TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 31 - Mart 2012

Projeler


ALSANCAK KAPALI SPOR SALONU REVİZYONU


Proje Adı: Alsancak Kapalı Spor Salonu Revizyon İnşaatı
Mal Sahibi: Türkiye Voleybol Federasyonu
Revizyon Mimarı: Taylan Güyer -Artek Mimarlık
Statik Tasarımcısı: Halil İbrahim Pehlivan
Ana Müteahhit: Vera- Elkon İş Ortaklığı
Çelik İmalatı: TAYKON

Yazı: Taner TELCİOĞLU
Günümüz mimari tasarımlarında strüktür biçim ilişkisi görsel anlamda yeni bir boyut kazanmıştır. Gelişen mimari anlayış daha geniş açıklıklarda daha estetik elemanlar ile çözümler üretilmesini gerektirmektedir. Çelik yapının en kuvvetli özelliklerinden biri olan hızlı üretilebilir olması ve mimari özgürlüklere imkan tanıması, tasarımcıları projelerinin istekleri karşısında çelik strüktürlerle daha üretken olmaya zorlamaktadır.
Yapısal binalardan spor tesisleri büyük kitlelerin belli süreler içerisinde bir arada bulunduğu, ortak coşkuları paylaştığı geniş mekanlardır. Bu tip bir yapının en görünür öğesi olan büyük çatı konstrüksiyonu yapının tüm gücünü ve karmaşıklığını gösterecektir. Görsel anlamda iddalı yapı üretimi bu tip servis ömrü uzun ve özellikli binalarda kaçınılmaz olacaktır.
İmalatını ve montajını 2011 yılında gerçekleştirdiğimiz, Türkiye voleybol federasyonun İzmir Alsancak Kapalı Spor Salonu çelik konstrüksiyon sistem çatı sistemi de bu tarz bir yapıya örnek teşkil etmektedir.
Hazırlanan plan, yapının belirli müsabakalara yeterli alt yapı oluşturamaz olması, mevcut yapının revize edilerek, kapasitesinin arttırılmasıdır. Ancak kapasitesi artan salonun çatı örtü alanlarının genişlemesini gerektirmiştir. şehrin en yoğun noktasında bulunan böyle bir yapının yapılması fiziki zorlukları da beraberinde getirmiştir. Ancak başlangıçta karmaşık ve maliyetli olarak gözükse de tüm aşamalarında gerçekçi planlamayla ve bilgili ekiplerce yönetilmesi işi kolaylaştırmış, sürecinden önce tamamlanmasını sağlamıştır.
İmalat projelerine başlamadan önce mimari-statik uygulanabilirlik ve mekanik açıdan kontroller yapılmış olup oluşabilecek tüm problemlerin kağıt üzerinde ince hesaplar yapılarak alternatif çözümler ile planlanmıştır. şehrin merkezine bu derece hacimsel yapının getirilip, yaşamı etkilemeden yerine konması en önemli sorun olarak karşımıza çıkmıştır. İmalat aşaması öncesinde 3D model ortamında çelik taşıyıcı sistem modellenmiştir. Bu modelleme çalışmasında imalat, nakliye ve montaj aşamasında karşılaşılabilecek sorunlar ön görülmüştür. Bu sorunların çözümü konusunda çelik taşıyıcı sistem projesel anlamda optimum parçalara bölünmüş, uygulanabilir birleşimler ile kolay ulaşım ve montaj planları hazırlanmıştır.
Çelik yapıda imalat aşamasından bahsetmek gerekirse, genel olarak kullanılan malzeme türü standart üretilen profil malzemesi olan S235JR dir. Bunun yanında bağlantı elemanlarında kullanılan plakalar S235JR dir. Bağlantı detaylarındaki blonlar 10.9 kalitesinde tedarik edilmiştir. Tüm üretim prosesleri DIN 18800-7 ve EN 3834-2 standartları gerekliliğinde yapılmıştır. Üç boyutlu uzaysal bir yapı olması üretimde hassas ölçü kontrollerini gerektirmiştir. Öncelikle yapıya esas teşkil edecek kalıp düzeneği oluşturulmuş, tüm iç eğim ölçüleri belirlenerek tüm parça makasların imalatı gerçekleşmiştir.
şantiye sahasında zaman kaybı yaşamamak adına fabrika ortamında ön montaj yapılmış, ön montaj sonrası nihai montaj ve iş güvenliği planları hazırlanmıştır. Montajın şehir merkezinde, insan popülasyonunun yüksek olduğu bir noktada yapılıyor olması çalışma saatlerini daraltmış olup montaj esnasında bir takım zorluklar yaşanmasına sebep olmuştur. Transfer sırasında oluşabilecek tüm risklere karşı lokal birimlerden izinler alınmış, ekiplerle koordineli çalışılmıştır. Trafiksel akımın en sakin olduğu zamanlarda malzeme transferleri gerçekleşmiştir.
Proje elemanlarının ebatlarının büyük olması, nakliye dışında sahaya indirilmesinde de zorluklar doğurmuştur. Parçalar bina üzerinden aktarılarak var olan bina içerisinde kurulup 3 adet vinç takviyesi ile kısa sürede, hızlı biçimde montajı yapılmıştır.
Klasik çelik sistem yapılara nispeten ebatları ve montaj zorluklarıyla bu proje, gerçekçi iş programı ve öngörülü çözümlerle beklenen süreden önce teslim edilmiştir. Bu aşamalarda iş güvenliği konusundaki özen, projenin sorunsuz tamamlanmasında önemli bir etken olarak görülebilir.
© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği