TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 61 - Eylül 2019

Ajandam


Avrupa Yapısal Çelik Birliği Başkanlığını Devrederken

TUCSA ve ECCS Başkanı Gür’eş, 15 Ekim 2019 tarihinde Brüksel’de yapılacak Genel Kurul’da ECCS Başkanlığı görevini, hali hazırda Başkan Yardımcısı olan Fransa Metal Yapılar Derneği (Syndicat de la Construction Métallique de France - SCMF) Direktörü Christine Lenouy’ya devretmeye hazırlanıyor.

Türkiye olarak 1989 yılından itibaren çalışmalarına katıldığımız Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) üyeliğimiz, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) olarak 1992 yılında kurulduğumuz günden itibaren resmiyet kazanmıştı. Geçen yıl ECCS Genel Kurulu Çek Cumhuriyeti / Prag’da 12 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşti. Bu toplantıda, Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) Başkanı H. Yener Gür’eş 2012-2018 yılları arasında sürdürdüğü ECCS Tanıtım İcra Kurulu (Promotion Management Board - PMB) Başkanlığı görevini tamamladıktan sonra, aynı gün ECCS Başkanlığına seçildi. Böylece Türkiye, 18 ilâ 22 ülkenin temsil edildiği ECCS’de, üye olduğu 26 yıl içinde dördüncü kez ECCS Başkanlığı görevine seçildi.
ECCS Başkanlığı yapan TUCSA Başkanları:
17 Eylül 1999 - 15 Eylül 2000 Prof. Dr. Tevfik Seno Arda
18 Eylül 2009 - 24 Eylül 2010 Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
09 Eylül 2014 - 17 Eylül 2015 Prof. Dr. Nesrin Yardımcı
12 Eylül 2018 - 15 Ekim 2019 H. Yener Gür’eş
Başkanlık görevi, geçen yıl Çek Cumhuriyeti Yapısal Çelik Derneği (COAK) Başkanı ve önceki ECCS Başkanı Antonin Paces’den devralındı. TUCSA ve ECCS Başkanı Gür’eş, 15 Ekim 2019 tarihinde Brüksel’de yapılacak Genel Kurul’da ECCS Başkanlığı görevini, hali hazırda Başkan Yardımcısı olan Fransa Metal Yapılar Derneği (Syndicat de la Construction Métallique de France - SCMF) Direktörü Christine Lenouy’ya devretmeye hazırlanıyor.
Sektörün ve ECCS’in Avrupa’daki oluşumuna bakacak olursak: İkinci Dünya Savaşı’nda (1 Eylül 1939 - 8 Mayıs 1945) adeta yerle bir olan Avrupa’nın savaş sonrasında yeniden imar edilmesi ve yapılanması gerekiyordu. Bunun için sırasıyla;
- 18 Nisan 1951 tarihinde Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (European Coal and Steel Community-ECSC)’nin kuruldu.
- İki yıl sonra, 10 Şubat 1953 tarihinde Kömür, Demir Cevheri ve Demir Hurdası Ortak Pazarı (Common Market for Coal, Iron Ore and Scrap),
- Ondan iki yıl sonra da sınırlı demir çelik kaynaklarının daha verimli kullanılması için standartların belirlenmesi ve çelik kullanımının bilinçli bir şekilde yaygınlaştırılması için 10 Ekim 1955 tarihinde Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork- ECCS) kuruldu. Sonuç olarak, Avrupa’nın yapılanmasında ve Avrupa Birliği’nin oluşumunda Çelik Sektörü önemli bir rol oynadı. ECCS bu nedenle Avrupa’da önemli bir yere sahiptir. Başlangıcından bu yana çelik yapılara ilişkin standart ve yönetmeliklerin hazırlanmasında kilit rol oynayan ECCS, bugün de bu etkinliğini Avrupa Standartlar Komitesi (European Committee for Standardization
- CEN) bünyesinde sürdürmektedir. ECCS Teknik Komiteleri standartların geliştirilmesi çalışmaları yanında, yayımlanan standartlara ilişkin Kılavuz Dokümanlar hazırlamakta ve yayımlamaktadır.
Türkiye, 27 yıl içinde dört kez ECCS başkanlığı, 6 yıl PMB başkanlığı yapmış olmasına karşılık etkinlikleri bununla sınırlı kalmamaktadır. TUCSA, bugüne kadar ECCS ile koordineli olarak şu etkinlikleri gerçekleştirmiştir.
 
• Konferans, sempozyum ve seminerler. İstanbul’da aşağıdaki dört uluslararası sempozyum / konferans gerçekleştirmiştir.
- Steel Structures of the 2000s Uluslararası Konferansı
- Steel Structures 2010: Culture & Sustainability (SSCS 2010) Uluslararası Sempozyumu - Wind Energy and Power Plants (27 Mayıs 2011) Uluslararası Semineri
- Steel Bridges 2015: Innovation & New Challenges (SBIC 2015) Uluslararası Sempozyumu
- Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2019) Uluslararası Sempozyumu
 
• Teknik İcra Kurulu Çalışmaları. ECCS Teknik İcra Kurulu bünyesinde, başta TC3 Yangın ve TC13 Deprem olmak üzere çeşitli teknik komitelere zaman zaman iştirak edilmekte, TUCSA bünyesinde de ECCS komiteleri paralelinde çalışılma yapılmaktadır.
• Tanıtım İcra Kurulu Çalışmaları. ECCS Teknik İcra Kurulu bünyesindeki, Ödüller ve Mimarlık Komitesi ve Köprü Komitesi gibi komitelere iştirak edilmekte, ECCS tanıtım komiteleri paralelinde TUCSA bünyesinde de komiteler oluşturulmaktadır. Bu kapsamda;
a. 1997 yılından itibaren tek yıllarda Avrupa Çelik Yapı Tasarım Ödülleri ve daha sonra çift yıllarda Avrupa Çelik Köprüler Ödülleri düzenlenmekte ve Türkiye’den projelerin katılması sağlanmaktadır. Buna paralel olarak Türkiye’de de çift yıllarda Ulusal Çelik Yapı Ödülleri, tek yıllarda Ulusal Çelik Köprü Ödülleri düzenlenmektedir.
b. Yarışmaya Türkiye’den katılan projeler, biri Avrupa’nın En İyi Projesi (Awards of Excellence) olmak üzere çeşitli ödüller almaktadır.
Bunun dışında, 2015 yılında ECCS Silver Medal ödülü almış olan TUCSA Önceki Başkanı Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI
14 Ekim 2019 tarihinde de, Avrupa’da her yıl bir bilim insanına verilen Charles Massonnet ödülünü alacaktır.
c. ECCS tarafından 2000 yıllarında askıya alınan TC4 Yüzey Koruma Komitesinin aktive edilmesi önerilmiş, komite 2018 yılı başında faaliyete geçmiştir. Türkiye’de de Korozyon ve Yüzey Koruma Komitesi faaliyetini sürdürmektedir. Bu kapsamda TC4 ile koordineli olarak;
(1) 22-24 Mayıs 2019 tarihlerinde CASP 2019 gerçekleştirilmiş,
(2) 27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul’da Swiss Otel’de yapılması planlanan “2nd Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2021) Uluslararası Konferans ve Sergisi” duyurularına başlanmıştır.
d. Kısa bir süre başkanlığını yürüttüğümüz ECCS Köprü komitesi paralelinde Türkiye’de de çalışmalar sürdürülmektedir.
• USP-E. Aralık 2015 tarihinde Dünya Çelik Birliği (WSA) ile ECCS tarafından yürütülen faaliyetlerin sonunda, Avrupa’daki bağımsız tanıtım kuruluşlarının (IPO) da katılımıyla Avrupa’daki çelik kullanımının arttırılması için 2018 yılında Birleşik Çelik Tanıtımı-Avrupa (United Steel Promotion-Europe / USP-E) oluşturulmuş ve yeni projeler geliştirmek üzere faaliyete başlamıştır. Bu konuda Türkiye’nin önerdiği bir proje de değerlendirilmektedir.
• ECCS Academy. H. Yener Gür’eş koordinasyonunda, ECCS’in teknik komitelerinde hazırlanan teknik kitapları esas alan kursların düzenlenmesi için ECCS Academy kurulmuş, Türkiye’de de YAÇEM Akademi oluşturulmuştur. YAÇEM Akademi ülkeye özgü eğitimlerinin yanında, gerektiğinde ve talep olduğunda ECCS eğitmenlerini de davet ederek uluslararası eğitimler vermektedir.
• Avrupa Fonlu Projeler.
a.Burdur depreminden sonra Prof. YARDIMCI’nın yaptığı sunumlar sonrasında ECCS Genel Kurulu Türkiye’de bir çelik yapı yaptırılması için kampanya başlatmış ve 2005-2006 yıllarında TUCSA tarafından ECCS’in katkılarıyla Kocaeli’de yapılan Tevfik Seno Arda Lisesi 2006 yılında Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.
b. ECCS üyeleri ile olan diyaloglardan yararlanarak Romanya Yapısal Çelik Derneği (APCMR) ile birlikte, 8 Temmuz 2008 - 7 Kasım 2009 tarihleri arasında bir proje yürütülmüştür. Bu yıl, bir Ufuk (Horizon) 2020 projesi için de ortaklık başvurusunda bulunulmuştur.
Küreselleşen dünyamızda, bugüne kadar yukarıda özetlenen etkinliklerle ülkemize yarar sağlayan bu işbirliğinin, ülkemizin ve derneğimizin Avrupa’da ve ülkemizde saygınlığının artmasına katkıları açısından da önemli faydaları olduğu değerlendirilmektedir. ECCS Başkanlığımız bu dönemde sona ermekle birlikte, müşterek çalışmalarımızın devamı ülkemiz ve sektörümüz açısından önemli ve yararlı olacaktır. Bundan sonraki hedeflerimiz; 2023 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında; ECCS Genel Kurulunu dördüncü kez Türkiye’de ağırlamak ve üniversitelerimizden biri arzu ettiği takdirde Avrupa’nın en büyük çelik konferansı olan EUROSTEEL konferansına ev sahipliği yapmak olacaktır.
 
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği