TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 46 - Ocak 2016

Projeler


Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası

Türkiye Noterler Birliği Binası’nın kullanıcıları için bir “iletişim ortamı” olarak planlanması, tasarım felsefesinin temelini oluşturmaktadır.

Proje Adı: Türkiye Noterler Birliği Merkez Binası
Proje Yeri: Ankara İşveren: Türkiye Noterler Birliği (www.tnb.org.tr)
Mimari Proje: Selim Velioğlu, Umut İyigün, Orkun Özüer, Murat Aksu
Tarih: 2003
Alan (m2): 20.595 m2
Yapı Program Tipi : Ofis
Fotoğraflar: Gürkan Akay

Türkiye Noterler Birliği Binası’nın kullanıcıları için bir “iletişim ortamı” olarak planlanması, tasarım felsefesinin temelini oluşturmaktadır. İç ve dış mekanlar arasındaki bağlantılar, noterler ve toplum arasındaki iletişimi güçlendirirken aynı zamanda, sosyal bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Avlu etrafında gelişen, geleneksel kervansaray plan şemasının modern bir yorumu olarak ele alınan yapı, kullanıcılarına çağdaş ve verimli çalışma ortamı sağlamaktadır.
Atrium, konferans fuayesini, giriş ve sergi holünü, kat köprülerini kapsayan, sosyal ve çalışma alanları ile iç bahçeyi görsel ve fonksiyonel olarak bağlayan bir hacim oluşturmaktadır. Yapı kurgusunun berraklığı, algıya açıklık, mekanlar arasındaki sürekliliğin sağlanması, saydamlık gibi özellikler, tasarımın her aşamasında öne çıkan faktörler olmuştur. Cephe düzeninde; beton paneller, masif sedir ağacı, ısı yalıtımlı alüminyum doğrama, güneş dayanımlı ısıcam, alüminyum güneş kırıcılar kullanılmıştır.
Kurgunun temel unsurlarından bir diğeri de dış mekanlardaki zenginliğin iç mekanlarda da devamlılığını sağlayan “İç Bahçe” dir. Yeşil unsurlar ile desteklenmiş “İç Bahçe”; toplantı salonu fuayesi, sergi holü, kafe-restoran bağlantı köprüleri ve galeri boşluklarından oluşan bir bütündür.Temel özelliği; bahçe ile kapalı hacimler arasında  bir geçiş alanı olmasıdır. “İç Bahçe”, İhtiyaç Programını oluşturan iki ana unsur olan çalışma mekanları ile sosyo-kültürel mekanlar arası görsel ve eylemsel kademelenmeyi sağlayacak aynı zamanda da, verimi arttıracak çağdaş bir çalışma ortamının elde edilmesine katkıda bulunacaktır.
Çelik Yapılar - Sayı: 46 - Ocak 2016© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği