TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 60 - Haziran 2019

Haber


Uluslararası Korozyon ve Yüzey Koruma Konferansı CASP2019 Tamamlandı CASP2021 Hazırlıkları Başladı

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) ile koordineli olarak düzenlenen "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) Sempozyumu başarıyla sonuçlandı.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European Convention for Constructional Steelwork - ECCS) ile koordineli olarak düzenlenen "International Symposium on Corrosion and Surface Protection for Steel" (CASP 2019) Sempozyumu başarıyla sonuçlandı. Dokuz ülkenin temsil edildiği sempozyuma Türkiye dışında Almanya, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İran, Polonya ve Romanya’dan uzmanlar katıldı.Sempozyumun ilk bölümü 22-23 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul’da LaresPark Otel’de gerçekleştirildi.
 
Konuk Konuşmacılar
Prof. Dr. Ali Fuat Çakır (Türkiye) "KOROZYON: Genel Bir Bakış"
Dr. Reza Javaherdashti (İran) “Korozyon Pratiklerinin Değerlendirilmesinde Ekonomi ve Ekolojinin Önemi”
Prof. František Walt (Çek Cumhuriyeti) "Sıcak Daldırma Galvanizleme ile Yangın Koruması EN1993-1-2 (2020)"
 
CASP 2019 içeriğinde konuk konuşmacıların dışında sunulan bildirilerde de, korozyonun önemi, nedenleri ve korunma çareleri üzerine çok ilgi çekici ve yeni teknolojileri içeren sunumlar yer aldı. Ayrıca, özellikle rafineri ve boru hatlarını yakından ilgilendiren, bakterilerin sebep olduğu korozyon üzerine de sunumlar dinleyicilerin ilgisini çekti. Burada, "Korozyondan korunurken yeşil teknolojilerden yararlanılmasının gerekliliği” dikkat çeken diğer bir husus oldu.
İkinci gün, TUCSA ve ECCS Başkanı Yener Gür’eş’in yönetiminde gerçekleştirilen panelde Prof. Dr. Ali Fuat Çakır, Prof. Dr. Fevziye Aköz, Dr. Selçuk İz, Bünyamin Halaç ve Berat Kemal; beton içinde kullanılandan taşıyıcı sistemde kullanılan yapısal çeliğe kadar, üst yapı, altyapı ve deniz ortamında kullanılan çeliğin korozyonu, korozyonun ülkemizde sebep olduğu maddi kayıplar ve korozyona karşı alınması gereken önlemler konusunu tartıştılar. İki gün boyunca, sunumlar sırasında dinleyicilerin soruları konferansa ayrı bir değer kattı.
 
Katılımcıların büyük beğenisini kazanan ve ikincisini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ettikleri konferansın bu bölümü sona ererken Başkan Yener Gür’eş şunları ifade etti: Ülkemizde her yıl yaklaşık 50 Milyar Dolar’ın üzerinde kayba neden olan korozyon bilincinin ve buna paralel olarak korozyon mühendisliğinin gelişmesine ihtiyaç vardır. Bu amaçla Türk Yapısal Çelik Derneği iki yılda bir gerçekleştireceği Uluslararası Çelik için Korozyon ve Yüzey Koruma Konferansı serinini ECCS, Genel Galvanizciler Derneği (GALDER), Çelik Federasyonu (ÇELFED) ve Türkiye Korozyon Derneği ile koordineli olarak sürdürecektir.
Bu bağlamda, Mayıs 2021 tarihinde İstanbul’da yapılacak uluslararası 2nd Corrosion and Surface Protection for Steel (CASP 2021) konferansının duyurusuna başlanmıştır. Türk Yapısal Çelik Derneği korozyon kayıplarının önlenmesi ile ilgili olarak, öncelikle korozyondan koruma uygulama ve denetim mevzuatının geliştirilmesi, tasarımda korozyon mühendisliği kullanımının ve eğitimlerin arttırılması yönünde destek vermeye ve çabalarını sürdürmeye devam edecektir." dedi.

Programın Sunucu ve Konuları
 
Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR
"KOROZYON: Genel bir bakış"
 
Emre KARAPINAR
"C3, C4 & C5 Korozyon ortamlarında atmosfere maruz kalan karbon çeliği için Polyaspartik Kaplamalar"
 
Ayşe ALTAN
"Epoksi-poliamidoamin astar formülünde kullanılan mevcut antikorozif Pigmentlerin Verimliliğinin İncelenmesi”

Yorick RENEMA
"FEVE Esaslı Kaplama Sistemleri: Çelik Köprüleri 30 seneyi aşkın korumak"
 
Dr. Reza Javaherdashti
"Korozyon Pratiklerinin Değerlendirilmesinde Ekonomi ve Ekolojinin Önemi"
 
Mehmet UYSAL
"Korozyon Koruma Personelinin Yeterliliği / Belgelendirilmesi - Korozyon Koruma İşleri Sürveyansındaki Gereklilikler ve Kalite"
 
Tolga DIRAZ
"EN ISO 12944 Serisi Standartlarındaki Son Değişiklikler”

Du-Hwan Jo
"Otomotiv yakıt tankları için mükemmel kaynaklana-bilir Nano-kompozit çinko-nikel kaplamalı çelik"
 
Frank E. GOODWIN / B. AKMAN
"Koruyucu işlemler kapsamında galvaniz teknolojisi”
 
Karol BZDAWKA
"Kanallı (Corrugate) Çeliklerde Korozyon ve Aşınmanın Birleşik Etkisi ve Önleyici Tedbirler"
 
Tolga DIRAZ
"Çelik Köprüler, 100 yıl ötesinde nasıl korunur? Yeni teknolojik gelişmeleri & En iyi uygulamalar”
 
İsmail ÇOKSAYAR
"Beton içindeki çeliğin korozyonu"
 
S. Burcu AKMAN
"Sürdürülebilir Korozyon Koruması: Sıcak Daldırma Galvanizli Kaplama”
 
Dr. Reza JAVAHERDASHTI
"SSRT uygulamasıyla, Sülfat İndirgeyen Bakteri (SRB) ve Demir İndigeyen Bakteri (IRB) üremesine tek ve karışık etkisine maruz kalan karbonlu çeliklerde MIC (microbiologically Influenced Corrosion) tahmininde Fuzzy mantık ile matematiksel modelleme kullanma olasılığı"
 
Prof. František Walt
"Sıcak Daldırma Galvanizleme ile Yangın Koruması”
 
Vasile RUS
"Çinko ve çinko alaşımlı kaplamaların korozyon performansı tahmini ve değerlendirmesindeki faktörler"
 
Reza JAVAHERDASHTI
"Korozyon Önleme Yöntemlerinin Korozyonun Yeşil Yapısı Üzerindeki Şaşırtıcı Olumsuz Özellikleri Hakkında: Kavramsal Bir Yaklaşım"
 
Alper AKÇAM
"Sıcak daldırma galvaniz fabrikası yatırım planlaması"

İhsan YAKAY
"Sıcak Daldırma Galvaniz Tesislerinden Yakıt Gazı Ekonomisi"
 
Prof. Dr. Hasan YILDIRIM
Dr. Selçuk İZ
"Çelikte korozyon ve ilişkili özel konular"
 
Mehmet UYSAL
"Korozyon koruma proseslerinin Kalite-uygun yürütülmesi - Kalite yönetimi gereksinimleri"
 
Hazal COŞKUN
"Tosyalı Holding Tesislerinde Korozyon Önleme için Vaka Çalışmaları"
 
Fikriye BULUNMAZ / H. Taylan AKGÜN
"Sveti Stefan Kilisesi (Demir Kilise) restorasyon projesi"
 
Oturum Başkanları
Dr. Levent ORGAN
Prof. Dr. Ali Fuat ÇAKIR
Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
Prof. Dr. Esra SUNGUR
Doç. Dr. Hasan YILDIRIM
 
CASP2019 kapanışı teknik gezi ile oldu. 24 Mayıs 2019 tarihinde, geçen yıl tamamlanan restorasyon ve güçlendirme projesini yerinde incelemek üzere Balat’taki Sveti Stefan Bulgar Kilisesi’ne teknik gezi gerçekleştirildi. Mimari tasarımının tamamlanmasını takiben 1859-1892 yılları arasında zemin islahı ve temel çalışmaları bitirilen kilisenin, tamamı demir döküm ve çelik olan taşıyıcı sistemi, kaplamaları ve bezemelerinin imalatı Avustura’daki R. Ph.Waagner Vienne firması tarafından 1895 yılında tamamlanmış, inşaat 1896 yılında bitirilmiş ve 1898 yılında hizmete açılmıştır.
Bu teknik geziden çıkarılan sonuç da şu olmuştur: Dirençlilik (Resilience) konsepti paralelinde, başta çelik yapılar olmak üzere tüm tarihi yapıların belirli periyotlarda kontrollerinin ve bakımlarının yapılması planlanmalıdır. Böylece, yapıların korozyondan korunması sağlanabilecek, kullanım ömrü uzayacak, çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik daha etkin şekilde sağlanabilecektir.
Çelik Yapılar - Sayı: 60 - Haziran 2019© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği