TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 42 - Ocak 2015

Ulusal Çelik Yapı Ödülleri


Pristina Uluslararası Havalimanı Adem Jashari

“ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLÜ 2014” sonuçları açıklandı.

Mimari Proje: Tekeli- Sisa Mimarlık Yapımcı: Limak-Kosova
Statik Proje: Prota Mühendislik
Çelik İmalatı: MİM Mühendislik
 
Yapı bir bodrum ve üç kattan oluşmaktadır. Viyadük çözümlü, giden gelen katları ayrı olarak çözümlenen klasik terminal yerleşiminden farklı olarak, hem gelen yolcular, hem de giden yolcular zemin kattan giriş-çıkış yapmaktadır. Yapı, 12x12 mt boyutlarında bir ana taşıyıcı sistemde tasarlanmıştır. Bu boyut bir biri ile çatışan ekonomiklik ve serbestlik kriterleri arasında optimum çözüm sağlamaktadır. Üst yapıda, ilk iki katta betonarme olan kolonlar, en üst katta çelik kolonlara dönüşerek tamamen çelik olan çatıyı taşımaktadır.
Çelik çatı, uzun yönde 36mt ve 27 mt’lik büyük açıklıkları olan bir sistemdir. Çatı konstrüksiyonunu oluşturan ana çelik kirişler, kara tarafındaki saçak ucundan, hava tarafındaki saçak ucuna çatının özgün formunu oluşturarak kesintisiz olarak devam etmektedir. Açıklıkların büyük olması ve ana giriş holündeki üç kata yüksekliğindeki boş mekanın olması çelik çatı yapılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 36 mt’lik açıklığı çelik sistem ile geçmek daha narin kesitlerin kullanılmasını sağlamıştır. Bu sistem aynı zamanda ekonomik ve zaman kazandıran bir sistemdir. Yapma I kirişler ile oluşturulan bu tasarım, çatının iç mekandan algılanmasında, diğer çelik konstrüksiyon sistemlerden farklılaşmasını sağlamıştır. Ana kirişlere diğer yönde 4mt de bir oturan aşıklar, köşeleri kavisli boşluklu formları ile çatı altındaki mekanik geçişlere imkan verirken estetik olarak da mimariye katkıda bulunmaktadır.
Terminale kara tarafından yaklaşımda eğik kolonlarla taşınan ve çatının bir uzantısı olarak çözümlenen bir kanopi ile yolcu karşılayıcı ve uğurlayıcılar, hava şartlarından korunmaktadır. Kanopinin çatıya bağlandığı noktada düzenlenen içi boşluklu volumetrik kolon başlıkları, mimari tasarımın kendine özgü bir niteliğidir. İç bölümlerine yerleştirilen aydınlatma elemanları ile vurgulanan kolon başlıkları, dış aydınlatmada dramatik bir etki yaratmaktadır.
Yapının yabancı bir ülkede, özellikle yeniden yapılanmakta olan bir ülkede olması nedeniyle tüm çelik imalat Ankara’da imal edilip şantiyeye götürülmüştür. Proje aşamasında üretici ile projeci birlikte çalışarak, problemlere önceden müdahale edilebilecek detaylar üretilmiştir. Tüm birleşimler kaynaklı çözüm yerine bulonlu-cıvatalı çözümler ile yapılmıştır. Kosova ve yakın bölgede bulunabilen max. vinç kapasitesi 300 Ton’luk olduğu için her bir çelik elemanın tek vinçle kaldırılabilecek ağırlık ve uzunlukta olacak şekilde parçalı ve sınırlı boyutlarda tasarlanarak üretilmiştir.
Çatı altındaki tüm mekanik aksam –yağmur inişleri, sprinklerler, aydınlatma kablo tavaları, montaj delikleri için rezervasyonlar proje sürecinde superpose edilmiştir. Projeye entegre edilen tüm bu delikler imalat sırasında çeliklerin üzerinde bırakılmıştır ve uygulamada da % 95 oranında kullanılmıştır.
Dalgalı yapıyı oluşturan bütün kirişler Ankara’daki fabrikada önceden birbirine bağlanarak denendikten sonra sökülerek şantiyeye gönderilmiştir.
Sistem Eurocode 3 normuna göre dizayn edilmiştir. Yapının boyutu nedeniyle ısı etkisini en aza indirmek için sistem iki dilatasyon ile üç parça olarak tasarlanmıştır.Düşey taşıyıcılar dairesel ve dörtgen olarak O70cm ve 50/50 cm boyutlarındadır. Toplam tonaj; çelik kolonlar ve çatı olarak 1850 Ton’dur.
Çelik Yapılar - Sayı: 42 - Ocak 2015© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği