TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 46 - Ocak 2016

Editör


ECCS & WSA: “Dünyada Çeliğin Yapılarda Kullanımı Artıyor”

Dünya Çelik Birliği - WSA ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği - ECCS, dünyada çeliğin yapılarda kullanımının artacağına dikkat çekiyor. ECCS’in Tanıtım Kurulu Başkanı olan Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Yener Gür’Eş, WSA’nın 2015 yılı başlarında çeliğin yapılarda kullanımını artırmak amacıyla ECCS’e işbirliği önerdiğini, 30 Haziran’da ilk toplantının yapıldığını, sonrasında 29 Eylül’de yeniden bir araya gelinerek bir çalışma ortamının oluşturulduğunu, bu programın eşbaşkanları olarak da Yener Gür’Eş ile birlikte WSA’dan Henk Reimnk’in seçildiğini ifade ediyor. Bundan sonra da 14 Aralık da Eylem Planı hazırlık toplantısı yapıldığını açıklıyor.

Dünya Çelik Birliği - WSA ve Avrupa Yapısal Çelik Birliği - ECCS, dünyada çeliğin yapılarda kullanımının artacağına dikkat çekiyor. ECCS’in Tanıtım Kurulu Başkanı olan Türk Yapısal Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Yener Gür’Eş, WSA’nın 2015 yılı başlarında çeliğin yapılarda kullanımını artırmak amacıyla ECCS’e işbirliği önerdiğini,  30 Haziran’da ilk toplantının yapıldığını, sonrasında 29 Eylül’de yeniden bir araya gelinerek bir çalışma ortamının oluşturulduğunu, bu programın eşbaşkanları olarak da Yener Gür’Eş ile birlikte WSA’dan Henk Reimnk’in seçildiğini ifade ediyor. Bundan sonra da 14 Aralık da Eylem Planı hazırlık toplantısı yapıldığını açıklıyor.  

Bu çalışma kapsamında 2016 için izlenecek yol önerisi: Paydaşların Oluşturulması
•  WSA tarafından, tedarik zinciri paydaşlarını bir araya getirerek kolaylaştırılmış çelik yapılar koalisyonunun yaratılması.
•  Tedarik zinciri projesine ilişkin çalışmaların tanıtımı ve koalisyon dağıtımı için kullanılması, uygulama örneklerinin toplanması, açık yönetmelik ve standartlar ile eğitim ve pazardaki promosyonun etkilerinin belirlenmesi.  

Tedarik Zinciri Geliştirmesi
• İstekli olan bölgelerdeki çelik yapılar dernekleri ve IPO’larla müştereken iki safhalı tedarik zinciri geliştirilmesi
•  Projenin tamamlanmasını kolaylaştırmak için bölgesel koalisyon olasılıkları geliştirilmesi
•  Bina sahipleri, mimarlar ve inşaat sanayi ile çok-katmanlı anlaşmaların tanıtımının yapılması
•  Tekrar modelleme, tekrar kullanım, geri dönüşüm ile binaların ileriye dönük sağlaması için yapılan tasarımların tanıtılması, çelik komponentlerinin oluşturulması

Etkileme & Eğitim
•  Mimarlara ve müeahhitlere tanıtılması, çelik yapılar dernekleri ve IPO’lar ile ortak sistemler düzenlenmesi, çelik üreticileri, tasarımcılar, mühendisler ve ana müteahhitlerin bilgilendirme ve belgelendirilmesi.  
•  Çelik çerçeve, betonarme, cam, izolasyonlu çelik çatı ve cephe panelleri gibi inşaat malzemelerinin optimum karışımı ile bina yapımının sağlanması
•  Çelik yapılar dernekleriyle teknik üniversiteler veya diğer uygun eğitim kurumları arasındaki bağlantının kuvvetlendirilmesi ve inşaat endüstrisi tarafından sponsorluk yapılmasının cesaretlendirilmesi
•  Açık yönetmelik ve standartların gelişmesinin desteklenmesi ve yaygınlaşmasının sağlanması
•  Teknik zorlukları ortadan kaldırarak personel niteliği ihtiyacının azaltılması, standart çözümler üretilmesi ve ortak birleşim tekniklerinin tanıtılması.

Çeliğin üretim ve tüketimi açısından oldukça önem taşıyan bu uluslararası organizasyonun çalışmalarını dergimiz aracılığıyla da takip ederek, bilgi ve gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.  

Sağlıklı, Mutlu bir 2016 yılı dileklerimizle ve Saygılarımızla...
Çelik Yapılar - Sayı: 46 - Ocak 2016© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği