TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Tevfik Seno Arda Lisesi
YAÇEM > Belgelendirme

TUCSAmark

• Giriş
• İşveren, malsahibi veya yatırımcı kuruluşlara sağlayacağı faydalar
• Yapı Sektörü için yararları
• Sektör kuruluşlarına sağlayacağı faydalar
• TUCSAmark ile ilgili doküman indirme


İşveren, mal sahibi veya yatırımcı kuruluşlar için yararları

• Teknik beklentilerinin karşılığı kimden ve hangi koşullarda elde edileceğini sağlıklı olarak bilecektir.
• Projeye uygun kuruluşa çabuk ulaşarak para ve zaman kaybından kurtulacaktır.
• Birlikte çalışacağı kuruluşları yeterlik, yetkinlik ve kalite bakımından önceden değerlendirilmiş olanlar arasından seçilebilecektir.
• Yetkili kişilerden hizmet alacak ve işin kalitesi güvenebilecektir.
• Sigortasını, vergisini ödeyen, iş güvenliği ve iş sağlığına özen gösteren, çevreyi korumaya değer veren, toplumsal sorumluluklarını yerine getiren kuruluşlarla çalışma olanağı elde edecektir.
• İhalelerde sağlıklı fiyat değerlendirmesi yapılabilecektir.
YAÇEM
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği