TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi

İK ve STAJ ÇALIŞMALARI KONUSUNDA GENÇEL İLE İŞ BİRLİĞİNE DAVET

Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür’eş, genç mimar, mühendis ve teknikerlerin iş arayışı ile ilgili olarak Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili sektör paydaşlarına bilgi verdi.
01.12.2020
Türk Yapısal Çelik Derneğinin Sayın Üyeleri ve Sayın Paydaşları,

Mart 2020’den beri ülkemizi de etkisi altına almış olan Covid-19 küresel salgını nedeniyle eğitimde, üretimde ve dolayısıyla ekonomide yaşanan zorluklar malumdur. Bu kapsamda, genç mimar, mühendis ve teknikerlerin iş arayışı için derneğimize yaptığı başvurularda artış izlenmekte, bununla birlikte uzaktan eğitimin özellikle uygulamalı eğitimler ve staj konusunda yaratması olası sıkıntı hepimizi düşündürmektedir.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından bu konuyla ilgili yürütmekte olan çalışmaları iki başlık altında sizlerle paylaşmak istiyorum:

1. GENÇEL. “Üniversite öğrencilerimiz, sektörümüzün geleceğidir” prensibini benimseyen TUCSA tarafından 2006 yılında, üniversitelerin mimarlık, bölümü ile inşaat, makina, metalürji ve malzeme mühendisliği bölümü öğrencileri ile meslek yüksekokullarının (MYO) yapısal çelik tasarım, imalat ve uygulaması ile ilgili bölümlerindeki öğrencileri bünyesinde bir araya getirmek için Çelik Yapılar Öğrenci Kulübü (ÇELYÖK) kuruldu. Üye öğrenci sayısı, zaman içinde 28 üniversiteden 400’ün üzerine çıktı.

Mezun olan öğrencilerimizden aldığımız geri bildirimlerden, çelik yapı ve yapısal çelik ile ilgili genç mimar ve mühendislerin de benzer bir organizasyon içinde danışma, dayanışma, sektör paydaşlarıyla tanışma ve iletişim içinde olmalarının yararlı olacağı görüldü.

Bunun üzerine, hem öğrencilerin hem de yeni mezun genç mezunların yararlanabileceği ve herhangi bir aidat ödemeden üye olabileceği bir gönüllü topluluğun oluşturulması için TUCSA tarafından gerekli ön çalışmalar tamamlandı. Böylece ÇELYÖK’ün kapsamı, mezunları da içerecek şekilde genişletilerek Genç Çelikçiler Topluluğu (GENÇEL) oluşturuldu. [Ayrıntılar için, 14 Ekim 2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onanan Genç Çelikçiler Topluluğu (GENÇEL) Yönetmeliği’ne https://tucsa.org/tr/hakkimizda.aspx?icerik=4 web sayfasından ulaşabilirsiniz.]

Hazırlanmakta olan GENÇEL web sayfasında, İK ve staj ile ilgili aşağıdaki formlar ve mezunların iş bulmalarına yardımcı olmak üzere “GENÇEL Kariyer”, öğrencilerin mesleki gelişimlerine uygun staj yapmalarına olan sağlamak üzere “GENÇEL Staj Programı” bölümleri de yer alacaktır:

a. GENÇEL Staj Programı kapsamında, GENÇEL Staj İstek Formu (FR-PE-07) ile öğrenci talepleri ve gereksinimleri toplanacaktır. Buna paralel olarak sektör paydaşlarından gelecek GENÇEL Stajyer Öğrenci Kontenjan Formu (FR-PE-08) sayesinde de staj kontenjanları belirlenecektir. Daha sonra, kontenjanlar ile talepler eşleştirilecek, böylece öğrencilerimizin staj gereksinimleri karşılanırken, paydaşlarımızın da ileride işe alabileceği genç mühendis, mimar ve teknikerleri belirlemesine imkân sağlanmış olacaktır.

b. Hazırlanan GENÇEL Kariyer sayfasında yayımlanacak benzer formlar sayesinde genç mimar, mühendis ve teknikerler için iş arayanların başvuruları ile insan kaynağı ihtiyacı olan kuruluşların iş olanaklarının belirlenmesine ve eşleştirilmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Şu anda bu çalışma, gelen başvuru özgeçmişlerin TUCSA Halkla İlişkiler Yöneticisi tarafından üye ve paydaşlarımızın İK birimleriyle paylaşılması suretiyle geçici olarak yürütülmektedir.   

TUCSA’nın yukarıda özetlenen staj ve insan kaynakları ile ilgili çalışmaları GENÇEL Koordinatörü (pr@tucsa.org) sorumluluğunda yürütülmektedir.

2. Öğrenci İşleri Komitesi. Yönetim Kurulu 9 Eylül 2020 tarihinde aşağıdaki hedeflere ulaşmak amacıyla Öğrenci İşleri Komitesi kurulmasına karar verdi.

a. Öğrencilerin çelik konusundaki eğitimlerine yapılabilecek katkılar,

 b. Öğrencilere sanayinin gerçek ihtiyaçları doğrultusunda tez konularının verilmesine yardımcı olunması,

c. Öğrenci, dernek ve sanayici üçgeni arasındaki diyaloğun geliştirilmesi ve

d. Öğrencilerin çelik yapılar ve çelik yapılarla ilgili yapısal yangın, korozyon, yüzey koruma gibi konularda bilgi ve deneyimlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalarına olanak yaratmak.

Yönetim Kurulu Koordinatörü Alparslan Güre koordinasyonunda çalışan Öğrenci İşleri Komitesi; Komite Başkanı Prof. Dr. Özlem EREN. Başkan Yardımcısı İlker İBİK ve Raportör Erkan ÖZDAĞ’dan oluşan yürütücüleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

3. Taleplerimiz. İçinde bulunduğumuz olağan üstü durum da göz önüne alınarak,

a. GENÇEL Koordinatörü sorumluluğunda yürütülen İK ve staj çalışmalarının, öğrencilerimiz ve sektörümüz için daha etkin sürdürülebilmesi için İK ve Staj konusunda firmalarınızdaki yetkililerin isim ve iletişim bilgileri ile

 b. İK, Staj ve öğrencilerle ilgili görüş ve önerilerinizin,

11 Aralık 2020 tarihine kadar pr@tucsa.org adresine bildirilmesini rica ederiz.

Sevgi ve saygılarımla.
H. Yener Gür'eş


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği