TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

TUCSA YAZ OKULU AÇILIYOR

Son deprem de gösterdi ki, çelik yapılar ülkemiz için %5’lik alternatif bir yapı değil, insanların ölmemesi için asli yapı türüdür, ancak bu husus genelde maalesef yeterince bilinmemektedir. Bu düşünceden hareketle, hazırlıkları iki yıl süren TUCSA online Yaz Okulu eğitimcilerimizin özverili katkılarıyla 18 Eylül 2023’te açılıyor.
09.08.2023
Son depremde de görüldü ki, çelik yapılar ülkemiz için kaçınılmaz bir gerekliliktir ve yaygınlaşmak zorundadır ancak Türkiye henüz buna hazır değildir. Yine görüldü ki, çelik yapı tasarımı ve uygulaması eğitimi ülkemizde her mimar ve mühendise yeteri kadar ulaşamamakta ve uygulayıcılar tarafından da yeterince bilinmemektedir. Mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerinin çelik yapı tasarımı konusunda aldığı eğitimlerin; çelik yapı tasarımı konusunda uzman öğretim elemanlarının yeterli sayıda olmaması, bu derslerin bazı üniversitede verilemiyor olması veya eğitim saatlerinin yeterli olamaması gibi nedenlerle, geçen yıl çalışmalarını başlatmış olduğumuz TUCSA Yaz Okulu 18 Eylül 2023 Pazartesi günü kapılarını online ve Türkçe olarak dünyanın her yerindeki mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerine açıyor. Yaz okuluna arzu eden mimar ve inşaat mühendisleri de katılabileceği gibi, diğer ilgili mühendislik bölümü öğrencileri de katılabilirler.

Online TUCSA Yaz Okuluna katılım ücretsizdir. Katılmak için aşağıdaki linkten kayıt yaptırılması gerekmektedir. Kayıt formunu doldurup yesimgures@tucsaevents.org adresine gönderen katılımcılar Google Classroom'a eklenecektir. (Kontenjanlar dolmuştur.)
https://tucsaevents.org/#yazokulu

TUCSA Öğrenci İşleri Komitesi Başkanı Prof. Dr. Özlem Eren koordinasyonunda Planlama Grubu tarafından hazırlanan ve 18 Eylül – 6 Ekim 2023 tarihleri arasında üç hafta sürecek Ders Programı ekte paylaşılmıştır.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız büyük depremde hiçbir çelik yapının yıkılmamış olması da göstermiştir ki, çelik yapılar deprem kuşağındaki ülkemiz için kaçınılmaz bir gerekliliktir ve yaygınlaşmak zorundadır ancak Türkiye henüz buna hazır değildir. Bu paralelde, ülkemizde mevcut yapı stoğunun yaklaşık %95’inin betonarme ve yığma yapı, %5’inin (sanayi yapıları dahil) çelik taşıyıcı sistemli olduğu kabul edilirse, “%95 ve %5 oranı” gelişmiş bir deprem ülkesi için kabul edilebilir bir oran değildir. Ancak, bu dengesiz dağılım; Prof. Dr. Üstün Dökmen’in deyişiyle “öğretilmiş çaresizlik” içinde kabul edilmemeli, çözüm aranmalıdır. Şimdi yapılması gereken, ülkemizde de en az Fransa ve Almanya’daki gibi %70’e karşılık %30 çelik taşıyıcı sistemli yapı hedefini gerçekleştirmek olmalıdır. Aksi takdirde, bilimsellikten uzak, alışkanlıklarımıza dayalı davranışlarla, gelecek depremlerde 100 binlerce can vermeye, 100 milyarlarca Euro ekonomik kayba uğramaya devam edilir.

TUCSA Yaz Okulu aşağıdaki üç modülden ve bir proje atölyesinden oluşmaktadır:
Modül-1: Tanıtım (Çelik Yapılara Giriş)
Modül-2: Çok Katlı Çelik Yapılar
Modül-3: Modüler ve Hafif Çelik Yapılar
Proje Atölyesi: Modül-2 paralelinde yürütülecek bu çalışmaya, mimarlık veya inşaat mühendisliği bölümlerinde çelik dersi almış olanlar ile Modül-1 ve Modül-2 derslerinde %70 ve üzeri devamı olanlar katılabilir.

Prof. Dr. Görün Arun ve Dr. Selçuk İz koordinatörlüğünde yürütülen Proje Atölyesi çalışmaları kapsamında; 22 Eylül’de proje konusunu ve istenenleri kapsayan ödevler verilecektir..

Katılımcılar tarafından 28 Eylül’e kadar proje koordinatörlerine Google Classroom üzerinden gönderilecek ödevler, proje koordinatörleri tarafından iki aşamalı olarak değerlendirilecektir.
 
Bu proje atölyesinden beklenen yararı sağlayabilmek için aşağıdaki yeterliklere sahip olunması beklenmektedir.
 
• Autocad-Aurocad Steel Advance-Xsteel-Protacelik-Sta4celik vb çizim programları ile çalışabilmek,
• Sap2000 veya Etabs vb analiz programlarını kullanmak,
• Birleşim hesapları için gerekli yazılımlarla çalışabilmek.
Proje çalışmasına katılımla ilgili sorular Proje Koordinatörlerine yukarıda belirtilen e-mail adreslerinden sorulabilecektir.
 
Eğitimlerde; mümkün olduğunca okuldaki derslerden farklı, uygulama bilgi ve deneyimlerini de içeren, sıkça yapılan hataları gösteren, katılımcıların ilgisini ve dikkatini çekecek şekilde olmasına çalışılacaktır. Katılımcılar için önemli ve yararlı olduğuna inanılan ders notlarının, müelliflerinin izniyle TUCSA Yaz Okulu Ders Notları Kitapçığı 2023 (pdf) şeklinde hazırlanması ve online olarak paylaşılması planlanmaktadır.

Bu yıl TUCSA tarafından ilk kez gerçekleştirilecek online Yaz Okulunun özelde mimarlık ve inşaat mühendisliği öğrencilerimize, genelde ülkemize yararlı olması arzu edilmektedir.

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Yaz okulu ile beraber bize öğretmek istediğiniz temel bilgiler için katkıda bulunanlara teşekkür eder çabalarını takdir ederim. Hepimize hayırlı ve yararlı bir eğitim olur inşallah
Deniz Han Salim / 21.08.2023
Öncelikle güzel bir amaç ve hedef doğrultusunda göstermiş olduğunuz gayret ve ortaya koyduğunuz bu eğitim çok anlamlı bir eğitim. İnşallah ders eğitim videolarına daha sonradan erişebilirlik sağlanabilir. Bu eğitim sadece üç haftalık değil bir ömür boyu ders alınası bir eğitim. Eksiklerini görüp kapatmak isteyenlere online açık kalması gereken bir eğitim. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı arz ederim.
Harun Fatih Kocaman / 21.08.2023
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği