TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 33 - Ekim 2012

Editör


Kentsel Dönüşüm, Çelik Yapılar ve TUCSA Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu

Fazla söze gerek yok, Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener GÜR’Eş’in sektör ilgililerine yaptığı çağrıya yer vererek dergimizle de destek olalım istiyoruz…

“Halk arasında Kentsel Dönüşüm Yasası olarak anılan 16/5/2012 tarihli ve 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri yeterince alınamadan çıkarılmış olmakla birlikte Çevre ve şehircilik Bakanlığı yetkilileri, bu kanuna ilişkin Yönetmeliklerin hazırlanması safhasında, üniversiteler, ilgili meslek örgütleri ve STK’lar dahil geniş bir taban kesiminin görüşlerine başvurulacağını bildirmişti.
Kentsel Dönüşüm Yasası’nın çıkarılmasından sonra, bu yasaya paralel olarak Çevre ve şehircilik Bakanlığı ile Belediyelere ilişkin yasalardaki düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Ancak, bu projenin nasıl uygulanacağına ilişkin yeterli açıklığın bulunmayışı nedeniyle birçok yetkin kurum ve kuruluş tarafından konu hakkında çeşitli yorumlar yapılmakta, teknik, finansal ve sosyolojik açılardan tereddütler dile getirilmektedir.
Türk Yapısal Çelik Derneği, yürürlükteki “Deprem Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre yapılmamış riskli yapıların yenilenmesi veya güçlendirilmesini prensip olarak benimsemektedir. Ancak, Avrupa’da yıllar süren hazırlıklar ve planlamalar sonrasında hayata geçirilen benzer örnekler göz önüne alındığında, Türkiye’de de hazırlıkların benzer şekilde yapılmasının gerekli olduğuna inanmaktadır. Ayrıca, yapılacak yapıların ileride çağın gereklerine göre tekrar yıkılıp yenilenmemesi için, özellikle çevre ve sürdürülebilirlik açısından ölçütlerinin belirlenmesi ve yapılacak yapıların bu çağdaş ölçütlere göre gerçekleştirilmesi de büyük önem taşımaktadır.
Bu kapsamda, çelik yapı sektörüyle ilgili olarak; kamunun bu konudaki çalışmalarının doğru yönde gelişmesine destek olmak amacıyla, Kentsel dönüşümle ilgili mevcut durumun ve olası sorunların belirlenmesi, Sektörümüzün bu hızlı gelişme karşısında alması gereken önlemlerin saptanması, Bu konularla ilgili STK’lar, meslek kuruluşları ve üniversitelerle koordinasyonun tesisi ile gerektiğinde kamu kurumlarına sunulmak üzere teklif paketlerinin hazırlanması, amacıyla bir Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu oluşturulmasının yararlı olacağı değerlendirilmiştir.”
Çelik Yapılar - Sayı: 33 - Ekim 2012

Firmalarımızdan

PREKONS İNŞAAT SANAYİ© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği