TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 56 - Haziran 2018

Haber


CASP 2019 Sempozyumu Bildirilerinizi Bekliyor

Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) Sempozyumu’nun ilk duyurusu yayımlandı.

 Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği ile koordineli olarak 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) Sempozyumu’nun ilk duyurusu yayımlandı. TUCSA Yüzey Koruma Komitesi tarafından başlatılan çalışmalar ECCS’in ilgili birimlerine taşındı ve ECCS Yüzey Koruma Komitesi tarafından da tartışıldı.
Sempozyum konuları yenilik ve gelişmeleri kapsayacak şekilde geliştirildi:
1. Korozyonun Getirdiği Maliyet
2. Korozyon Yönetimi
3. Korozyonu Önleme ve Kontrol Strate jileri
4. Teknolojideki Dönüşümler ve Değerlendirmeler
5. Korozyonun Esasları
6. Korozyon Modellemesi
7. Korozyon Önleyiciler
8. Hızlandırılmış ve Açık Hava Deneyleri
9. Korozyon İzleme ve Değerlendirmesi
10. Yalıtım Altındaki Korozyon (CUI)
11. Korozyon Algılayıcıları
12. Hasar Araştırma Teknikleri
13. Yüzey Hazırlığı ve Ön İşlemler
14. Boya ve kaplamalar
15. Galvanizleme Teknikleri
16. Korozyona Dayanıklı Malzemeler
17. Tesisler ve Altyapılar için Malzemeler
18. Tesisler ve Altyapılar için Koruyucu İşlemler
19. Süreç Güvenliği ve Risk Analizi / Yönetimi
20. Şartnameler ve Standartlar
21. Uygulama Örnekleri
Teması ve konuları yukarıda belirtilen sempozyumun, Uluslararası Bilim Komitesi tarafından değerlendirilecek bildiri özetleri için süreç başladı. Sempozyuma ilişkin önemli tarihler:
21 Eylül 2018 Bildiri özetleri için son tarih
19 Kasım 2018 Kabullerin bildiri hazırlayanlara bildirimi
11 Şubat 2019 Nihai bildirilerin teslimi
25 Mart 2019 Kabullerin bildirileceği son tarih
22-24 Mayıs 2019 Sempozyum (3 Gün)
Çelik Yapılar - Sayı: 56 - Haziran 2018© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği