TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 40 - Temmuz 2014

Editör


8. Uluslararası Çelik Köprü Sempozyumu’na Doğru…

Yılda iki kez üye ülkelerden birinde toplanan, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) Köprü Komitesi 15-16 Mayıs 2014 tarihlerinde Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) ev sahipliğinde İstanbul’da toplandı.

ECCS Köprü Komitesi (AC-3) Başkanı’nın kısa süre önce istifası üzerine, son hazırlıklar komitenin bağlı olduğu ECCS Tanı¬tım İcra Kurulu (PMB) Başkanı H. Yener Gür’eş tarafından tamamlandı ve toplantı gerçekleştirildi. Daniel Bitar (Fransa), Prof. Dr. Lıi¬gino Dezi, Pavel Ryjáček (Çek Cum¬huriyeti), Niels Jørgen Gimsing (Da¬nimarka), Veronique Baes-Dehan (Belçika-ECCS Genel Sekreteri) yanı sıra Türkiye’den H. Yener Gür’eş, Sel¬çuk Özdil, Nuri Çelebi, Cenan Öz¬kaya, Cengiz Şahintürk, Didem Alp Ayhan’ın katılımcı olduğu toplantıda iki önemli konu üzerinde duruldu. Toplantının ilk gününde, ECCS tara¬fından 2000 yılında yayımlanmış olan “The Use of Weathering Steel in Bridges” dokümanının güncellenmesi görüşüldü. Türkiye’den mi¬safir uzmanların da katıldığı bu oturumda, korozyona karşı boyalı ve galvanizli çelikten çok daha uzun yıllar dayanabilen korten çeliğin kullanımının bilinirliğinin ve kullanım esaslarının açıklanmasının yararlı olduğu sonucuna varıldı. Gerekli dokümanın hazırlanması ve bilginin paylaşımı için bu konuda bir Avrupa Birliği projesi gelişti¬rilmesi prensip olarak benimsendi. Bu projenin hazırlıklarıyla ilgili koordinasyonun, CTICM temsilcisi Daniel Bitar tarafından koordine edilmesi kararlaştırıldı. Toplantının ikinci gününde görüşülen önemli konulardan biri: ECCS etkinlikleri kapsamında TUCSA tarafından 14-16 Eylül 2015 tarihle¬rinde İstanbul’da yapılması planlanan “8. Uluslararası Çelik Köprüler Sempozyumu” idi. ECCS Köprü Komitesi’nin bu sempozyumu Tür¬kiye’de düzenlenmesini talep etmesinin en önemli gerekçesi, Türki¬ye’deki 3. Boğaz Köprüsü ve İzmit Köprüsü gibi büyük çelik köprü projelerinin yer almasıydı. Bu toplantı sonrasında Türk Yapısal Çelik Derneği hummalı bir ça¬lışmaya başladı. 14-16 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul’da ger¬çekleştirilecek “8. Uluslararası Çelik Köprüler Sempozyumu”nda gündeme taşınacak konu başlıkları belirlendi. Sempozyumun Türkiye’ye yakışır bir şekilde gerçekleştirilmesi için kollar sıvandı. Sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgileri www.sbic2015 ortamından takip edebilirsiniz. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin süreli yayını Çelik Yapılar Dergisi olarak bu sempozyum hazır¬lıkları süresince sizlere bilgi sunaca¬ğız. Önce küçük bir hatırlatma: 14-16 Eylül 2015 tarihlerini şimdiden ajan¬danıza not edin lütfen! Saygılarımızla
Çelik Yapılar - Sayı: 40 - Temmuz 2014© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği