TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 42 - Ocak 2015

Ulusal Çelik Yapı Ödülleri


Konya Bilim Merkezi

“ULUSAL ÇELİK YAPI ÖDÜLÜ 2014” sonuçları açıklandı.

Yatırımcı: Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu
Mimari Tasarım: A Tasarım
Statik Tasarım: ENDECO Mühendislik
Çelik İmalatı: Modül Çelik

Konya Bilim Merkezi 110 metre çap ve 30 metre yüksekliğe sahiptir. Çelik kabuk yapı, içeride bulunan, 4 katlı betonarme yapının üzerini bir şemsiye gibi örtmektedir. Yani kabuk yapı, betonarme yapıdan bağımsızdır. Çelik kabuk yapı tasarımı yapılırken, kolon kiriş vb. taşıyıcı elemanlar kullanılmamıştır. Yapıyı özgün ve özel kılan nokta bizce bu detaydır. Konya Bilim Merkezi projesi toplamda 99.347 metrekarelik bir arazi üzerine kurulmuştur ve 26.248 metrekare kapalı alana sahiptir. Tam olarak, Bilim Merkezi 120,50 mt çaplı bir alana oturan Anabina, 30 mt çaplı bir alana oturan 24 mt çaplı planetaryum binası, 30 mt çaplı bir alana oturan ve 41 mt yüksekliğe sahip gözlem evi ve birbirlerine bağlayan 49 mt uzunluğunda 2 adet yaya köprüsünden oluşmaktadır.
Projedeki en ilginç ve önemli yapı: ana bina yapısıdır. Bodrum katta: 4060 m² kapalı otopark, sergi salonları, atölyeler, teknik servis odaları, yemekhane bulunmaktadır. Sergi salonları ve fuaye (zemin katta). Yemek salonları, Konya tarihi alanı, özel ilgi atölyeleri, kütüphane, sağlık birimleri (1.katta). İdari birim, toplantı ve dinlenme salonları, bilgi işlem (2. katta yer almaktadır).
Proje geneline bakıldığında; 2500 Ton yapısal çelik, 12000 m² çatı kaplama, 25000 m² granit kaplama kullanılmıştır. Tüm dış bitişlerde A sınıfı yangın dayanımına sahip alüminyum paneller kullanılmıştır. Küresel Yüzeyde, 7770 m²‘de 500 Ton yapısal çelik ve düzlemsel yüzeyde 3250 m² ‘ de 438 Ton yapısal çelik kullanılmıştır. 110 m çaplı bir daire üzerine oturan, kesitte iki ayrı yaya sahip olan konveks hiperboloit hattın orta eksen etrafında çevrilmesi ile oluşan bir ana kubbe mevcuttur. Ayrıca bu merkezden 26 m kaçık merkeze sahip ~26 m çaplı küçük bir küre mevcuttur. Büyük kubbe yaklaşık 28 m yüksekliklerde 33 derece açı ile bir düzlem tarafından kesilmektedir. Bu düzlem aynı zamanda küçük küreyi de kesmektedir. Düzlemde belli bir noktada düşey bir düzlem ile ayrıca kesilmektedir. Çelik kubbe, zemin kata kadar yükselen yapı çevresinde dolaşan betonarme perde üzerine oturmaktadır. 
Çelik yapısal sistem: 
1. Düzlemsel eğimli yüzey,
2. Büyük küresel kabuk,
3. Ana makas,
4. Basınç halkası,
5. Küçük küresel kabuk.
Düzlemsel yüzey, konvansiyonel bir yapıya sahip olup her iki ucunda mafsallı, derin yapma kutu ışınsal kirişler ve bu kirişlerin stabilitesini sağlayan çapraz sistemine sahiptir. Kirişler aynı zamanda ana makasın da stabilitesinde, taşıdıkları eksenel yüklerle etkin olmaktadır. Ana makas, bu kirişlerden ve kabukdan gelen yükleri taşıyarak yere indirmektedir. Ana makasın stabilitesini ise büyük oranda büyük kubbe kabuğu sağlamaktadır. Kubbe kabukları kendi üzerlerindeki yükleri taşımaktadır. Ana makas ve basınç halkası, kabukların kesildiği noktada olup, kabukları desteklemektedir. Işınsal kirişlerden gelen büyük eksenel yükler basınç halkası tarafından karşılanmakta ve betonarme perdelere bu yükleri transfer etmektedir.
Yaptığımız tasarım çalışmaları sonucunda bu kabuklarda optimum eleman boylarının 3 m civarında olduğu görülmüş ve bu doğrultuda ağ kurgusu yapılmıştır.
Çelik Yapılar - Sayı: 42 - Ocak 2015



© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği