TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 33 - Ekim 2012

Yarışma


PROSteel 2013 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesmann Boru tarafından düzenlenen PROSteel 2013 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması'na başvurular başladı. Yarışmanın konusu "İlköğretim Okulu - 8 Yıllık" olarak belirlendi.

Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesmann Boru’nun birlikte düzenlediği, çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmeyi amaçlayan PROSteel 2013 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması ile çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirilmesinin yanı sıra, mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin birlikte çalışmalarının sağlanması, çelik yapı konusunda deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

Yarışmayı Düzenleyen
Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.ş

Yarışma Jürisi
Yrd. Doç.Dr. İpek Yada Akpınar, Yüksek Mimar,
İTÜ Mimarlık Fakültesi
Cem İlhan,Yüksek Mimar, TeCe Mimarlık
Dr. Selçuk İZ, İnşaat Yüksek Mühendisi, İz Mühendislik
Yaşar MARULYALI (Jüri Başkanı), Yüksek Müh. Mimar,
UMO Mimarlık
Nevzat SAYIN, Mimar, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri
Prof. Dr. Hasan ŞENER, Yüksek Müh. Mimar,
İTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI, İnşaat Yüksek Mühendisi,
Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Raportör: Neslihan KÜÇÜKASLAN, Mimar, YEM

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 28 Eylül 2013
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 04 Mart 2013
Soru Sorma Son Tarihi: 22 şubat 2013
Soruların Yanıtlanması: 01 Mart 2013
Proje Son Teslim Tarihi: 26 Mart 2013
Jüri Değerlendirme Toplantısı:12/13 Nisan 2013
Sonuçların Açıklanması:16 Nisan 2013
Ödül Töreni:10 Mayıs 2013

Ödüller
1.ÖDÜL 5.500 TL
2.ÖDÜL 3.500 TL
3.ÖDÜL 2.500 TL
BORUSAN MANNESMANN ÖZEL ÖDÜLÜ 5.000 TL
MANSİYON VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ
4.500 TL (Toplam)

Borusan Mannesmann Özel Ödülü, ağırlıklı olarak Borusan Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilecek projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verebilir.
Mansiyon ve teşvik ödülleri kendi aralarında sıralama ifade etmez.


Mansiyon ve teşvik ödülleri verilecek projelerin sayıları ve ödül miktarları Jüri tarafından belirlenecektir. Belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.

Yarışmanın Amacı 
- Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
- Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
- Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
- Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. (Lisans üstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar)
- Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
- Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur. 
- Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir.
- Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir. 
- Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir. Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır.Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
- Yarışmaya katılım ücretsizdir. 
- Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar (4 Mart 2013) Başvuru Formu'nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz. Başvuru Formu yarışma broşürlerinden veya www.prosteel.org adresinden sağlanabilir.
- Yarışmacılar son soru sorma tarihine kadar yarışmaya ilişkin sorularını info@prosteel.org adresine gönderebilirler ya da www.prosteel.org’da yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adreslerine 01 Mart 2013 Cuma tarihine kadar gönderilecek ayrıca yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.
- Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme haklarını münhasıran yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne ve Borusan Mannesmann’a devrettiklerini kabul ederler.

Yarışma Konusu
Kent içinde semt ölçeğindeki yerleşmelerin ihtiyacına cevap verecek, çelik taşıyıcılı bir “İlköğretim Okulu (8 Yıllık)” dur.

Proje Verileri
Yarışmacılar, ilköğretim okulunun yapılacağı yeri Türkiye sınırları içinde kendileri seçeceklerdir. Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan standartlara göre tasarım yapılacaktır.

Projelerde Aranacak Nitelikler
- Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Taşıyıcı sistemin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.
- Sistem seçimi, kullanılacak yapısal çelik malzemeler, kesit ve birleşim tipi seçimi serbesttir. Borusan Mannesmann Boru ürünleri ile ilgili bilgilere www.borusanmannesmann.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer malzeme bilgileri için tucsa@tucsa.org adresinden destek istenebilir.
- Projelerin değerlendirmesinde şu hususlar dikkate alınmaktadır; 
- Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin doğru seçilmiş ve ön boyutlamasının tamamlanmış olması,
- Projelerin özgün olması ve proje tasarımlarındaki özgünlük düzeyini zedeleyecek esinlenme ve alıntıların olmaması,
- Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi,
- Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
- Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
- Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.

Yarışmaya Katılacak Projelerin Teslim Şekli 
- Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her pafta, kâğıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
- Teslim edilen pafta, kağıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
- Projeler A1 boyutunda yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
- Paftalarda vaziyet planı (1/500), kat planları, kesitler ve görünüşler (1/200), tasarımcının fikrini anlatan uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20-5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50), maket fotoğrafları veya açıklama amaçlı perspektifler ile 3B çizimler yer almalıdır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistemi ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detaylarına yer verilecektir
- Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
- Projelerin ayrıca JPEG veya TIFF formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır.
- Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kağıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
- Mimarlık Açıklama Raporu mimari tasarımın kavramsal açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır. 
- Mühendislik Açıklama Raporu, projede kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır.
- Projesinin Borusan Mannesmann Özel Ödülü için de değerlendirilmesini isteyen takımlar Mühendislik Raporunda Borusan Mannesmann ürünlerinin kullanımını ayrıca belirteceklerdir.
Yarışmaya katılacak projeler 26 Mart 2013 Salı günü saat 17:30’a kadar Yapı-Endüstri Merkezi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya Beşiktaş/İstanbul adresine elden teslim edilecek veya kargoya verilmiş olacaktır. Kargoya verilen projelerin kargoya verildiği tarihi gösteren belge Organizatöre e-posta ya da faks yoluyla gönderilecektir. Kargoya verilen projeler ve projelerin teslim belgeleri 29 Mart 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Organizatör adresine ulaşmazsa, gönderilen proje yarışmaya katılım hakkını kaybedecektir.

Kimlik Zarfı 
- Takımı oluşturanların öğrencilik belgeleri, 
- Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri, 
- Takımı oluşturanların TC kimlik fotokopileri
üzerinde sadece rumuz bulunan A4 boyutunda bir kapalı zarf içinde teslim edilecektir.
Çelik Yapılar - Sayı: 33 - Ekim 2012

Firmalarımızdan

PREKONS İNŞAAT SANAYİ© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği