TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 45 - Eylül 2015

Yarışma


PROSteel 2016 Heyecanı Başladı

Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesmann tarafından düzenlenen, Ana Sponsorluğunu Borusan Mannesmann’ın yaptığı PROSteel 2016 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na başvurular 26 Ekim’de başladı. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen yarışmada Birinci olacak ekibe 8 bin TL, ikinci ekibe 5 bin TL, üçüncü ekibe ise 3 bin 500 TL para ödülü verilecek. Bunun yanı sıra, tasarımlarında ağırlıklı olarak Borusan Mannesmann ürünleri kullanan ekiplerden biri 7 bin 500 TL tutarında Borusan Mannesmann Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Ayrıca 5 gruba da toplam 5 bin TL değerinde Mansiyon ve Teşvik ödülü verilecek.

PROSteel 2016 YARIŞMA ŞARTNAMESİ
“Semt Pazar Yeri” Tasarımı

1. Yarışmanın Amacı
• Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
• Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
• Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmaktır.
2. Yarışmaya Katılım Koşulları
• Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. (Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar)
• Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
• Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur. • Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir.
• Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir. • Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir. Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır.Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar (7 Mart 2016) Başvuru Formu’nu facebook üzerinden göndermeyen takım yarışmaya katılamaz. Yarışma başvuruları Borusan Mannesmann Facebook sayfasından yapılacaktır. (www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru)
• Yarışmacılar son soru sorma tarihine kadar yarışmaya ilişkin sorularını info@prosteel.org adresine gönderebilirler ya da www. prosteel.org’da yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adreslerine 3 Aralık 2015 tarihine kadar gönderilecek ayrıca yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.
• Katılımcıların yarışmanın kayıt için son başvuru tarihine kadar facebook üzerinden kayıt formunu doldurmaları (www.facebook. com/BorusanMannesmannBoru adresinden) gerekmektedir. Başvuru sırasında rumuz sistem tarafından otomatik verilecektir. Sistem tarafından verilen bu rumuz tüm pafta ve belgelerde kullanılacaktır. Yarışmacılar kendileri ayrıca bir rumuz oluşturmayacaktır.
• Yarışmacılar, yarışma facebook adresi üzerinden kayıt formu doldurarak isim, adres ve gerekli bilgileri yarışma raportörlüğüne bildirmiş olurlar. Kayıt formunun raportörlüğe facebook üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcıya kaydının ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir. • Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme haklarını münhasıran yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne ve Borusan Mannesmann’a devrettiklerini kabul ederler. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşlara karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.
• Yukarıdaki hususlara uymayan projeler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.

3. Yarışma Konusu
Yarışmacıların uygun görecekleri bir alanda bir “Semt Pazar Yeri” için yarı açık kullanımlara uygun strüktürel sistem tasarımıdır. (İhtiyaç Programı için 9.Madde’ye bakınız)

4. Proje Verileri
• Tasarımda taşıyıcı sistem ile ilgili sınırlama yoktur.
• Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

5. Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır.

6. Projelerde Aranacak Nitelikler
• Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.
• Taşıyıcı sistem tasarımında, kullanılacak yapısal çelik malzemeler, kesit ve birleşim tipi seçimi serbesttir. Borusan Mannesmann ürünleri ile ilgili bilgilere www.borusanmannesmann.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer malzeme bilgileri için tucsa@tucsa.org adresinden destek istenebilir.
• Projelerin değerlendirmesinde ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır;
• Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması,
• Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi,
• Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
• Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
• Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.

7. İstenenler ve Sunum Koşulları:
7.1. İstenenler:

• “Semt Pazarı Yeri” nin konumunu ve bağlamını da gösteren vaziyet planı (uygun ölçekte) • Kat planları, kesitler, görünüşler ve 3 boyutlu anlatımlar (1/100 – 1/200)
• İhtiyaç programında belirtilen alternatif kullanım olanaklarını gösteren 2 ve 3 boyutlu anlatımlar.
• Binaya ve çevreye ait analizler, işlevsel kurgunun çözümlenmesine ilişkin yaklaşımlar, tasarım sürecinde ele alınan düşünceleri ifade eden her türlü eskiz, şema, diyagram vb. ifadeler.
• Taşıyıcı sistem tasarımı paftası (sistemi anlatan plan, kesit, görünüş ve 3 boyutlu anlatımlar) (1/100 – 1/200)Yeterli sayıda sistem ve nokta detayları (1/20 – 1/5)
• Mimari Açıklama Raporu; mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
• Mühendislik Açıklama Raporu; kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır.
7.2. Sunum Koşulları
• Projeler A1 boyutunda (841× 594 cm) yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde pdf ve jpeg formatlarında (300 dpi) dijital olarak hazırlanmalıdır. Her bir dijital paftanın sağ üst köşelerine katılımcılara sistem üzerinden iletilecek olan rumuz yazılacaktır.
• Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
• Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 ebatında kağıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalı ve word ya da pdf formatında dijital olarak yarışmanın web sitesine yüklenmelidir.
• Projesinin Borusan Mannesmann Özel Ödülü için de değerlendirilmesini isteyen takımlar Mühendislik Raporunda Borusan Mannesmann ürünlerinin kullanımını ayrıca belirteceklerdir.
• Teslim edilen dijital pafta ve belgelerin üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir. Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. 5 karakterden oluşan bu rumuz facebooktan başvuru kaydı sırasında sistem tarafından otomatik olarak atanacaktır ve dijital olarak teslim edilen her pafta ve belgenin sağ üst köşesinde yer alacaktır. • Ödül kazanan projelerden uygun görülecek olan birisi, Borusan Mannesmann ve Türk Yapısal Çelik Derneği’nin ortaklaşa çalışmasıyla uygulanmak üzere üretilebilecektir.

8. Teslim Şekli
• Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje pafta ve belgelerini www. prosteel.org web sitesinde ilgili bölüme yükleyecektir. Yükleme dosyası toplamda 50 MB’ı geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yüklenecektir. • Yarışmaya katılacak projeler, tüm belge ve paftalarını hepsi tek bir dosya içinde zip. dosyası olarak 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesine dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacaktır.
• Tek bir dosya içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;
• En çok 4 adet dijital pafta (pdf ve jpeg formatında, 300 dpi)
• Mimari Açıklama Raporu (1 sayfa A4, pdf ve word formatında)
• Mühendislik Açıklama Raporu (1 sayfa A4, pdf ve word formatında)
• Kimlik Bilgilerinde yer alan belgelerin tümü (taranmış olarak dijital pdf/ jpeg yada word formatında) Kimlik Bilgileri
• Takımda yer alan her öğrencinin öğrenci belgeleri, (jpeg yada pdf formatında) • Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri, (word yada pdf)
• Takımda yer alan her danışman öğretim elemanının, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri • Takımı oluşturanların T.C. kimlik fotokopileri (jpeg yada pdf formatında tarama olarak)
• İstenen tüm belgeler üzerinde sadece rumuz yazılarak tarama alınmış şekli ile dijital olarak bir dosya içerisinde yarışmanın web sitesine yüklenecektir.

9. İhtiyaç Programı
• Çağdaş yaşam standartlarına uygun “Semt Pazar Yeri” 2000-2500 m² lik alanda düzenlenecektir.
• Haftanın belirli günleri Pazar Yeri olarak kullanılacak olan bu mekan diğer zamanlarda kentin sosyal –kültürel ve sanatsal v.b. etkinliklerine olanak vermelidir.
• Değişik düzenlemelere olanak verecek değişebilir-dönüşebilir bölme ve tamamlama bileşenleri öngörülebilecektir. Ayrıca;
• Pazar tezgahları ve depolama alanı tasarımı
• Yönetim birimi, (güvenlik, teknisyen, denetçi, idareci’yi içeren yaklaşık 4 kişilik bir hacim)
• Yeterli sayıda WC-Lavabo,
• Yeteri kadar otopark (arsanın olanaklarına bağlı olarak kapalı veya açık) düzenlemeleri yapılacaktır.

10. Düzenleyen
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Borusan Mannesmann Sanayi ve Ticaret A.Ş (BORUSAN)

11. Yarışma Jürisi
Prof. Dr. Ayhan USTA Yüksek Mimar, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Cem SORGUÇ Mimar, CM Mimarlık
Prof. Dr. Hasan ŞENER (Jüri Başkanı) Yüksek Müh. Mimar
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI İnşaat Yüksek Mühendisi, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dr. Selim VELİOĞLU Yüksek Mimar
Yaşar MARULYALI Yüksek Müh. Mimar, UMO Mimarlık

12. Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 26 Ekim 2015 Soru Sorma Son Tarihi: 26 Kasım 2015 Soruların Yanıtlanması: 3 Aralık 2015 Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 7 Mart 2016 Proje Son Teslim Tarihi: 23 Mart 2016 Jüri Değerlendirme Toplantısı: 1-2 Nisan 2016 Sonuçların Açıklanması: 8 Nisan 2016 (Tüm ödül ve mansiyon grupları sıralamasız olarak açıklanacaktır. Ödül grubu ve eşdeğer mansiyonların sıralaması ise kolokyumda açıklanacaktır.) Kolokyum ve Ödül Töreni: Duyurulacaktır. Ödüllere ilave olarak, Jüri değerlendirmesinde son elemeye kalan projelerin katılımcılarına “PROSTEEL KATILIM BELGESİ” verilecektir. Belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, Şartname Madde-6’nın son paragrafında belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.

Şartanemeyi indirmek için tıklayın...


Çelik Yapılar - Sayı: 45 - Eylül 2015© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği