TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
YAÇEM > Belgelendirme

TUCSAmark

• Giriş
• İşveren, malsahibi veya yatırımcı kuruluşlara sağlayacağı faydalar
• Yapı Sektörü için yararları
• Sektör kuruluşlarına sağlayacağı faydalar
• TUCSAmark ile ilgili doküman indirme


Çelik yapı sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar için yararları

• Kuruluşların yeterliği, yetkinliği çelik yapı sektörü içindeki konumu onaylanmış olacaktır.
• Bilinçli müşteriler müşteri kalitesini yükseltecek, büyük kuruluşların çağrı listelerine girmek kolaylaşacaktır.
• Yatırımcı ve işverenlerin kuruluşlara ulaşması kolaylaşacak ve yeni iş olanakları doğacaktır.
• Programı uygulamanın getireceği kazanımlarda teknolojinin gelişimi süreklilik kazanacak, üretim kalitesi ve rekabet gücü artacaktır.
• Uluslararası kuruluşların yüklenici seçiminde avantaj elde edilecektir.
• Sektörde özdenetim ve "benchmarking" mekanizması oluşacaktır.
YAÇEM
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği