TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 61 - Eylül 2019

Projeler


29 Mayıs Üniversitesi Elmalıkent Erkek Öğrenci Yurdu

Yazı: Emre Can Yılmaz

İşveren: 29 Mayıs Üniversitesi
Proje Başlangıç Yılı: 2018
Proje Bitiş Yılı: 2018
İnşaat Başlangıç Yılı: 2018
İnşaat Bitiş Yılı: 2019
Proje Ofisi: Az-Uz Mimarlık
ve Tasarım İşliği
Tasarım Ekibi: Emre Can Yılmaz
Mimari Proje Ekibi: Emre Can Yılmaz,
Serkan Gudu
Statik ve Şantiye Yönetimi: İbrahim Akmanoğlu
Arsa Alanı: 6.083m²
Toplam İnşaat Alanı: 3.653m²
Yazı: Emre Can Yılmaz
 
Proje 29 Mayıs Üniversitesi’nin Ümraniye’deki yeni yerleşkesinin gelişim alanı için tasarlanmıştır. Erkek öğrenciler için duyulan konaklama ihtiyacını hızlıca giderebilmek için üniversite idaresi konteynerler ile konaklama birimleri yapma fikri üzerinde durmaktaydı. Lakin böylesi bir çözümün fazlaca örneği bulunmadığından idarede mütereddit bir tutum mevcuttu.
 
Diğer bir sorunlu durum ise gelişim alanının üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda ileride yurt işlevi dışında kullanılma ihtimalinin ortaya çıkması idi. Bu noktada konvansiyonel bir yurt binası yapmak yerine Az-Uz Mimarlık tarafından konteynerler ile 300 öğrenciye kadar barınma imkânı sunan bir fikir projesi geliştirildi. Böyle bir yaklaşım, konteynerler taşınabileceğinden üniversiteye gelişim alanını ileride farklı işlevler için kullanma özgürlüğü de getirecekti. Tereddütler ortadan kalktı, fikir kabul gördü ve iş başladı. Yapılaşma ticari ömürlerini doldurmuş 104 adet 40 ‘feet’lik ‘hi-cube’ konteynerin geri dönüştürülmesi ile imal edildi.
 
Konteynerlerden yapılacak bir konaklama yapısı için birçok sayıda birim barındıracak tekil bir kütle muhakkak ki oldukça ilginç fırsatlar sunmaktadır. Konteynerlerin tekil kütlede bir araya geliş şekilleri ile birçok farklı çarpıcı senaryolar ve cepheler elde etmek mümkündür.
Ancak tekil kütle ile merkezileşmiş düşey ve yatay dolaşım şemaları oluşacaktır. Bu durum uzun vadede taşınma durumu gerçekleşirse zorluk çıkartabilirdi.
Ayrıca tekil kütle için başta düşünülmüş birimlerin bir araya gelme senaryoları çökebilir ve istenmeyen yapı kütleleri ortaya çıkabilirdi.
 
Bu noktada konteynerler ile bir yapılaşma tasarlamanın potansiyelleri daha derinlemesine gözden geçirilmiş ve bu durumun  sunduğu fırsatlar değerlendirilmiştir. Konteynerler doğrudan dışarı açılacak şekilde bağımsız çalıştırılabilir. Bu durum çoğul kütleli yatay bir yerleşim için imkân sunmaktadır. Dolaşım sistemlerinin tesisat sistemlerinin de merkezi olmasına gerek yoktur. Ayrıca ileride taşınma söz konusu olduğunda böyle bir yapılaşma senaryosu kısmi yahut topyekûn taşınmaya müsaittir. Oluşturulan birimlerin ortasında bir avlu sokak oluşturulmuştur. Yaşam birimleri bağımsızdır.
 
Konvansiyonel yurtların aksine öğrenci binaya girip odasına değil araçlardan arınmış ve yeşillikler içerisindeki sokağından evine girecektir. Burada sonuç bir yurt binası değil, bir öğrenci köyü / mahallesidir. Bu yaklaşımdaki diğer çok önemli bir fayda ise düşük bakım ve işletme maliyetleridir, zira takip edilmesi, temizlenmesi, iklimlendirilmesi, bakım yapılması, gereken kapalı koridorlar ve holler bulunmamaktadır.
 
Konteynerlerin nakliyecilikte ticari ömürlerini doldurmuş ürünlerden elde edilmesi ve bunların bakımdan geçirilerek geri dönüşümlerinin sağlanması da sürdürülebilirlik açısından memnun edici bir durum ortaya koymaktadır. Her konteynere içeriden taş yünü ile ısı yalıtımıyapılmıştır. Tesisat açısındanda birimlerin olabildiğince bağımsız kalmalarına özen gösterilmiştir. Her birimin ısıtma (elektrikli sabit radyatör, klima)ve soğutma (klima) sistemlerielektriklidir. Bunun dışında sadece su tesisatı mevcuttur. Tesisat bağlantılarının azaltılmasıtaşınma durumunda kolaylık sağlayacaktır. Yurt için ilerleyen yıllarda çatılara güneş pillerinin yerleştirilmesi öngörülmüştür. 
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği