TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 70 - Mayıs / Haziran 2021

Gençel


DİJİTALLEŞME YAPIM YÖNETİMİNİN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi ve GENÇEL Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Şükrü Can Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Zeynep Işık ile Yapı İşletmesi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi.

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde, doktora eğitimini Illinois Institute of Technology ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinde tamamlayan Doç. Dr. Zeynep Işık 2010 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği Yapı İşletmesi Anabilim dalında ders veriyor. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesinde Rektör Danışmanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini sürdüren Işık, inşaat uygulamalarında sahada meydana gelen işlerin sıralanması ve işin bitirilmesi için yapılan tüm çalışmaları oluşturan Yapı İşletmesi alanında ülkemizdeki sayılı uzmanlardan biri. 
 
Yapı İşletmesinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yapı İşletmesinin geleceğindeki en önemli mihenk taşı dijitalleşme. Yapı İşletmesinin ana hedefi geçmişten günümüze kadar zaman, maliyet ve kalite üçgeninde optimum dengeyi yakalamak olmuştur. Bu ana hedefin zamandan bağımsız olarak değişmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Yapı İşletmesinin geleceğinde de amaç hep aynı olacak ama kullanacağımız araçlar değişecektir. Dijitalleşmeyi o amaca ulaşmak için kullanacağımız bir araç olarak görüyorum. 
 
Dijitalleşmenin inşaat sektöründe birtakım karşılıkları var. Bunlardan en önemlisi de Dijital İkiz kavramıdır. Bu kavramı daha iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. 
 
Dijital İkiz kavramıyla anlatılmak istenen aslında yapının sanal ortamda modellenerek ikizinin oluşturulmasıdır. Bu noktada Yapı Bilgi Modellemesi devreye giriyor. Yapı Bilgi Modellemesi ile oluşturulan projeler zaman ve maliyet boyutlarının da eklenmesiyle çok boyutlu bir hal alıyor. Bu da projelerde birçok verilerin işlenmesi ve elde edilmesiyle mümkün olabilir. Bu sistemlerin kurulmasını sadece inşaat mühendisleri veya mimarlar gerçekleştiremez. Bu da bize Yapı İşletmesinin geleceğinin disiplinler arası bir çalışma ile ilerleyeceğini gösteriyor.
 
Sizce Yapı İşletmesi Anabilim Dalını Yüksek Lisans düzeyinde seçmek isteyen kişilerde hangi teknik özelliklerin olması gerekmektedir?
Aslında Yapı İşletmesini tercih edecek kişileri öncelikle sadece dijital boyutuyla ilgilenenler ve proje yönetiminde kurumsal stratejiler, risk yönetimi ile ilgilenenler olmak üzere ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Dijital boyutuyla ilgilenen kişiler yazılım dillerine ve Yapı Bilgi Modellemesi algoritmalarına hâkim olmalı, masa başı işi sevmelidir. Bunun yanı sıra şirketlerde yönetici olmak isteyen kişilerde ise iletişim becerileri gelişmiş olmalı liderlik özellikleri bulunmalıdır. 
 
Yalın Yönetim modelini proje yönetimine nasıl entegre edebiliriz? Yapı Bilgi Modellemesinin katkısı ne ölçüdedir? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
Yalın yönetim anlayışının ortaya çıkmasında Japon firması Toyota öncülük etmiştir. İnşaat sektöründe Yalın Yönetim ile hedeflenen, israfı asgari düzeye indirmektir. İnşaat sektörü için israftan söz ettiğimiz inşaat atığı değildir. Asıl önemli olan kayıp zaman, kayıp maliyet, kayıp enerjidir. Bu kayıpları sıfıra indirdiğimiz zaman aslında inşaat proje yönetiminin esas amaçları olan zaman, maliyet, kaliteye de hizmet etmiş oluyoruz. 
 
Kalite kavramı inşaat sektöründe projenin sözleşmede yazdığı gibi tamamlanmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla zaman ve maliyet de kalite kavramının içerisinde yer almaktadır. Tüm bunları düşündüğümüz zaman yalın yönetim anlayışını proje yönetimine entegre etmekten ziyade bu anlayış ile proje yönetimine başlamalıyız. Bu sayede aslında proje yönetiminin de altın üçgeni dediğimiz; zaman, maliyet ve kaliteyi gerçekleştirmiş oluyoruz. 
 
Yapı Bilgi Modellemesi yalın yönetim düşüncesinin en önemli araçlarındandır. Yani yalın inşaat ve Yapı Bilgi Modellemesi diye ayıramayız. Yalın inşaata hizmet eden Yapı Bilgi Modellemesi olarak düşünmeliyiz.

Öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz nelerdir? 
COVID-19 Küresel Salgını döneminde, bunu söylemek çok zor ancak üniversite, dersler dışındaki her şeydir. 
 
Öğrenciler kulüplere katılmalı, arkadaşları ile sosyal bir çevre oluşturmalı ve en önemlisi gençlerin üniversite kültürünü alması gerekmektedir. Bu süreçte bunlara uzak kaldık fakat bu dönemi de dünyaya ve kendimize faydalı şekilde geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir dil öğrenmek, araştırmalar yapmak, kitap okumak örnek gösterilebilir. Araştırma yaptığınız konunun okulda verilen derslerle ilgili olmasına gerek yok, ilgi duyduğunuz bir konu da olabilir. Ayrıca bu şekilde aldığınız eğitimin dışında araştırmalar yapmanız çok yönlü bir kişi olmanıza katkıda bulunur. Bu sayede farklı düşünebilir ve problemleri farklı açılardan yaklaşarak çözebilirler. 
 
Bu yaşlar sürekli öğrenmeye aç olunması gereken zamanlar, bu nedenle bol bol kitap okumalılar. Tüm bunlara ek olarak mutlaka yurt dışı deneyimi yaşamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde farklı kültürleri tanıma fırsatı bulup bakış açılarını genişletebilirler.
 
Kitap önerilerinizi bizimle paylaşabilir misiniz?
Henry David Thoreau’nun “Walden” adlı eserini, Yaşar Kemal’in “Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana” adlı eserini Ursula K. Le Guin’nin “Yerdeniz Büyücüsü” adlı eserini Italo Calvino’nun “Görünmez Kentler” adlı eserini, Sevgi Soysal’ın “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” adlı eserini, Alev Alatlı’nın “Viva La Muerte Yaşasın Ölüm” adlı eserini önerebilirim.
 
Çelik Yapılar - Sayı: 70 - Mayıs / Haziran 2021

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği