TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Dergi Aboneliği


Kayıt sürecinde vereceğiniz bilgiler SET gerekliliklerine uygun olarak 128 Bit SSL sertifikasıyla şifrelenerek gönderilmektedir.
SSL Certificate Authority
VISAMasterCardAmerican ExpressHİZMET SÖZLEŞMESİ
1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme; hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan YAPISAL ÇELİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ (YAÇEM olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında YAÇEM'e ait olan http://www.tucsa.org internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
SATICI : Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi
Altunizade Mah, Bayramağa Sok, Aksu Apt. No: 14, D: 4, Üsküdar - İstanbul
Üsküdar V.D. - 8760453497
Telefon Numarası: (0216) 474 31 35
E-Posta : tucsa@tucsa.org
ALICI :
Adı-Soyadı:
Adresi :
Telefon :
E-Posta :
1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu
2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında YAÇEM'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik / abonelik bilgileri müşteri tarafından üye / abone olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır.

3- Sorumluluklar
3.1: YAÇEM, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile YAÇEM ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.2: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra YAÇEM, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin gerekli bilgileri müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili bilgilerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.
3.3: Müşteri aldığı hizmet dahilinde YAÇEM tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu hizmeti yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz.
3.4: Müşteri derginin gönderileceği adres değişikliğini bildirmekle yükümlüdür. Müşteri söz konusu değişikliğini bildirmediği veya derginin gönderildiği adreste bulunmadığı takdirde, meydana gelecek ilave posta / kargo masrafları müşteriye aittir.

4- Süre
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından YAÇEM'e iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu hizmetin verildiği süre kadardır.

5- Ücret
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır.
5.2: YAÇEM önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3: Ücret sipariş tarihinden itibaren 3. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına ödemekle yükümlüdür.

6- Askıya alınma
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı YAÇEM, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü durdurma hakkını saklı tutar.

7- Fesih
7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, YAÇEM hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.
Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; ödemiş olduğu sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.
Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 45 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir.

8- Teslimat, İletişim ve Bilgi Adresleri
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.
8.3: YAÇEM sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten bir gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9- Anlaşmazlık ve Uyumsuzluklar
9.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 9 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında YAÇEM'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). YAÇEM gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
9.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların öncelikle iyi niyetle çözümlenmesine çalışılır. Bu mümkün olmadığı takdirde, anlaşmazlık ve uyuşmazlıkların çözümünde TUCSA Tahkim Kurulu yetkilidir.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği