TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi

SINIRDA KARBON DÜZENLEME MEKANİZMASI TASLAĞI YAYIMLANDI

AB Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2019 tarihli AYM belgesinin devamı olarak 14 Temmuz 2021’de yayımlanan SKDM belgesi çelik üreticilerimizi ve kullanıcısı sektörleri de yakından ilgilendiriyor. Bu konuda Türkiye görüşünün hazırlanmasına ilişkin çalışmalara devam ediliyor.
30.08.2021

11 Aralık 2019 tarihinde AB Komisyonu tarafından yayımlanan AYM belgesi (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/european-green-deal-communication_en.pdf) ve sonrasında yayımlanan belgeler;   
    - Avrupa’da sera gazı [başlıcaları su buharı (H2O), karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O), metan (CH4) ve ozon (O3)] salımının 2030 yılına kadar (1990 yılına oranla) %55 oranında azaltılmasını,
    - 2050 yılına kadar sıfırlanmasını, böylece Avrupa’yı sera gazı salımının sıfırlandığı, ilk karbon-nötr kıta haline getirmeyi hedeflemektedir (T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, 2021). 

Bu konudaki çalışmalar muhtelif bakanlıklar tarafından sürdürülürken, T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Metal Sanayi Daire Başkanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten ve üyesi olduğumuz METAL-TEK Komitesinin 23 Mart 2021’de yapılan 10. Toplantısının konusu olan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) konularındaki çalışmalara tüm sektör paydaşları gibi Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) de aralıksız olarak devam etmektedir.

TUCSA tarafından 14 Nisan 2021 tarihli görüşmeye istinaden “TUCSA AYM Çalışma Grubu” oluşturulmasına karar verildi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metal Sanayi Daire Başkanlığı koordinasyonundaki, üyesi olduğumuz METAL-TEK Komitesi’nin 23 Mart 2021 tarihli toplantısında Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) paralelinde yürütülmesi gereken çalışmalar görüşüldü. Bu kapsamda, “2030 Çelik Stratejisi” hazırlanması konusunda çalışmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verildi ve TÇÜD ile TUCSA’nın bu komisyonda görev alacağı açıklandı.


Avrupa Komisyonunun 14 Temmuz 2021’de “Fit for 55” başlığı ile yayımladığı Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) esasları ile konu daha da öncelik kazanmıştır.


Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan ve ekte paylaşılan Sınırda Karbon Düzenleme (SKD) mekanizması taslağına ilişkin geri bildirim sürecinin başlatılmış olup bu süreç kapsamında Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanacak ülke görüşlerinin, Parlamento ve Konseye iletileceği öğrenilmiştir.


TUCSA tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, TÇÜD ile koordineli olarak hazırlanan ve 30 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy – İstanbul’da Metal Expo ile eş zamanlı olarak icra edilecek “AYM Çalıştayı” sırasında da tüm ilgili tarafların katılımıyla, Türkiye AYM hedeflerine varılması için izlenecek yol haritası ve SKDM hakkındaki tereddütler ve öneriler masaya yatırılacaktır.


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği