TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
YAÇEM > Belgelendirme

TUCSAmark

• Giriş
• İşveren, malsahibi veya yatırımcı kuruluşlara sağlayacağı faydalar
• Yapı Sektörü için yararları
• Sektör kuruluşlarına sağlayacağı faydalar
• TUCSAmark ile ilgili doküman indirme


Amacı

Bu program çerçevesinde geliştirilen çalışmaların sonucunda çelik yapı sektöründe çalışan kuruluşlar, işlevleri ve iş konularına göre sınıflandırılmış; teknik donanım ve olanakları, kalite yönetim sistemleri, malî büyüklükleri ile uygulama referanslarına göre değerlendirilmiş, derecelendirilmiş; uluslararası bir sertifika verilerek de yeterlik ve yetkinliklerine göre belgelendirilmiş olmaktadırlar.

TUCSAmark belgelendirmesi TYÇD Yapı Çeliği İşleri Teknik Şartnamesinde istenen Yeterlik Belgelendirmesi 4.2 şartını da yerine getirmektedir.

TUCSAmark Sertifika
YAÇEM
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği