki üç aylık dönemde tekrar toplanması planlanmaktadır.


5.2. 
Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS)

ECCS tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Çelik Köprü Ödülleri (
European Steel Bridges Awards - ESBA 2018) Ödül Töreni 11 Eylül 2018 tarihinde Prag’da gerçekleştirildi. Bu yıl söz konusu yarışmaya Türkiye’den katılan proje olmadı.

ECCS’in TC4 Yüzey Koruma (
Surface Protection) Komitesi’nin toplantısı 2 Mayıs 2017 tarihinde Krefeld / Duesseldorf kentinde yapılan toplantısına katılım sağlanamadı. 20 Temmuz 2018 tarihinde Brüksel’de ECCS yapılan ECCS İcra Kurulu toplantısına iştirak edildi.

Birleşik Çelik Tanıtımı-Avrupa (USP-E) grubunun ile toplantısı 4 Haziran 2018’de gerçekleşti. 21 Ağustos 2018 tarihinde elektronik ortamda yapılan e-konferansa ve 11 Eylül 2018 tarihinde Prag’da yapılan USP-E toplantısına iştirak edildi.


7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Brüksel’de yapılan PMB ve Yönetim Kurulu toplantılarına ve 10-12 Eylül 2018 tarihlerinde Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da yapılan
ECCS’in yıllık Genel Kurul toplantılarına H. Yener Gür’eş GÜR’EŞ tarafından ECCS PMB Başkanı olarak, Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI tarafından TUCSA’yı temsilen iştirak edildi. 12 Eylül 2018 tarihindeki Genel Kurul’da H. Yener Gür’eş ECCS Başkanlığı’na seçildi (Ayrıntıları yukarıda Madde 2 verilmiştir).

5.3. 
Çelik Federasyonu (ÇELFED)

Geçen yıl TUCSA ve diğer dört kurucu dernek tarafından kurulan Çelik Federasyonu (ÇELFED) ilk Genel Kurul’unu TUCSA Genel Kurulunun ertesi günü 16 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirdi. Bundan sonra ortalama iki ayda bir yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarına TUCSA adına aşağıdaki üyeler davet edilmiştir.

    H. Yener GÜR’EŞ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

    Selami GÜREL,     Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

    Ilgaz BÜYÜKTAŞKIN, Deneteme Kurulu Yedek Üyesi

Bu dönem içinde, ÇELFED’e davet edilen derneklerden Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) ve Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği (MİSAD) de üye olmuşlardır.


Önerimizin kabul görmesi üzerine oluşturulan ÇELFED Eğitim Komitesi’ne TUCSA adına H. Yener Gür’eş (Komite koordinatörü), Aydın Kulaksız, İlker İbik ve Ş. Denizer Gür’eş katılmaktadır.


Öncelikli olarak “Ortak Navlun” projesi ile demiryolları konularının ele alındığı Lojistik Komitesi çalışmalarına TUCSA adına H. Yener Gür’eş ve Aydın Kulaksız katılırken, Türkiye İMSAD adına üyelerimizden Mustafa Tolunay katılmaktadır. Bu üç katılımcı aynı zamanda, Mustafa Tolunay’ın YK Koordinatörü olduğu Türkiye İMSAD Lojistik Komitesine de katılmaktadırlar.


ÇELFED, 25-27 Ekim 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - İstanbul’da düzenlenen 14. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas Fuarı’na (Ankiros 2018) iştirak edecektir.


5.4. 
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)

Türkiye İMSAD’ın Olağan Mali Genel Genel Kurulu 28 Şubat 2018 tarihinde Kavacık’taki Limak Eurasia Luxury Hotel’de gerçekleştirildi. Genel Kurul’da yapılan tüzük değişikliği sonucunda, Mali Genel Kurul kaldırıldı ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi Şubat 2020 ayına kadar uzatılmış oldu.


Türkiye İMSAD tarafından 19 Nisan 2018 tarihinde Hilton Bomonti İstanbul otelde düzenlenen, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Müsteşarı Veysel Yayan ile birlikte bakanlık personelinin de iştirak ettiği Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayi Zirvesi’ne iştirak edildi ve sektörün sorunları ve önerilerimiz dile getirildi.


26 Nisan 2018 tarihinde Türkiye İMSAD adına Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğrencilere Sürdürülebilir Malzeme - Çelik konusunda seminer verildi.


31 Mayıs 2018 tarihinde Cemile Sultan Korusu toplantı salonunda düzenlenen BIM – BuildingSmart Toplantısına iştirak edildi.


Dönem içinde, Türkiye İMSAD tarafından gerçekleştirilen 4 Yürütme Kurulu, 4 Yönetim Kurulu, çeşitli komite çalışmalarına iştirak edildi. Türkiye İMSAD tarafından düzenlenen Gündem Buluşmaları toplantılarına da Feriye salonlarında devam edildi.


6.     
KURUL VE KOMİTELERİN FAALİYETLERİ

Çeşitli komitelerimiz olmakla beraber, bu üç aylık dönemde şu kurul ve komitelerin faaliyetleri öne çıkmıştır:


6.1. 
Yönetim Kurulu Toplantıları

15 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen 25. Olağan Genel Kurulu takiben ilk Yönetim Kurulu toplantısı, 22 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirildi ve Yönetim Kurulu görev bölümü belirlendi. Dönemin ikinci toplantısı ise 10 Mayıs 2018 tarihinde yapıldı.


6.2. 
Hafif Çelik Yapılar Sektör Danışma Kurulu (SDK-1h)’nun 7 Mart 2018 tarihli toplantısında alınan kararlar paralelinde, aşağıdaki konularda yönetmeliklerin hazırlanması için ilgili bakanlık nezdinde çalışmaların sürdürülmesine devam edildi.
    ·       Soğuk Şekil Verilmiş Karkaslı Yapılar Yönetmeliği (Endüstriyel yapılar ve karma çelik yapılar dahil)
    ·       Modüler Çelik Yapılar Yönetmeliği (Konteyner tipi ve SIP ile yapılan yapılar dahil)

Bu amaçla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın ve Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem’in 3 Ekim 2018 tarihinde ziyaret edilmesi planlandı.


6.3. 
Yangın Komitesi esas olarak şu dört konudaki çalışmalarını sürdürmektedir:
6.3.1.      “Yangın Danışmanlığı ve Yangın Güvenliği Mühendisliği” kitaplarının hazırlıkları,
6.3.2.      YAÇEM Akademi tarafından Yangın Mühendisliği eğitimlerine temel teşkil edecek eğitimlerin planlanması.
6.3.3.      MYK için hazırlanan Yangın Güvenliği Danışmanlığı ve Yangın Enspektörlüğü gibi konularda meslek standartları konularında hazırlıklar (Türkiye İMSAD koordinasyonunda yürütülen MYK çalışmaları kapsamına alınmak üzere “Yangın Kontrolörü Seviye-1 ve Yangın Kontrolörü Seviye-2 hakkında ön bilgi paylaşıldı),
6.3.4.      Türkiye İMSAD tarafından Mart 2019 ayında Ankara’da düzenlenecek Yangın Güvenliği Çalıştayı için yürütülen hazırlıklar.

6.4. 
Yüzey Koruma Komitesi.
6.4.1.      International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019) (İstanbul, 22-24 Mayıs 2019),
6.4.2.      Yüzey koruma kurs ve webinerleri,
6.4.3.      MYK’ya sunulmak üzere çelik boya/kaplama ve sıcak daldırma galvaniz konularında yeni meslek dallarının ve standartlarının belirlenmesi.
6.4.4.      TUCSAmark kapsamında yapılacak düzenlemeler ile ilgili çalışmalar.

6.5. 
Yarışma Komitesi duyurularını yaptığı aşağıdaki yarışmaların gerçekleşmesi için çalışmaktadır.
6.5.1.      Sonuçlan ve ödülleri 19. Yapısal Çelik Günü’nde verilecek olan yarışmalar
    ·        Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2018
    ·         15. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2018)
6.5.2.      Önümüzdeki yıl için planlanan yarışmalar
    ·         Ulusal Çelik Köprü Ödülleri 2019
    ·         16. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2019)
6.5.3.      ECCS Yarışmaları
    ·         European Steel Bridge Awards 2018 (Çift yıllarda) sonuçlandı ve ödülleri 11 Eylül 2018 tarihinde Prag’da verildi
    ·         European Steel Design Awards 2019 (Tek yıllarda) için çalışmalar başladı ve şartnamesinin Ekim 2018 ayında yayımlanması öngörüldü.

6.6. 
Köprü Komitesi.
18 Temmuz 2016 tarihinde Dr. Selçuk İZ koordinasyonunda oluşturulan Köprü Komitesi’nin Kasım 2018 ayı içinde toplanması planlanmaktadır. Toplantıda, ülkemizde çelik ve çelik-beton karma (kompozit) köprülerin (karayolları, demir yolları, yaya ve bisiklet köprüleri dahil) mimari ve mühendislik açısından gelişimine ve çelik köprülerin avantajlarının bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere alınabilecek önlemler ve hazırlanacak eylem planı görüşülecektir. Bu kapsamda, 2019 yılından itibaren iki yılda bir gerçekleştirilecek Ulusal Çelik Köprü Ödülleri hazırlıkları da görüşülecektir. Ayrıca, boru köprüleri (pipe rack - DSİ'nin boru köprüleri gibi) ve çığ köprüleri (avalanche bridge) konularının da kapsama alınıp alınmaması değerlendirilecektir. 

6.7. 
Devam Eden Projeler.
6.7.1.      Çeliğin Sürdürülebilirliği için Ulusal Veri Tabanı
6.7.2.      Yönetmelikler:
    ·         Çelik Yapılar Yönetmeliği (Güncelleme çalışmaları)
    ·         Hafif Çelik Yapılar Yönetmeliği
    ·         Modüler Yapılar Yönetmeliği
    ·         BYKHY (Güncelleme ve performansa dayalı mühendislik hesaplarını içeren yeni versiyon hazırlıkları, Türkiye İMSAD bünyesinde devam etmektedir.)
6.7.3.      Yayınlar:
    ·         Yangın Danışmanlığı ve İlgili Mevzuat
    ·         Performansa Dayalı Yangın Mühendisliği  

7.     
TANITIM

7.1.         Yayınlar.
     ·         Çelik Yapılar dergisinin 55 ve 56’ıncı (Nisan-Haziran ve Temmuz-Eylül 2018) sayısı hazırlandı.
     ·         Kitap yayını konusundaki çalışmalar devam etmektedir.
     ·         TUCSA web siteleri sürekli güncellenmekte, TUCSAmark Belgelendirmesi ile ilgili http://tucsamark.tucsa.org web sayfası ile CASP 2019 web sitesi hazırlandı.

7.2.         Yapısal Çelik Günleri.
     ·         18. Yapısal Çelik Günü 26 Ekim 2017 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirildi.
     ·         19. Yapısal Çelik Günü 25 Ekim 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi yukarıda Madde 3’dedir.
     ·         20. Yapısal Çelik Günü’nün 20 Kasım 2019 Çarşamba günü yapılması planlanmaktadır.

7.3.         Katıldığımız Konferanslar.
     ·         YİSAD tarafından düzenlenen 6. YİSAD Yassı Çelik Konferansı ve SteelOrbis Piyasa Sohbetleri’ne 4 Nisan 2018 tarihinde iştirak edildi.
     ·         Türkiye İMSAD tarafından 10 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen ÇATIDER Çalıştayına iştirak edildi.
     ·         ÇATIDER tarafından 12-13 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen 9. Çatı ve Cephe Konferansı’na iştirak edildi.

8.     
YAÇEM AKADEMİ

YAÇEM Akademi taleplere bağlı olarak geçtiğimiz yıllık dönem içinde aşağıdaki kursları gerçekleştirdi ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalarını yaptı. Ayrıca “Kuruluşlara Özgü Eğitimler ve Danışmanlıklar” başlığı altındaki eğitimleri de kapsamımıza ekledik.


Dönem içinde aşağıdaki kurslar ve webiner gerçekleştirildi.

    TUCSAmark Denetçi Eğitimi (10 Nisan 2018)
    T701 TEKLA Structures ile Modelleme, Raporlama ve Çizim Hazırlanması (İstanbul, 3, 10 ve 17 Mayıs 2018)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, 27-27 Mayıs 2018)
    Depreme Dayanıklı Çelik Yapı Tasarımı Webineri (8 Haziran 2018)

Önümüzdeki dönemde açılması planlanan kurslarımız:

    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, Kasım 2018)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İzmir, Aralık 2018)
    T502 Yangın Tasarımı-2 (BYKHY Esaslarına göre) (İstanbul, Aralık 2018)
    M101 Montaj - Çelik Yapılar (İmalat ve Montaj) (İstanbul, Aralık 2018)
    T302 Deprem Tasarımı - Çelik Yapılar (TBDY 2018’ye göre) (İstanbul, Aralık 2018)
    T302 Deprem Tasarımı - Çelik Yapılar (TBDY 2018’ye göre) (İzmir, Ocak 2019)
    Y201 Yapısal ve Endüstriyel Çelik için Yüzey Hazırlığı (İstanbul, Ocak 2019)
    Y301 Yapısal ve Endüstriyel Çelik için Boya Uygulaması (İstanbul, Şubat 2019)
    T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (İstanbul, Şubat 2019)
    M301 Yapısal Çelik için İSG (İmalat ve Montaj) (İstanbul, Şubat 2019)
    Ö201 İskele Kurulum Elemanları Eğitimi (İstanbul, Mart 2018)
    Ö501 ISO 27001 Bilgi Güvenlik Yönetimi (Information Security Management) (İstanbul, Mart 2019)

Planlanan Webinerler:

    Çelik Yapılarda Yangın Güvenliği (11 Ekim 2018)
    Çelik Yapılarda Yüzey Koruma Metotları (19 Ekim 2018)
    Çelik Yapılarda Yangın Güvenliği Mühendislik Hesapları (23 Ekim 2018)
    EN 1090-2:2018 ile Gelen Değişiklikler (6 Kasım 2018)

9.     
ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ

9.1.        
Eğitim ve Teknik Geziler

Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından organize edilen ve yapılan protokole istinaden Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakülteleri öğrencilerine verilen sürdürülebilir yapı malzemeleri dersleri devam etmektedir. Bu kapsamda “Yapısal Çelik” ve “Sıcak Daldırma Galvaniz” konuları Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 26 Nisan 2018 tarihinde verilmiş, 7 Kasım 2018 tarihinde de İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde verilmesi planlanmıştır.


Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri 24 Nisan 2018 tarihinde Doralp Fabrikasına teknik gezi yaptılar. Yeditepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 22 Ekim 2018 tarihinde Doralp Fabrikasına teknik gezi yapmaları planlandı.


9.2.       
Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması
9.2.1.     Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, ilki 2004 yılında PROÇEL kısa adıyla daha sonra PROSteel kısa adıyla ve 2017 yıldan itibaren de SteelPRO kısa adıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en uzun soluklu öğrenci yarışmalarından biri olan Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmaları’nın 15’incisi Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2018) düzenlendi.

Teması yaratıcı çözümler üretilmesine olanak veren “Dikey Yerleşke Tasarımı” olan yarışmanın Jüri değerlendirmeleri 9 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşti.


9.2.2.     Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmaları’nın 16’ıncısı olan Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2019) şartnamesi 19. Yapısal Çelik Gününü takiben yayımlanacaktır.

10.   
SEKTÖR ÇALIŞMALARI

10.1.      
YKF Şartnameleri Metal Bölümü Hazırlanıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu (YFK) tarafından Türkiye İMSAD'dan istenen inşaat malzemelerinin satınalma ve uygulama şartnameleri çalışmaları kapsamında TUCSA tarafından yürütülen
Metal Bölümü Şartnameleri konusundaki hazırlıklar devam etmektedir.

10.2.      
Ziyaretler

Dönem içinde aşağıdaki üye ve sektör ziyaretleri gerçekleştirildi.

2 Nisan 2018       DEİK tarafından düzenlenen Türkiye-Bulgaristan İş Plaformu’na iştirak edildi.
15 Mayıs 2018     Hempel A.Ş. Genel Müdürü ve heyeti TUCSA’yı ziyaret etti.
25 Mayıs 2018     TUCSAmark konusunda işbirliği olanakları konusunda UDDER Başkanı ziyaret edildi.
30 Mayıs 2018     Üyelerimizden TOSÇELİK temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Öktem ziyaret edildi.
4 Haziran 2018     Bulgar Kilisesi ziyareti ve restorasyon projesinin yerinde incelenmesi
2 Temmuz 2018   Yönetim Kurulu üyesi Fatih Öktem ziyaret edildi.
4 Temmuz 2018   Hempel A.Ş. Genel Müdürü ve heyeti TUCSA’yı ziyaret etti.
23 Temmuz 2018   Kroman Tesisleri ziyaret edildi.
10 Ağustos 2018 Mahdum Holding (Fire Resistant Cladding) İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ziyaretimize geldi.
14 Ağustos 2018 MATİL’den Fatih Şatıroğlu üretin envanteri ve yatırım projeksiyonu konusunu görüşmek üzere ziyaretimize geldi.

Planlı ziyaretler

2 Ekim 2018        Türkiye İMSAD Yürütme Kurulu üyeleri ile birlikte İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ziyaret edilmesi.
3 Ekim 2018        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş’ın ziyaret edilmesi
3 Ekim 2018        Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Dr. Yasin Kalem ve Genel Müdür Yardımcısı Atila Erenler’in ziyaret edilmesi
3 Ekim 2018        Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Nurdan Apaydın’ın ziyaret edilmesi.
22 Ekim 2018      Üyelerimizden Doralp Tesislerinin ziyaret edilmesi.

11.   
PLANLI ETKİNLİKLERİMİZ

11.1.      
19. Yapısal Çelik Günü 25 Ekim 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Asia Otel’de gerçekleştirilecektir.

11.2.      
15. Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2018) Kolokyum ve Ödül Töreni 19. Yapısal Çelik Günü kapsamında icra edilecek.

11.3.      
International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019). Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Sempozyumun önemli tarihleri aşağıdadır

 

5 Kasım 2018         Tebliğ özetleri teslimi için son tarih

11 Ocak 2019        Kabullerin tebliğ hazırlayanlara bildirilmesi

1 Mart 2019           Nihai Tebliğlerin son teslim tarihi

5 Nisan 2019          Kabullerin bildirileceği son tarih

22-24 Mayıs 2019   Sempozyum (3 Gün)

 

11.4.       3. Istanbul Bridge Conference. KGM koordinasyonunda Türkiye İnşaat ve Köprü Cemiyeti tarafından 5-6 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Hilton Otel’de düzenlenen 3. İstanbul Bridge Conference etkinliğine iştirak edilecek.

 

11.5.       EuroSteel 2020. Avrupa’nın en büyük yapısal çelik etkinliklerinden biri olan ve her üç yılda bir gerçekleştirilen EuroSteel 2020 (9. Avrupa Çelik ve Kompozit Yapılar Konferansı) Eylül 2020 ayında muhtemelen İngiltere’de yapılacaktır. EuroSteel konferanslarının önümüzdeki yıllarda ve bilhassa 2023 yılında bir Türk Üniversitesi tarafından yapılması halinde TUCSA gerekli desteği vermeye hazırdır.

 

12.    DİĞER HUSUSLAR

 

Çelik Yapılar Dergisinde Yenilik: Bilimsel Makaleler Yayımlanıyor

 

Geçen dönemde de paylaştığımız gibi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda hakemli Çelik Yapılar Teknik Yayını (Journal) çıkarmayı planlayan Derneğimiz, daha önce duyurduğu gibi Çelik Yapılar dergisinin Mart 2018 sayısının “Bilimsel Makaleler Bölümü”nde ilk kez bilimsel makale yayımlandı.

 

Çelik Yapılar dergisi BİLİMSEL MAKALELERİNİZİ bekliyor.

 


© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği