TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2021
Çelik Yapılar Extra
Tevfik Seno Arda Lisesi

25. GENEL KURUL SONUÇLANDI

25 yılını geride bırakan Türk Yapısal Çelik Derneği'nin 25. Olağan Genel Kurulu ve TUCSAmark Belgelendirme Programının tanıtım toplantısı 15 Şubat 2018 tarihinde Marriott Asya Otel'de gerçekleşti ve iki yıllığına görev alacak kurullar ile ÇELFED delegasyonu seçildi.
15.02.2018

Türk Yapısal Çelik Derneği
(TUCSA)'nin 25. Olağan Genel Kurulu 7 Şubat 2018 tarihinde toplantı yeter sayısına ulaşılamadığından yedek gün olan 15 Şubat 2018 tarihinde İstanbul Marriott Asya Otel’de Citrus salonunda toplandı. Genel Kurul iki bölüm halinde yapıldı: “TUCSAmark Lansmanı” ve “Genel Kurul”.

TUCSAmark LANSMANI


Çelik yapılar sektörü paydaşlarının yöneticileri ve kalite sorumlularının katıldığı
birinci bölümde, yenilenen TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın Lansman toplantısı yapıldı. TUCSA tarafından Bureau Veritas ile koordineli olarak 2003 yılından itibaren yakın zamana kadar verilen TUCSAmark Yapısal Çelik Yeterlilik Belgeleri için esas alınan TUCSAmark Belgelendirme Programı güncellendi. Geniş ve yetkin bir kadro, TUCSAmark belgelendirme sistemini 15 yıllık deneyimden yararlanarak daha etkin hale getirmek iki yıla yakın süre çalışılarak güncelledi. Yeni TUCSAmark Programı’nda üç radikal değişiklik yapıldı:
    1. Bağımsız ve tarafsızlığı ile saygın bir yere sahip olan Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi (YAÇEM) belgelendirme kuruluşu oldu.
    2. Yalnız TUCSA üyeleri değil, yurtiçi ve yurt dışında tüm sektör paydaşlarının belgelendirilmesi ve sistemin yaygınlaştırması hedeflendi.
    3. Belgelendirilecek kuruluşun teknik, mali, İGS, çevre ve kalite yeterliliklerini değerlendirebilmek için denetim sistemi daha ayrıntılı ve rafine hale getirildi.

Böylece, çelik yapıların daha güvenli,
kaliteli ve nitelikli olması için, değer zincirini oluşturan aşağıdaki paydaşların yararlanacağı bir yeterlilik sistemi geliştirilmiş oldu:
    - Kamu ve özel yatırımcı,
    - Yüklenici,
    - Kurulumcu,
    - Tasarımcı,
    - Fabrikatör/atölye sahibi,
    - Malzeme üreticisi ve
    - Son kullanıcı.

Yenilenen TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın sağladığı yararlar hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak üzere düzenlenen
Yeni TUCSAmark Lansmanı 15 Şubat 2018 Perşembe günü İstanbul Marriott Asya Otel’de Citrus salonunda 13.30-15.00 saatleri arasında yapıldı.

TUCSA GENEL KURULU


Türk Yapısal Çelik Derneği’nin 25. Genel Kurul Toplantısı, 7 Şubat 2018 Çarşamba günü yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 15 Şubat 2018 Perşembe günü saat 15.00’de Marriott Asya Otel’de Citrus Salonu’nda toplandı.


Türk Bayrağı ile Atatürk ve ebediyete intikal etmiş üyelerimizin aziz anılarına saygı duruşu ve takiben İstiklal Marşı ile başlayan Olağan Genel Kurul,
Tolga ÖZTOPRAK, Muhammed MARAŞLI ve Cem HAYDAROĞLU tarafından oluşturulan Divan Heyeti yönetiminde gündemi görüşmeye başladı.

Mali Raporun görüşülmesi ve onaylanmasının ardından, borcundan dolayı Dernek üyeliğinden kaydı silinecek üyelerin durumları görüşüldü ve karara bağlandı. Takiben, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ibra edildi.


2018-2020 dönemi programının ardından 2018 yılı bütçesi ve 2019 yılı ön bütçesi sunuldu, görüşüldü ve onaylandı.


Üye giriş aidatı ile sabit katılım payı ve ciro dilimine göre katılım payından oluşan üye aidatı bu yıl da arttırılmadı. Daha sonra, 6 madde ve 2 geçici maddeye ilişkin tüzük değişiklikleri görüşüldü ve kararlaştırıldı. Bu değişikliklerden Madde 9’a (Üyeliğin Sona Ermesi) eklenen c. (Borç Nedeniyle Üyeliğin Askıya Alınması) bendi borcunu ödemekte zorlanan üyelere kolaylık getirmeyi amaçlamaktadır. Revize edilmiş Tüzük TUCSA web sitesinin aşağıda verilen sayfasında yayımlanmıştır.

http://www.tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=3

Çelik Federasyonu (ÇELFED) nezdinde TUCSA’yı temsil edecek 7 asıl, 3 yedek üye seçimi yapıldı ve ÇELFED’e bildirildi.


İki yıl için görevlendirilen Yönetim Kurulu aşağıdaki 11 asıl, Dernek Tüzüğümüzün 22. Maddesi uyarınca bir doğal ve 8 yedek üyeden oluşturuldu.


Yönetim Kurulu Asıl ve Doğal Üyeleri

H. Yener GÜR’EŞ,        Başkan

Nesrin YARDIMCI,        Bir Önceki Başkan
Mustafa DORALP        
Mehmet KANAT           
Selami GÜREL 
Cüneyt VATANSEVER
Ilgaz BÜYÜKTAŞKIN
Fatih ÖKTEM
İbrahim TOZLU
Ahmet ŞUYUN
Mustafa DOLUNAY
Ece Ceylan BABA

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Ö. Selçuk ÖZDİL

Taner MERMUT
Halit Levent AKBAŞ
Hasan ŞEMSİ
Kutlu KÜSMENOĞLU
Hakan ERDOĞAN
Zehra ARIKSOY
Kerem PEKER

Denetleme Kurulu’na da aşağıdaki üyeler seçildi.


Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

Sezai GÜVENSOY, Başkan

Ş. Denizer GÜR’EŞ
Lütfi ORTAÇ

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Cem HAYDAROĞLU
Tolga ÇİMEN
O. Cenk TERZİOĞLU

Böylece huzur ve olgunlukla sonuçlanan Genel Kurul, istekli ve heyecanlı yeni ekip için yeni bir Dönemi aydınlatmaya çalışacakları başlangıç oldu.


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği