TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi

KARDEMİR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30 MAYIS’TA

Üyelerimizden Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.’nin (KARDEMİR) Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 10:00’da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - Karabük adresinde yapılacak.
14.05.2024
 Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili KARDEMİR’den yapılan açıklama;

“Yönetim Kurulu’muz, Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 30.05.2024 tarihinde saat 10:00’da Kardemir A.Ş. Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından genel kurul günü Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri Genel Kurula katılabilirler.

Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri listesinde adı yer alan ortaklarımız kimlik göstererek Olağan Genel Kurul toplantısına fiziken katılabileceklerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca ortaklarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliği” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıda, fiziki ortamda bizzat hazır bulunamayacak ortaklarımız Genel Kurul bildiri sayfasında bulunan yazılı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya vekaletnameleri ekine koyacakları noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ibraz etmeleri gerekmektedir.

Tüzel kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Konsolide Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetim Raporu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve www.kardemir.com adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.”

YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği