TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 42 - Ocak 2015

Ulusal Çelik Yapı Ödülleri


Orgachem Kimyasal Üretim Depo ve Yönetim Binası

2014 Ulusal Çelik Yapı Ödülü

ORGACHEM Kimya Üretim tesisleri; Yönetim ve Laboratuar Binası, Depo Binası, Yapıştırıcı (Adhesive) Üretim Binası, Toz Polimer (Spray Drier) Üretim Binası, Teknik Hizmet Binası olmak üzere beş bölüm ve dört ayrı binadan oluşmaktadır. Adhesive Üretim Binası ve Depo binası 3 holden oluşan aynı bina içinde yer almakta, bir holü adhesive üretim bölümü, diğer iki hol depo olarak kullanılmaktadır. Yapı kimyasal üretim tesisi olması sebebiyle yangın tedbirlerine azami önem gösterilmiş, yapıda yangına dayanıklı malzemeler seçilerek, yangın söndürme sistemi için de köpüklü yangın söndürme ve UL/FM onaylı yangın malzemeleri ile ekipmanları kullanılmıştır. Bununla birlikte yanıcı hammadde ve ürünlerin stoklanması için depo binası içinde yangına 4 saat dayanıklı ayrı bir bina inşa edilmiştir.
Teknik Hizmet binası ile üretim binaları arasında 40 cm kalınlığında bina taşıyıcı sistemlerinden bağımsız kendini taşıyanbetonarme perdelerden yangın duvarları teşkil edilmiştir. Aynı perde duvarlar ısı merkezi ile enerji merkezi arasına da yapılmıştır. Tesis dört dilatasyonla ayrılmış dört ayrı binadan teşkil edilmiştir. Binaların taşıyıcı sistemleri için gerek geniş kullanım mekanları yanında farklı düzlemlerde cephe formlarının istendiği mimari gereksinimler, gerekse proses ve işletme ihtiyaçları nedeniyle çelik taşıyıcı sistem seçilmiştir. Seçilen çelik yapı sistemleri ile tüm binalarda mimari, proses ve işletme ihtiyaçlarına cevap verilebilmiştir. Yönetim ve laboratuar binası, zemin kat üzerine üç kattan oluşmaktadır ve toplam 1537 m² kullanım alanına sahiptir. Yapı sistemi her iki yönde moment aktaran çelik çerçevelerden teşkil edilmiş olup maksimum açıklık 12 m.dir. Çerçeveler, süneklik düzeyi normal olarak hesaplanmıştır. Katlar, kompozit döşeme olarak tasarlanmıştır. Temel sistemi sürekli temel olarak teşkil edilmiştir. Teknik hizmet binası, bir katı tamamen toprak altında(bodrum kat) olmak üzere toplam üç kattan oluşmaktadır. Taşıyıcı sistem, bodrum katta betonarme olup, üst katlarda üç tarafı betonarme perde, ara kat ve çatı katı çelik olarak tasarlanmıştır. Binanın temel sistemi radye temel olarak çözülmüştür. Depo ve Hot-Melt üretim binası kolon eksenlerinden 63.0 x 48.0 m boyutlarında olup, taşıyıcı sistemi çelik olarak tasarlanmıştır. Yapı yüksekliği 13.8 metredir ve çelik çerçeve 63.0 m doğrultusunda düzenlenmiş olup maksimum açıklık 25.2 metre, 48.0 m doğrultusunda ise orta kolonlar arası
açıklıklar 12 m’dir. Bina depolama amaçlı kullanılacağından hacim kaybetmemek için çatı çerçeve kirişleri değişken kesitli built-up profilden yapılmıştır. Binanın temel sistemi tekil temel ve radye olarak tasarlanmıştır. Yapıştırıcı üretim bölümünde radye temel, depo bölümünde ise tekil temel tipi seçilmiştir. Bu bölümün çelik taşıyıcı sistemi de, süneklilik düzeyi normal çelik çerçeve sistemi olarak tasarlanmıştır. Çelik taşıyıcı sistem her iki doğrultuda moment aktaran çerçeve sistemidir. Tüm döşemeler 12 cm kalınlıklı kompozit döşeme olarak tasarlanmıştır.
Çatı katı teras çatı olarak teşkil edilmiştir. Teras olan bölümler kompozit döşeme üzerine ısı ve su yalıtımı üzerine koruma betonu yapılarak bitirilmiştir. Teras çatı üzerine bina Taze Hava Santralleri yerleştirilmiştir. Toz Polimer üretim binası, toplam yüksekliği 28.5 m. olup beş ara kattan oluşmaktadır. Taşıyıcı sistemi çelik olarak tasarlanmıştır. Binanın taşıyıcı sistemi bir doğrultuda süneklik düzeyi normal çerçeveler tarafından diğer doğrultuda süneklik düzeyi normal merkezi çelik çapçaprazlar
tarafından teşkil edilmiştir. 
Çelik Yapılar - Sayı: 42 - Ocak 2015© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği