TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 63 - Mart 2020

Yarışma


12. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirebilmek ve ödüllendirmek üzere 1997 yılından itibaren iki yılda bir çeşitli formatlarda gerçekleştirilen çelik yapı tasarım ve uygulama yarışmalarının 12’ncisi Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020 şartnamesi yayımlandı.

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA) tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirebilmek ve ödüllendirmek üzere 1997 yılından itibaren iki yılda bir çeşitli formatlarda gerçekleştirilen çelik yapı tasarım ve uygulama yarışmalarının 12’ncisi Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020 şartnamesi yayımlandı. 
Bu ödülün amacı; çeliğin mimari, inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran çelik yapı tasarımlarını ve uygulamalarını ödüllendirmek, böylece; yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi ve bilinir hale getirerek yatırımcı, mimar ve mühendislerin çeliğin avantajlarından daha çok yararlanmalarına olanak sağlamaktır. 
 
Yarışmaya şu koşulları karşılayan çelik yapı projeleri katılabilecekler: 
 
1. Taşıyıcı sistemi çelik veya çelik-betonarme karma (kompozit) olan veya geniş açıklıklı çelik çatıya sahip yapılar, 
2. Yeni bina veya köprü projesi veya bu yapılara ilişkin yenileme (büyük güçlendirme, tevsii veya iyileştirme) projeleri, 
3. Tipolojik olarak, konut binaları, ticari binalar (Ofis binası, Otel, AVM, v.b.), kamusal binalar (Hastane, Okul, Müze, Kongre Merkezi v.b.), ulaştırma tesisleri (Havaalanı, tren istasyonu, terminal binaları v.b.), spor tesisleri (Stadyum, kapalı spor salonu v.b.), endüstriyel binalar, kuleler ve benzeri yapılar yarışmaya katılabilirler. 
Bu yıl gerçekleştirilecek Ödüller kapsamında, büyük ölçekli yapılarla birlikte mimarlık ve mühendislik açısından değerli, özgün küçük yapılar, hafif çelik yapılar, hadde ve soğuk şekil verilmiş çelik profil karma yapılar gibi yapılar ile restorasyonlar ve özgün mühendislik çözümlerinin de değerlendirilmesine ve ödüllendirilmesine olanak sağlanması hedeflenmektedir. 
 
Bu yarışmaya, gerçekleştirilmiş projelerin yanında, henüz uygulanmamış projeler de katılabilecekler. Dolayısıyla ödüller, iki kategoride verilecek: "Yapı Ödülü" ve "Tasarım Ödülü". Her iki kategoride verilecek ödüllerin dışında aşağıda belirtilen Jüri uygun göreceği projelere "Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik (Resilience)", "Akıllı Bina" ve "Yaratıcı Çözüm" gibi alanlarında teşvik plaketleri de verebilecektir. 
 
Jüri Üyeleri: 
 
Doç. Dr. Ece Ceylan BABA, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı
Alparslan GÜRE, İnşaat Yüksek Mühendisi, Tekfen Mühendislik
Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Dr. Selçuk İZ, İnşaat Yüksek Mühendisi, İz Mühendislik 
Kerem PİKER, Yüksek Mimar, KPM Kerem Peker Mimarlık
Jüri Raportörü: Nur ÖZKAN 
 
Ayrıca, Avrupa Yapısal Çelik Birliği’nin (European Convention for Constructional Steelwork – ECCS) yayımlayacağı şartname kurallarına uygun olarak, Jüri tarafından Yapı Ödülü kategorisinde seçilmiş projeler arasından seçilecek projeler ECCS’in European Steel Design Awards 2021 ödülleri için TUCSA tarafından aday gösterilecektir. 
 
Yarışmaya katılacak eserlerin proje müellifleri için son başvuru tarihi 5 Ekim 2020, projelerin web sitesine yüklenmesi için son tarih ise 19 Ekim 2020 olarak planlanmıştır. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020 yarışmasında ödüle değer bulunan projelerin paydaşları Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından düzenlenecek olan 19. Yapısal Çelik Günü kapsamında "Sektör Ödülleri Töreni" kapsamında ödüllerini alacaklardır. 
 
Şartname 
1 GENEL Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından, Türk mimar ve mühendislerinin gerçekleştirdikleri çelik yapı tasarım ve uygulamalarını daha geniş anlamda değerlendirmek ve ödüllendirebilmek üzere 1997 yılından bu yana iki yılda bir çeşitli formlarda çelik yapı tasarım ödülleri düzenlenmektedir. 

2 AMAÇ Çeliğin mimari, inşaat, üretim, sürdürülebilirlik ve ekonomi kriterleri açısından avantajlarını ortaya çıkaran çelik yapı tasarımlarını ödüllendirmek, yapısal çelik endüstrisini daha rekabetçi ve bilinir hale getirerek yatırımcı, mimar ve mühendislerin çeliğin avantajlarından daha çok yararlanmalarına olanak sağlamaktır. 
 
3 YARIŞMAYA KATILACAK PROJE NİTELİKLERİ 
 
Yarışmaya aşağıdaki koşulları karşılayan çelik yapı projeleri katılabilirler. 
 

a. Taşıyıcı sistemi çelik veya çelik-betonarme karma (kompozit) olan veya geniş açıklıklı çelik çatıya sahip yapılar, 
b. Yeni bina veya köprü projesi veya bu yapılara ilişkin yenileme (büyük güçlendirme, tevsii veya iyileştirme) projeleri, 
c. Tipolojik olarak, aşağıdaki yapılar: 
(1) Konut binaları (Residential buildings) 
(2) Genel amaçlı binalar (Non-residential buildings) 
(a) Ticari binalar (Ofis binası, Otel, AVM, v.b.) 
(b) Kamusal binalar (Hastane, Okul, Müze, Kongre Merkezi v.b.) 
(c) Ulaştırma tesisleri (Havaalanı, tren istasyonu, terminal binaları v.b) 
(d) Spor tesisleri (Stadyum, kapalı spor salonu v.b.) 
(3) Sanayi binaları (Industrial buildings) 

4. ÖDÜLLER 
a. Kategoriler: Ödüller esas olarak aşağıdaki iki kategoride verilecektir. 
 
(1) Yapı Ödülü (Uygulanmış projeler için) 
(2) Tasarım Ödülü (Henüz uygulanmamış projeler için) 
b. Teşvik Uygulamaları: 
(1) Yapı Ödülleri. Jüri, ödülleri aşağıdaki veya uygun göreceği alt kategorilerde verebilir. 
(a) Konut binaları 
(b) Hafif çelik yapılar (soğuk şekil verilmiş çelik profil karkaslı yapılar, modüler yapılar) 
(c) Sanayi binaları 
(d) Ticari binalar 
(e) Kamusal binalar 
(f) Ulaştırma tesisleri 
(g) Spor tesisleri 
(2) Teşvik Plaketleri. Jüri tarafından uygun görüldüğü takdirde, yukarıdaki kategorilerde sunulmuş projeler arasından seçilen birer projeye aşağıdaki konularda teşvik plaketleri verilebilir. 
(a) Dayanıklılık ve Sürdürülebilirlik (Resilience) 
(b) Akıllı bina 
(c) Yaratıcı çözüm 
(3) ECCS Yarışmasına Önerilecek Proje. Yapı Ödülü kategorisinde seçilmiş projelerden TUCSA tarafından belirlenecek olanlar, Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS)’nin düzenleyeceği European Steel Design Awards 2021 ödülleri için aday gösterilecektir. ECCS yarışmasına aday gösterilecek projeler için muhtemel kriterler; 
(a) 31 Mayıs 2018 - 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve hizmete girmiş, 
(b) Dünyanın herhangi bir yerinde inşa edilmiş ancak tasarımının, çelik imalatının veya montajının ECCS tam üyesi ülke (Türk) Firmaları tarafından yapılmış olması. European Steel Design Awards 2021 ödülleri Eylül-Ekim 2021 döneminde muhtemelen Fransa’da gerçekleştirilecek törenle verilecektir. Törenin yapılacağı tarih ve yer daha sonra ECCS tarafından yayımlanacak yarışma şartnamesi ile teyit edilecektir.
 
c. Ödüller. Yapı Ödülü ve Proje Ödülü kapsamında, her bir kategori için Jüri tarafından belirlenecek üç projeye ödül verilecektir. Ödül olarak, kazanan ekibe birer plaket ve ödül belgesi verilir. Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020 ödülleri 12 Kasım 2020 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek 21. Yapısal Çelik Günü kapsamında törenle sahiplerine verilecektir. 

5. JÜRİ VE DEĞERLENDİRME 
a. Jüri 5 üyeden oluşmaktadır. Jürilerin teknik desteği, Jüri Raportörü 
tarafından sağlanmaktadır. 
Doç. Dr. Ece Ceylan BABA, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başkanı 
Alparslan GÜRE, İnşaat Yüksek Mühendisi, Tekfen Mühendislik 
Prof. Dr. Celal Abdi GÜZER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Dr. Selçuk İZ, İnşaat Yüksek Mühendisi, İz Mühendislik 
Kerem PİKER, Yüksek Mimar, KPM Kerem Peker Mimarlık 
Jüri Raportörü: Nur ÖZKAN 
b. Zamanında başvurusu yapılan ve teslim edilen projeler, Jüri tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir: 
(1) Çeliğin inşaat, imalat, ekonomi ve mimari tasarım avantajını belirgin olarak göstermesi, 
(2) Mimari, yapısal tasarım ve inşaat kalitesinin yüksek değerde olması ve uluslararası standartlarda yapılmış olması, 
(3) Çelik yapıların çevre, ekonomi ve sosyal sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiye katkıları, 
(4) Çeliğin imajını yükseltmesi, 
(5) Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırmasına katkıda bulunması ve çeliğin gelişimine dikkat çekmesi, 
(6) İnşaat sektöründe çeliğin daha çok kullanılması yönünde kullanıcıları, mimarları ve mühendisleri özendirmesi, çelik sanayinin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunması. 
c. Değerlendirme sonuçlarının duyurulması: 
(1) Değerlendirme sonuçları yarışmacılara, Jüri değerlendirmesini takiben en kısa zamanda değerlendirme raporu ile birlikte e-posta ile bildirilir, 
(2) Değerlendirme sonuçları, aynı zamanda http://www.tucsa.org web sitesinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından ayda bir yayımlanan e-bülten ve üç ayda bir yayımlanan Çelik Yapılar dergisinde yayımlanır. Bu konuda diğer basın yayın mecralarına da Basın Bültenleri gönderilir. 
(3) Dereceye giren projelerin künye ve tanıtım bilgileri "Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020" kitabı yayımlanabilir. 
(4) Ayrıca, dereceye giren projelerin posterleri 21. Yapısal Çelik Günü’nde sergilendiği takdirde, posterler müellifleri tarafından hazırlanır. 

6. BAŞVURU VE PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ: 
a. Ön Başvuru 
(1) Bu duyuruya istinaden veya Jüri üyelerinin daveti üzerine yarışmaya katılmak isteyenlerin ön başvuruları; 
(a) Yapı Ödülleri için; proje paydaşlarından biri tarafından, 
(b) Tasarım Ödülleri için; proje müellifi tarafından ekte örneği sunulan başvuru formu doldurularak yapılır. 
(2) Projenin paydaşları: Proje sahibi/yatırımcısı, proje mimarı, statik proje mühendisi ve çelik yapı yüklenicisi / imalatçısı ile genel yüklenicisinden oluşur. 
(3) Tüm proje paydaşlarının künye bilgileri belirtilir. 
(4) Başvuruya ilişkin olarak diğer proje paydaşları ile koordinasyon ve yasal sorumluluklar başvuru sahibine aittir. 
(5) Başvurular, http://www.tucsa.org web sitesinde yayımlanan Başvuru Formu’nu elektronik ortamda doldurup, 5 Ekim 2020 Pazartesi gün bitimine kadar göndererek yapılır. 
b. Projenin Teslimi: 
Başvurusu yapılan eserler; aşağıda belirtilen koşullara uygun şekilde hazırlanarak, 19 Ekim 2020 Pazartesi günü gün bitimine kadar elektronik ortamda http://tucsa.org web sitesine yüklenerek teslim edilir. 
(1) Kapak Yazısı. Yukarıda belirtilen Ön Başvuru güncellenerek ve projeyi teslim edenin imzanır. Eğer e-imza kullanılmamışsa, ıslak imzalı kapak yazısı 19 Ekim 2020 tarihinde Dernek Merkezi’ne ulaştırılacaktır. 
(2) Paftalar. Eserleri tanıtan A1 boyutunda iki pafta hazırlanmalıdır. 
Daha sonra kitap basımı için söz konusu projeye ait fotoğraf ve çizimler TUCSA tarafından ayrıca istenebilir. 
(3) Açıklama Raporu. 
(a) Mimarî Açıklama Raporu. Projenin mimarî özellikleri ve yukarıda Md.5.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Mimarî açıklama bir A4 sayfasını geçmemelidir. 
(b) Mühendislik Açıklama Raporu. Taşıyıcı sistem kurgusu ile yapı sisteminin özgün yanlarını, yukarıda Md.5.b kapsamında belirtilen ilgili kriterlere ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor ekler hariç bir A4 sayfası uzunluğunda olmalıdır. Özgün detaylar ve ilave bilgiler Raporun ekinde yer alabilir. 
(4) Sunum Hazırlığı. 
(a) Yarışmaya katılan eserlerin 2 dakikayı geçmeyen PowerPoint sunumları Türkçe olarak hazırlanacaktır. 
(b) Bu yarışmanın uzantısı olmamakla beraber, European Steel Design Awards 2021 yarışmasına katılacak eserlerin sunumları ve belgeleri ayrıca İngilizce olarak da hazırlanacaktır. Jüri kararını takiben, ödül alacak projeler için 2 dakikayı geçmeyecek video sunumları da istenebilir. 

7. YAYIN VE TELİF HAKKI: 
a. Yarışmaya katılan eserlerin sorumlusu eser müellifleridir. 
b. Yarışmacılar, bu yarışmaya sundukları resimlerin ve tüm materyalin TUCSA web sitesinde, sunumlarında ve yayınlarında kullanılması, düzenleyeceği proje sergilerinde sergilenmesi hakkını da herhangi bir bedel talep etmeksizin Türk Yapısal Çelik Derneği’ne devretmeyi kabul eder. ECCS’e gönderilecek projeye ait fotoğrafların ve materyalin yukarıda belirtilen tüm yayın, kullanım ve sergileme hakkı aynı şekilde ECCS’e de devredilmiş sayılır. 
c. Yarışma için sunulan, fakat telif hakkı üçüncü şahıslara ait olan fotoğraf ve benzeri malzemelerin yukarıda belirtilen yayın, kullanım ve sergileme imtiyazlarının alınmasından bu materyali sunan yarışmacılar sorumludur. 

8. YARIŞMA TAKVİMİ: 
Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2020 Yarışması Takvimi: 
Son Başvuru Tarihi: 05 Ekim 2020, Pazartesi 
Proje Teslim Tarihi: 19 Ekim 2020, Pazartesi 
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 24 Ekim 2020, Cumartesi 
Sonuçların Açıklanması: 02 Kasım 2020, Pazartesi 
Ödül Töreni: 12 Kasım 2020, Perşembe 
 
9. DANIŞMA VE İLETİŞİM: Jüri Raportörü: Nur ÖZKAN, TUCSA Dernek Müdürü (E-posta: nur@tucsa.org, tucsa@tucsa.org) (Mobil: 0542-363 3992)  
Çelik Yapılar - Sayı: 63 - Mart 2020© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği