TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 68 - Ocak / Şubat 2021

Haber


TUCSA’NIN DEPREMLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), yapısal tasarım ve mühendislik açısından, bina güçlendirme projelerinin yeni yapı projesi yapmaktan daha zor ve hassas olduğu gerçeğinden yola çıkarak, deprem ve sonuçlarından korunma adına mutlaka deneyimli ve yetkin mühendislerle çalışmak gerektiğini vurgulamaya devam etmektedir.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından yayımlanan Çelik Yapılar dergisinin 65. sayısında “Deprem” temasını işlemiş (https://www.tucsa.org/tr/celik_yapilar.aspx?sayi=65) ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür başta olmak üzere birçok uzmanın tavsiyelerini sayfalarımıza taşımıştık. Dergimizin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, 30 Ekim 2020 tarihinde merkez üssü Seferihisar, İzmir açıkları olarak tespit eden deprem, sürekli yaşamak zorunda olduğumuz bu doğa olayının sonuçlarını tekrar tüm ülkeye hatırlattı.

Afet Platformu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldığı verilere istinaden İzmir Deprem Raporu’nu yayınladı. Raporda, 6.6 büyüklüğündeki (Kandilli Rasathanesi depremin 6.9 büyüklüğünde olduğunu belirtti - http://www.koeri.boun. edu.tr/sismo/2/30-ekim-2020-mw6-9-ege-denizi-izmirdepremi/) İzmir Depremi’nin ardından 4’ün üzerinde 46 artçı olmak üzere toplamda 4.468 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nden alınan bilgilere göre depremde 117 kişi hayatına kaybetti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan verilere dayanan raporda ayrıca acil olarak yıkılması gereken veya ağır hasarlı 178, orta hasarlı 176 ve kısmen hasarlı 1143 bina bulunduğu belirtildi. Orta hasarlı ve kısmen hasarlı binalar dikkate alındığında TUCSA’nın deprem konusunda benimsediği “deprem olduktan sonra çare üretmek yerine yapılarımızı depreme dayanıklı yapmak gerekir” düşüncesini destekleyen Prof. Dr. Naci Görür’ün kaleme aldığı “Depremden Değil ama Deprem Korkusundan Kurtulabiliriz” başlıklı yazı sorunların giderilmesi açısından önemli bir kaynak olarak dikkat çekmektedir. (https://www.tucsa.org/tr/celik_yapilar_yazi.aspx?yazi=985) Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), yapısal tasarım ve mühendislik açısından, bina güçlendirme projelerinin yeni yapı projesi yapmaktan daha zor ve hassas olduğu gerçeğinden yola çıkarak, deprem ve sonuçlarından korunma adına mutlaka deneyimli ve yetkin mühendislerle çalışmak gerektiğini vurgulamaya devam etmektedir.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), 2017 yılında yayımladığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkili birimleriyle paylaşılan “Deprem ve Kentsel Dönüşümde Çelik Yapılar Etüdü” başlıklı araştırmasıyla çelik yapıların deprem riskine karşı getirdiği avantajları kamuoyuyla paylaştı.

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından çelik yapılarla ilgili şu öneriler raporda ifade edildi:
• Kentsel Dönüşüm projelerinin deprem şartları da göz önüne alınarak gerçekleştirilmesinde, zemin, deprem, meteorolojik şartlar, bina yükseklikleri gibi koşullara bağlı olarak çelik yapıların aşağıda belirtilen yapıtipleri için uygun bir alternatif olacağının göz önünde bulundurulması, - Yüksek yapılar,
- Endüstriyel, kamusal ve ticari yapılar,
- Acil durumlarda konuta dönüştürülebilir yapılar
- Geçici konutlar - Köprü, kule vb. altyapılar.

• Daha ekonomik sonuçlara ulaşılabilmesi için çelik yapı taşıyıcı sisteminin betonarme gibi değil, çelik malzeme özellikleri dikkate alınarak tasarlanması,

• Daha önce hazırlanan Çelik Yapıların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik gibi hafif çelik yapılar için de Modüler ve Hafif Çelik Yapıların Tasarım Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik ile Yüksek Yapı Yönetmeliğinin öncelikle hazırlanması ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin güncellenmesi,

• Yapılara onay veren makamlardaki teknik personelin onayladıkları projelerin tasarım esasları hakkında sürdürülebilir eğitim almalarının sağlanması,

• Tasarım - Malzeme - İmalat - Montaj / İnşaat safhalarını kapsayan gerçekçi bir yapı denetim ve belgelendirme sisteminin geliştirilmesi,

• Mevcut yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi için, finansman modelleri üzerinde çalışmaların sürdürülmesi ve alternatif uygulanabilir yöntemlerin araştırılması.

“Deprem olmasın” dileğinde bulunmak bir anlam ifade etmez; deprem bir doğa olayıdır ve olacaktır. Ancak, depremde korkmadan oturacağımız evlere, kullanacağımız yapılara sahip olmak kamunun, üniversitelerin, yerel yönetimlerin kullanıcıların yani hepimizin temel hedefi olmalıdır.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA), Çelik Yapılar dergisi, TUCSA web sitesi, dernek bünyesindeki komiteler bazında depremle ilgili çalışmalarına devam ediyor. TUCSA ayrıca 2007 yılında yayımladığı ve güncelleme süreci devam eden Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesindeki veriler doğrultusunda önlemler geliştirilmesi gerektiğini kamu kuruluşları ve kurumlarla paylaşıyor. (https://www.tucsa.org/images/ yayinlar/mevzuat/Yapi-Celigi-Isleri-Teknik-Sartnamesi070521-Indexed-v3.pdf)

Deprem ve Kentsel Dönüşümde Çelik Yapılar Etüdü başlıklı rapora (https://www.tucsa.org/images/yayinlar/makaleler/ deprem_ve_kentsel_donusumde_celik_yapilar_170809.pdf) adresinden ulaşabilirsiniz.


Çelik Yapılar - Sayı: 68 - Ocak / Şubat 2021© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği