TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 60 - Haziran 2019

Projeler


Bir Başka Dönüşüm Hikayesi Süreyyapaşa Fide Okulları

Yazı: Bülent Aydın Mevcut eski bir atölye yapısının okula dönüşümü olan ve 2016 yılında tamamlan Fide Okulları İdealtepe’den 2 yıl sonra, yine bir dönüşüm yapısı olarak 2018’de açılan Fide Okulları Süreyyapaşa…

Mimar: Boğaçhan Dündaralp / Bogachandundaralp
Mimarlık ve Tasarım Hizmetleri
Mühendis: FIRSTARC
Mal Sahibi: Fide Okulları
Çelik İmalatcısı: FIRSTARC
 
Yazı: Bülent Aydın
Mevcut eski bir atölye yapısının okula dönüşümü olan ve 2016 yılında tamamlan Fide Okulları İdealtepe’den 2 yıl sonra, yine bir dönüşüm yapısı olarak 2018’de açılan Fide Okulları Süreyyapaşa…
2 yıla yakın süren yeni okul için mekân ve arazi arayışı… Bu süreçte mimar ve okul sahipleri, okulun eğitim anlayışı, mekân kullanım alışkanlıkları, İdealtepe deneyimleri ve eğitim hedeflerine uygun kriterlerde olasılıkların birlikte değerlendirilmesi… Ve sayısız değerlendirme sonrasında en uygun olasılığın bulunması.
 
Satış ofisi olarak hafif çelikten yapılmış 2 kat yüksekliğinde bir yapı ve ona eklenmiş tek katlı pavyonlardan oluşan yapıların bulunduğu 5400 m² bu arsada düşüncelerimizin hayat bulacağı bir potansiyel görüyoruz. 2720 m² inşaat alanı ve 4560 m² açık alanın bahçe ve eğitim mekânlarını tartışıyor ve imkânlarını değerlendiriyoruz. Arsanın hemen yanının kamusal bir park alanı olması, kot ve eğim ile ayrışması; arsayı diğer yandan çevreleyen büyük konut bloklarının ölçek etkisini azaltacak yönde ufkunu açmasını bir olanak olarak gördük. Yapısal ve açık mekânda yapacağımız düzenlemelerin ölçek ilişkilerini çocuk-mekân ilişkileri ile dengeleyebileceğimiz bir imkân da  sunabileceğini hissettik.
 
İdealtepe’nin düşey mekân organizasyonu, Süreyyapaşa’da yatay mekânorganizasyonuna dönüşebilir. Veİdealtepe’de fizik-mekânsal olarak bizikısıtlayan koşullar nedeniyle farklıyorumladığımız mekânsal kullanımları buraya özgü olarak üretebilirdik.
Bu da ilkokul-ortaokul olarak kullanılan İdealtepe’yi zamanla ortaokulolarak kullanma, Süreyyapaşa’yı da anasınıfları ve ilkokul olarak kullanmaimkânı yaratabilecekti.
Fide Okulları İdealtepe’de yapısal sınırlar içinde kullanılan eğitim mekânlarının hem açık hem de kapalı mekân çeşitlilik ve esnekliğini; çocukların mekân ve oyun keşiflerini; okul hayatındaki aktivitelerle zenginleşen kullanımları; yeni doğan ihtiyaçları gözlemlemek, çocuğunuzdan ve çocuklardan öğrenmek Sürreyapaşa için önemli bir şans idi. Özellikle açık mekân ve bahçe kullanımlarının çeşitliliğine izin veren arsa özellikleri farklı yaş gruplarının kullanımı ve diğer mekânlarla entegre olabilme imkânlarını tasarımda etkili kullanabilmemize izin vermiştir.
 
İki katlı yapı hacminin zarfı korunmuş ve iç hacmi yaş kullanımları düşünülerek, kapalı, esnek ve farklı kullanımlara izin veren eğitim mekânları olarak düzenlenirken, ara kesitte yer alan iç-dış mekân kullanımları, atölye avlusu, anasınıfı terasları ile etkileşimli tasarlanmıştır. Sert zemin oyun alanları, açık sınıf, bostan, çim amfi, yumuşak zemin oyun alanları ve çok amaçlı açık kullanımlar ile de tüm mekanlar birbirine entegre edilmiştir.
 
Çocukların kendilerini gerçekleştirme imkânı veren mekân düzenlemeleri ve bunları okul hayatı içinde kullanan eğitim anlayışı çok önemli. Okulda geçen zamanın kalitesinin ve kazanılan deneyimlerin önemine kendi eğitim müfredatı içinde öncelik gösteren Fide Okulları ile beraber mekân-eğitim-çocuk-okul hayatı bütünlüğünde bakabiliyor olmanın, deneme-gözlemleme-dönüştürme potansiyellerini imkan olarak yaratabiliyor olmanın hepimiz için çok değerli bir süreç yarattığını 3 yılı aşkın bir süredir deneyimliyoruz.
Çelik Yapılar - Sayı: 60 - Haziran 2019© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği