TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 40 - Temmuz 2014

Haber


“TUCSA Geleceğini Şekillendiriyor” Arama Çalıştayı

TUCSA’nın stratejisini yeniden belirlemek üzere üç aşamalı olarak planlanan çalışmanın birinci aşaması olan TUCSA Arama Anketi başarıyla sonuçlandı.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, sektörün ve derneğin bugüne kadarki gelişimi değerlendirmek ve TUCSA’nın stratejisini yeniden belirlemek üzere üç aşamalı olarak planlanan çalışmanın birinci aşaması olan TUCSA Arama Anketi başarıyla sonuçlandı. 1989 yılında başlayan kuruluşunu 1992 yılında tamamlamış olan Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) yaklaşık 2000 yılına kadar Türkiye’de “Yapısal Çelik ve Çelik Yapı Sektörü”nün oluşmasına çalışmış, günümüze kadar da sektörün gelişmesi yönünde çalışmalarını sürdürmüş, sektörün ve derneğin bugün ulaştığı noktada, yeni bir basamağa daha sıçramanın zamanı geldiğini değerlendirmişti. TUCSA Yönetim Kurulu, derneğin ve sektörün bugüne kadarki durumunun değerlendirilmesi, sektörün geleceğe yönelik beklentileri paralelinde TUCSA’nın geleceğinin yeniden şekillendirmesi için yaklaşık 6 ay önce başlattığı çalışmaların birinci aşaması olan TUCSA Arama Anketi 11 Şubat 2014 tarihinde başlatıldı, Mart ayı ortalarında tamamlandı ve sonuçları 28 Mart 2014 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunuldu. Doku İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlığı’ndan alınan profesyonel destek ile 3 aşamalı olarak planlananan strateji çalışmaları kapsamındaki TUCSA Arama Anketi aşağıda belirtilen üç grup sorudan oluşmaktaydı: 1. TUCSA’nın Güncel Durumunun Değerlendirilmesi 2. TUCSA’nın Olmasını İstediğiniz Durumu 3. TUCSA’nın En Çok Değer Katan ve Katacak Olan Etkinlikleri Anketten şu sonuçlar elde edildi: 1. TUCSA’nın gerek algısı ankete katılanlar tarafından farklı seviyelerde fakat yeterli bulundu. Bununla birlikte; 1.1. “Bütünü temsil etme” yönünden değişik paydaş gruplarından daha fazla üyeye sahip olması ve “Daha fazla gündem yaratıcı” olması öngörülürken, 1.2. “Sektörün büyümesi için gösterdiği faaliyetler”, “tanıtım faaliyetleri” ve “sektörü yurt içinde ve yurt dışında temsil” konularındaki algısı en yüksek puanı aldılar. 2. TUCSA’nın uyguladığı etkinlikler ve tanıtım/bilgilendirme araçlarının önceliklerinin yüksek düzeyde olduğu belirlenirken; 2.1. “Kamuoyunun çelik yapılar konusundaki bilincinin arttırılması”, “Kalite” ve “Yasal mevzuat, standartlar ve belgelendirme” önem derecesi en yüksek etkinlik olarak, 2.2. “Eğitimler” ve “Kamuoyunun çelik yapılar konusundaki bilincinin arttırılması” önem derecesi en yüksek tanıtım/bilgilendirme araçları olarak belirlendi. 3. TUCSA’nın önümüzdeki dönemlerde nasıl bir algıya sahip olmasının arzu edildiği konusundaki sorulara verilen yanıtlarda; uygulanan / öngörülen tüm nitelik ve algıların yüksek puan alması (5 puan üzerinden en az 4,11 ilâ 4,65 puan arasında) memnuniyet vericiydi. Bunların arasında en yüksek puanı alan; 3.1. Nitelikler: “Bilgilendirici”, “Aktif ”, “Sektörü Geliştirici” ve “Güçlü” olması yönündeki istekler, 3.2. Etkinlik alanları: “Standartların oluşturulmasında ve uygulanmasında etkin olan”, “Yönetmelik, yasa ve diğer mevzuatın oluş-turulmasında etkin olan”, “Sektörün büyümesi için faaliyette bulunan” ve “Bilgi üretim ve paylaşım merkezi olan” Ankete katılanların önceliklerini gösteriyordu. 4. TUCSA’nın önümüzdeki dönemlerde “çalışma konuları” ve “etkinlik, tanıtım ve bilgilendirme” konularının önceliklerine ilişkin yanıtlarda da yüksek puanların verilmesi memnuniyet vericiydi. Bunların arasında en yüksek puanı alan; 4.1. Çalışma konuları: “Kamuoyunun çelik yapılar konusundaki bilincinin geliştirilmesi”, “Kalite”, “Yasal mevzuat, standartlar ve belgelendirme” ve “İnovasyon (Yenilikçilik/ Yaratıcılık)”, Bilgilendirici”, “Aktif ”, “Sektörü Geliştirici” ve “Güçlü” olması yönündeki istekler, 4.2. Etkinlik ve tanıtım/bilgilendirme araçları: “Eğitimler” ve “Web sitesi” ve “Yurtiçi ve yurtdışı fuar, sergi v.b. organizasyonlar” olarak belirlendi. 5. “TUCSA’nın yaptığı faaliyetlerden size en çok değer katan, en önemsediğiniz üç tanesini seçer misiniz?” sorusuna verilen yanıtlardan aşağıdaki beş etkinlik aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 5.1. Yapısal Çelik Günü 5.2. Çelik Yapılar Dergisi Yayınlamak 5.3. Eğitim Seminerleri 5.4. Yapı Çeliği İşleri Taknik Şartnamesi 5.5. Kurslar (Çelik Yapı Akademisi) 5.6. İhtisas Fuarları Düzenlemek Strateji çalışmasının ikinci aşaması olan Arama Konferansı / Çalıştayı da 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde Kocaeli’nde Kartepe Green Park Resort Otel’de gerçekleştirildi . Doku İnsan Kaynakları ve Yönetim Danışmanlık şirketinin yöneticisi Bülent Çetin’in moderatörlüğünde, soluksuz yürütülen iki günlük çalışmada deneyimli katılımcılar tarafından; sektörün ve derneğin mevcut durumu, beklentileri, sorunları, kuvvetli tarafları zaman zaman gruplar halinde ve sonrasında ortak oturumlarla değerlendirildi. Bu çalışmaların sonunda; Derneğin Haziran 2014’de yapılacak Genel Kurul’unda üyelerine sunulacak taslak “vizyon” ve “misyon” ile üçüncü aşamada Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak olan “TUCSA Stratejisi ve Eylem Planı”nın bel kemiğini oluşturacak derneğin stratejik hedefleri ve öncelikler belirlendi. Kartepe’de ormanın içinde bir otelde bir gece konaklamalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın en güzel taraflarında biri de sadece katılımcıların değil, aynı zamanda eşlerin arasındaki dostlukların gelişmesi ve pekişmesi, doğanın güzelliklerini birlikte paylaşılmasıydı. Katılımcılar Pazar akşamı, yararlı bir çalışma yapmanın huzuru ve yorgunluğu ile “her yıl Derneğimizin stratejisini gözden geçireceğiz değil mi?” sorusu ve dileğiyle mutlu bir şekilde otelden ayrıldılar. TUCSA STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Çok aşamalı planın sonunda “TUCSA Stratejisi ve Eylem Planı” oluşturuldu ve çalışmalar bu plan doğrultusunda yol almaya başladı.
Çelik Yapılar - Sayı: 40 - Temmuz 2014© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği