TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi

2030 HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA AYM ÇALIŞTAYINA DAVET

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, TUCSA tarafından düzenlenen ve TÇÜD ile koordineli olarak gerçekleştirilecek Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı 30 Eylül 2021 Perşembe günü Metal-Expo desteği ile İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy - İstanbul’da gerçekleştirilecektir. AYM ve SKDM ülkemize ve insanlığa sağladığı yararlar ile belirsizlikler ve sorunların tartışılması amacıyla düzenlenen AYM Çalıştayına tüm üyelerimiz ve paydaşlarımız davetlidir.
06.09.2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ile koordineli olarak düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Çalıştayı ekte sunulan programa uygun olarak 30 Eylül 2021 Perşembe günü Metal-Expo ile koordineli olarak İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy - İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının (SKDM) ülkemize ve insanlığa sağladığı yararlar, belirsizlikler ve sorunların tartışılması ile 2030 Çelik Stratejisi açısından önerilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen AYM Çalıştayına tüm üyelerimiz ve paydaşlarımız davetlidir.


Üyesi olduğumuz Metal Sanayi Teknik Komitesi’nin (METAL-TEK) 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 10. toplantısında Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) konusunda konuları ile AYM paralelinde hazırlanacak 2030 Çelik Stratejisi konularında görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sırasında aşağıdaki AYM Hedefleri açıklandı.

    ·        2030 yılına kadar Avrupa’nın sera gazı salımını (emisyonunu) 2019 yılına nazaran %55 düşürmek,
    ·        2050 yılında ise sera gazı salımını sıfıra indirerek, Avrupa’yı karbonda arınmış bir kıta haline getirmek. 

Toplantı sırasında, ilgili bakanlıkların paralel çalışmaları göz önüne alınarak ilk aşamada metal sektörlerimizin 2030 yılı stratejilerinin belirlenmesi için çalışma başlatılması öngörüldü.

TUCSA tarafından; AYM ve SKDM paralelinde 2030 ve 2050 yılları hedeflerine ulaşmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaları desteklemek, çelik üretimi ve kullanımı ile yapı özelliklerinden kaynaklanan sera gazı salımını azaltıcı önlemler konusunda çalışmalar yürütmek üzere 14 Nisan 2021’de AYM Çalışma Grubu oluşturuldu ve AYM Çalıştayı’nın uygun görüldüğü takdirde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayelerinde ve TÇÜD ile koordineli olarak yapılmasını kararlaştırdı.


AYM Çalıştayı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ve Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının (SKDM) ülkemize ve insanlığa sağladığı yararlar, belirsizlikler, sorunlar ve 2030 Çelik Stratejisi açısından öneriler ile sanayinin, kamunun, üniversitelerin odaklanmasına gerek duyulan konuların tartışılması ve önerilerin belirlenmesini sağlayacak şekilde planlaması yapıldı, ekteki program konusunda mutabakat sağlandı.


30 Eylül 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek AYM Çalıştayı iki bölümde yürütülecek. Birinci bölümde; açılış konuşmalarını takiben Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından “AYM ve SKDM konularında yürütülen çalışmalar” açıklanacaktır. İkinci Bölümde ise, aşağıda belirtilen 7 masa etrafında, AYM ve SKDM’nin ülkemize ve insanlığa sağladığı yararlar, belirsizlikler ve sorunların tartışılacak, 2030 Çelik Stratejisi açısından öneriler belirlenecektir.

    Masa-1: Entegre Tesisler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran nedenler ve sera gazı salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları
    Masa-2: Elektrik Ocaklı (eao ve io) Tesisler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran nedenler ve sera gazı salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları
    Masa-3: Haddehaneler İçin - Çelik üretiminde sera gazını arttıran nedenler ve sera gazı salımını %55 azaltma hedefine ulaşma yolları
    Masa-4: Kullanım Ömrü, Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanımın sera gazı salımını %55 azaltma hedefine ulaşmaya katkıları
    Masa-5: Yapı Tasarımında Dijitalleşmenin AYM - SKDM süreçlerine etkileri
    Masa-6: Çelik kullanımında sera gazı salımını azaltmak için yapım (imalat ve saha montajı) süreçleri önlemleri
    Masa-7: Yapı Yapım Tekniklerinin AYM - SKDM süreçlerine etkileri ve öneriler.
   Masa-8Yassı Haddeleme ve Galvaniz tesisleri (çelik ergitmeyen, sıcak sacı üretiminde hammadde olarak kullanan) ve yassı çelik ürünlerini üretmeyen ancak sıcak-soğuk-galvanizli sacı nihai ürüne çevirmede kullanan son kullanıcılar ve üreticiler (otomotiv, beyaz eşya, ısıtma-soğutmahavalandırma vb. sektörler) için; sera gazı salımının azaltılmasına yönelik gereklilikler, yöntemler ve öneriler.

Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TUCSA ve TÇÜD tarafından aşağıdaki kurum ve kuruluşlar ile gerek duyulacak diğer kuruluşların davet edilmesi planlanmaktadır.
    Protokol: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varank, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn. Murat Kurum, Ticaret Bakanı Sn. Mehmet Muş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Fatih Dönmez
    Bakanlıklar ve Kamu Kuruluşları: TSE Türk Standartları Enstitüsü, TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi, ÇİB Çelik İhracatçıları Birliği, DDMİB Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, İDDMİB İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği
    Yerel Yönetimler
    Üniversiteler
    Odalar: Metalürji ve Malzeme Mühendisleri Odası, İMO İnşaat Mühendisleri Odası, MMO Makine Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, EMO Elektrik Mühendisleri Odası
    STK’lar: TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TÇÜD Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, GALDER Genel Galvanizciler Derneği, ÇEBİD Çelik Boru İmalatçıları Derneği, BuildingSMART Türkiye, ÇDTD Çelik Dış Ticaret Derneği, ÇEDBİK Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği, ENVER Enerji Verimliliği Derneği, GİSBİR Gemi İnşa Sanayicileri Derneği, İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği, MESS Türkiye Metal Sanayicileri İşveren Sendikası, OSD Otomotiv Sanayi Derneği, SAHA İstanbul (Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği), Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), TÜDÖKSAD Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği, YİSAD Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği

Davetlisiniz
AYM Çalıştayına katılacakların aşağıdaki Kayıt / LCV bölümünde belirtildiği şekilde bilgi vermelerini, İkinci bölüme (çalıştay bölümüne) katılacakların, ayrıca katılmak istedikleri masa numaralarını bildirmelerini rica ederiz.


Kayıt 
https://www.tucsa.org/tr/aym_calistayi_kayit.aspx
LCV   : Aydın Kulaksız
            email:   tucsa@tucsa.org
            Tel:      0533 235 0635

Önceki İlgili Haberler:

Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması Taslağı Yayımlandı
TUCSA AYM Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi


YORUMLAR
SİZ DE YORUM YAZIN
Henüz yorum eklenmemiştir.
Siz de yorumunuzu ekleyerek sitemizin içeriğinin zenginleşmesine katkıda bulunabilirsiniz.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği