TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 32 - Haziran 2012

Projeler


KAYALAR KİMYA İDARİ BİNA OFİS KISMI


Mimari İstekler
İdari bina; yemekhane, laboratuvar ve ofis kısımları olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Binada bir bodrum kat, üç normal kat ve bir de çatı katı mevcuttur. Binanın oval ve dışa doğru eğimli cephe tasarımıyla uyumlu, iç mekanda açık ofis kullanımını engellemeyecek geniş açıklıkların geçildiği şeffaflığı bozmayan bir taşıyıcı sistem tasarımı talep edilmiştir.

Hesap ve Tasarım İlkeleri
Statik Sistem aksların ortogonal olmaması nedeniyle SAP2000 programında üç boyutlu olarak modellenmiştir. Programda kompozit döşemeler ayrıca tanımlanmamıştır bunun yerine döşemenin diyafram etkisi her katta ayrı ayrı diyaframlar tanımlanarak çözümde dikkate alınmıştır. Yapının deprem hesabında ABYYHY'de belirtilen "Mod Birleştirme Yöntemi" kullanılmıştır. Yapıda yönetmelikte belirtilen A4 türü düzensizlik olması nedeniyle deprem hesabında yönetmeliğin 6.7.5. maddesinde belirtilen kombinasyonlar da dikkate alınmıştır.

Taşıyıcı Sistem ve Çözüm Prensipleri
Yapının bodrum katı betonarme, üç normal katı ve çatısı çelik olarak çözülmüştür. Yapının temel alanı yaklaşık olarak 600 m2 olup kat yüksekliği 3,90 m'dir. Bina üst kotu +1'dir.
Temel sistemi olarak kazıklı radye temel kullanılmış olup kazıklar 65 cm çapındadır ve sağlam zemine kadar indirilmiştir. Bodrum kat çevresi betonarme perdeler ile kuşatılarak hem yapının rijitliği artırılmış hem de toprak itkisi karşılanmıştır. Zemin katta 15 cm kalınlıkta kirişli betonarme döşeme sistemi kullanılmıştır. Üç Normal katta ve çatıda taşyıcı sistem çelik olarak tasarlanmıştır. Çelik taşıyıcı sistem her iki doğrultuda da çerçeve sistemidir. Tüm döşemeler (çatı hariç) 12 cm kalınlıklı kompozit döşemedir. Çatıda ise membran kaplama kullanılmıştır.

Kesitler ve bağlantılar,
birleşim elemanları ve tipleri
Döşeme kirişi olarak IPE500 ve IPE240, çatı kirişi olarak IPE400 kullanılmıştır. Kolonlar Haç-IPE500, Haç-IPE360 ve Haç-IPE600+HE300B profillerinden oluşturulmuştur. Kolon kiriş birleşimlerinde 10.9 kalitesinde yüksek mukavemetli SL birleşimi uygulanmıştır. Seçilen alın levhası kalınlığı t=25 mm'dir. Döşeme kirişi bağlantılarında (kiriş-kiriş birleşimi) 5.6 kalitede bulonlar kullanılmıştır. Haç-IPE500 Kolonları ayaklarında 30 mm taban levhası; Haç-IPE360 kolonları ayaklarında ise t=20 mm taban levhası kalınlığı yeterli olmuştur.

Alınan Değerler, Kullanılan Yükler
Ölü Yükler: TS-498
Betonarme Döşeme
(12 cm)...0,12x2500=300 kg/m2
Trapez Sac...10 kg/m2
5 cm şap...0,05x2500=125 kg/m2
Kaplama (döşeme)...70 kg/m2
Asma Tavan, havalandırma.20 kg/m2
Membran Çatı Kaplaması..30 kg/m2
Cam Kaplama (cephe)...0,012x2500=30 kg/m2


Hareketli Yükler: TS-498
Döşemeler...200 kg/m2
Çatı döşemeler...100 kg/m2
Merdivenler...350 kg/m2

Rüzgar Yükü: TS-498

0 ~ 8m...50 kg/m2
8~20m...350 kg/m2

Kar Yükü: TS-498

II. Bölge, H = 175 m < 200 m Pk=.75 kg/m2

Deprem: ABYYHY

Deprem Bölgesi: I. Derece A0=0,40
Bina Önem Katsayısı: I=1,0
Zemin Sınıfı: Z2 TA=0,15 sn.; TB=0,40 Sn.
Deprem Yükü Azaltma Kaysayısı:
Rx (T1)=5 ; Ry(T1)=5
Hareketli Yük Azatma katsayısı: n=0,3Uygulanan Standart ve Yönetmelikler

*ABYYHY-97 : Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
  • *TS-498 : Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri
  •  
  • * TS-648: Çelik Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları
  •  
  • * TS-3357: Çelik Yapılarda Kaynaklı Birleşimlerin Hesap ve Yapım Kuralları
  •  
  • * TS-500: Betonarme Yapıların Hesap ve Yapım Kuralları

Malzeme Seçimi

Yapı Çeliği
Profiller: St 44
Levhalar: St 37
E=21006/cm

Bulonlar
Moment Aktaran Birleşimlerde: 10,9
Diğer Birleşimlerde: 5,6
Ankraj Bulonu: 5,6

Kompozit Döşeme Elemanları
Kayma Elemanları (Studlar): ?F = 3500 kg/cm2
Sac: ş = 2200 kg/cm2
Beton: C20

Çelik Yapılar - Sayı: 32 - Haziran 2012© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği