TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 30 - Aralık 2011

Projeler


İTÜ TOPLUM BİLİM PARKI HAVACILIK MÜZESİ

Toplumun her kesiminden kullanıcıya ve özellikle de gençlere havacılıkla ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla hazırlanan müze gereksinim programı yaklaşık 3000 m2 kapalı alan ile açık sergileme alanlarından oluşmaktadır. Ziyaretçilerin havacılığın tarihsel gelişimi konusunda bilgilendirilmesi, hava araçlarının tanıtılması, havacılıkla ilgili son teknolojik gelişmelerin ziyaretçilere aktarılması müzenin temel hedefi.

Mimari Tasarım: Selim Velioğlu, Erce Funda, Orkun Özüer
Uygulama Projesi: Selim Velioğlu, Korhan Torcu (UMO)
Danışmanlar: Levent Aksüt, Yaşar Marulyalı (UMO)
Statik Projesi: Çelik Yapı

İTÜ Toplum Bilim Parkı Havacılık Müzesi yapısı üniversite-toplum bütünleşmesine yönelik olarak İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde güney dolaşım omurgası üzerinde söz konusu hedefe yönelik olarak öngörülen bir dizi yapının ilki olarak inşa edilmiştir.

Toplumun her kesiminden kullanıcıya ve özellikle de gençlere havacılıkla ilgili bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla hazırlanan müze gereksinim programı yaklaşık 3000 m2 kapalı alan ile açık sergileme alanlarından oluşmaktadır. Ziyaretçilerin havacılığın tarihsel gelişimi konusunda bilgilendirilmesi, hava araçlarının tanıtılması, havacılıkla ilgili son teknolojik gelişmelerin ziyaretçilere aktarılması müzenin temel hedefi. Ayrıca hava araçları ile ilgili öğrencilere ve her kesimden bireye yönelik eğitim programlarının oluşturulması, hava araçlarının kullanılarak eğitim ve eğlence olanaklarının sağlanması, müzenin diğer hedefleri arasındadır. Model uçak kursları, radyo kontrollü uçak pilotluğu, kokpit ve uçuş göstergelerinin simülatörler ve bazı fiziksel prensipleri anlatan basit deney düzenekleri ve hediyelik eşya satışı birimleri yapıda yer alan unsurlar olacak şekilde kurgulandı.

Mekansal anlamda ise yapı; deneyimleyecek kullanıcı tarafından içeriği ile de anlamsal olarak ilişkilendirilebilecek biçimde içten dışa, merkezden çevreye ve yerden gökyüzüne dinamik bir kimlikte yönelen mekansal bir "çokluk" olarak tasarlandı. Bu yaklaşım aynı zamanda işlevsel kısıtlar nedeniyle salt zeminde yayılmak zorunda kalınan büyük bir yapısal alanın görsel algı ve dolaşım açılarından insani boyutta mekansal unsurlara ayrışmasını sağlamaktadır.

Yapının merkezinde yer alan, saydam örtüsü ve dinamik kimliği yoluyla kulacıya gökyüzüne ilişkin değişik resimsel çerçeveler sunan sergilemeye yönelik "orta hol" kurgunun temel mekansal unsurudur."Orta Hol" den ulaşılan ve "kanatlar" olarak adlandırılabilecek diğer dört temel mekansal unsur ise, büyük helikopterlere de bakım hizmeti verebilecek, içinde kayar vinç bulunan atölye destekli büyük hangar "kanat1", küçük hava araçlarının ve parçalarının bakım, tamir ve sergilenmesinin yapılacağı küçük hangar "kanat 2", havacılıkla ilgili çeşitli tanıtım ve etkinliklere yönelik çok amaçlı salon "kanat 3" tasarım ve yönetim işlevlerini barındıracak çalışma birimi " kanat 4" dür.

Yapı tümüyle çelik iskelet sistem olarak inşa edilmiştir. Büyük hangar, küçük hangar ve çok amaçlı salon açıklıkları, çelik uzay kafes sistem ile orta hol ve çalışma birimi açıklıkları ise çelik yapma kirişler ile geçilmiştir. Mekansal anlamda devamlılık içeren çatı ve cephe düzlemleri aynı malzeme ile; beyaz renkli metal paneller ile kaplanmış, saydam yüzeylerde alüminyum doğramalar renksiz cam ile birlikte kullanılmış yapı içi döşemelerinde ise epoksi uygulanmıştır.

Tasarım ve uygulama çalışmalarını başlatan rektörümüz Prof. Dr. Faruk Karadoğan’a, uygulamanın sonlandırılması aşamasındaki rektörümüz Prof. Dr. Muhammed şahin’e ve uygulamayı büyük bir titizlik ve duyarlılık ile gerçekleştiren Selahaddin Işıklı’ya değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

Çelik Yapılar - Sayı: 30 - Aralık 2011© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği