TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 70 - Mayıs / Haziran 2021

Kitap


Kitle İletişim Aracı Olarak Mimarlık

Renato De Fusco’nun, ünlü eseri “Kitle İletişim Aracı Olarak Mimarlık” Arketon Yayınları imzasıyla yayımlandı. “Mimarlık Göstergebilimi Üzerine Notlar” alt başlığını taşıyan kitap “Biçimi Olmayan İşlev”, “İdeolojik Kriz İçindeki Mimarlık” “Kitle İletişim Aracı Olarak Mimarlık”, “Kitle Kültüründe Eski ve Yeni”, “Yeni Bir Değerlendirme İçin Ölçütler” ve “Bir Mimarlık Göstergebilimine Doğru” başlıklı bölümlerden oluşuyor.

De Fusco’nun kitabını Türkçeye Fatma Erkman Akerson çevirdi. Akerson, De Fusco’nun çalışması üzerine şunları söylüyor: “İkinci Dünya Savaşından sonra, İtalya’da köyden kente göçün hızlanmasıyla, kentlerin mimari düzeni alt üst olmuştu. Pek çok yeni yerleşim alanı açılmış ama bu arada eski kent bölgeleriyle yeni kurulan bu yerleşim alanları arasında birçok uyuşmazlık ortaya çıkmıştı. Yeni binaların yapılması mutlaka gerekliydi ama bu binalarla eski binalar arasında nasıl bir denge kurulacaktı? Eski binalar korunmalı mıydı? Nasıl korunmalıydı? Bu sorunları kim çözecekti? Bu konularda topluma duyarlık kazandırmak için ne yapılmalıydı? Bu kitap, bu sorunları sergiliyor ve ‘bu sorunları çözmek için önce mimarlığın nasıl bir sistem olduğu anlaşılmalı’ diyor. “Mimarlığın anlamı nedir, anlamı yalnız işlevinden mi ibarettir bu anlam geniş kitlelere nasıl aktarılır?” konularını işlerken İtalya örneğinden yola çıkarak Türkiye’nin büyük kentlerinin sorunlarına da ışık tutuyor.”
 
Dil: Türkçe
Sayfa Sayısı: 200
Yayıncı: Arketon Yayınları
Baskı Yılı: 2020
Çelik Yapılar - Sayı: 70 - Mayıs / Haziran 2021

Kendimizi Sınayalım

Kendimizi Sınayalım© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği