TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
CMP 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 33 - Ekim 2012

Haber


ECCS TANITIM KURULU BAŞKANI TÜRKİYE’NİN ADAYI, YENER GÜR’EŞ OLDU

Avrupa Yapısal Çelik Birliği-ECCS’in 21 Eylül 2012’de Portekiz’de yapılan Genel Kurulu’nda ECCS Tanıtım Kurulu-PMB Başkanlığına Türk Yapısal Çelik Derneği-TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Yener GÜR’EŞ seçildi.

TUCSA Başkanı Prof. Dr. Nesrin Yardımcı 17 Kasım 2011’de İcra Kurulu’nda ve daha sonra 15 Mart 2012 tarihinde toplanan ECCS Yönetim Kurulu’nda, yoğun görevleri nedeniyle yeni dönemde göreve devam edemeyeceğini bildiren PMB Başkanı Bertrand Lemoin’ın yerine, TUCSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H. Yener GÜR’EŞ’i aday gösterdi. Uzun bir süreçten sonra, ECCS’nin 21 Eylül 2012’de Portekiz’de yapılan Genel Kurulu’nda PMB Başkanlığına H. Yener GÜR’EŞ oy birliği ile seçildi.

ECCS Yönetim Kurulu’na bağlı olarak 3 kurul bulunuyor: İcra Kurulu-MWG, Tanıtım Kurulu-PMB ve Teknik Kurulu-TMB. Esas olarak Komitelerin ve Bağımsız Çalışma Gruplarının Başkanlarından oluşan kurullar, 57 yıllık ECCS’in gelişiminde önemli rol oynuyor ve bu rollerini de sürdürmeye devam ediyorlar.

Tanıtım Kurulu - PMB’nin Amacı; ECCS’in ülke temsilcisi üyeleriyle ve diğer ilgili birimlerle koordineli olarak Avrupa’da çelik kullanımını arttırmak. PMB’nin öncelikli konuları: Dayanışma, Üyeler ve ilgili diğer paydaşlar arasındaki iletişimi geliştirmek, Tüm ECCS üyelerinin ilgi ve katılımcılıklarını arttırmak, Milli Dernek üyeler ve TMB etkinlikleriyle karşılıklı destek, Sektörün ihtiyaçlarının karşılanması, Sorumlulukların paylaşılması, Bütçe & Finansman, PMB politikasının, hedeflerinin ve kilit performans göstergelerinin gözden geçirilmesi, ECCS bünyesinde daha iyi koordinasyon için, ECCS, Teknik Kurul-TMB ve PMB Başkanları Toplantısı, TMB ve PMB müşterek toplantıları, Deneyim paylaşımı ve IPO (Bağımsız Tanıtım Kuruluşları) ile müşterek toplantıları.

Bu amaçlar doğrultusunda planlar yapan PMB, Websitesi, Yayınlar, Ödüller, ECCS Akademi, Teknik destek ağı, APP’ler, Lobi faaliyetleri, Yıllık Toplantılar ve Konferanslar Prosedürü, CE Markalama şirketleri veri tabanı, Kurumsal kimlik çalışmaları gibi konu başlıklarında faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

ECCS Akademi
Halen kuruluş çalışmaları devam eden ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren faaliyete geçmesi planlanan ECCS Akademi, ECCS’in ülke temsilcisi üyeleriyle koordineli olarak yapısal çelikle ilgili bilgilerin yayılmasını sağlamak üzere, Avrupa’daki mimar ve mühendisler için seminerler, kurslar ve eğitimler düzenleyen bir kuruluş. Eğitimler; bir konferans kapsamında bir saatlik kısa eğitimden, 2-3 günlük eğitimlere ve uzun süreli sertifika programlarına kadar çeşitli programları kapsamakta.

ECCS Akademi’nin Amaçları
- Avrupa’daki ilgili mimar ve mühendisler için yapısal çelik işleri eğitimlerinin standardizasyonuna katkıda bulunmak, 
- Üniversitelerin yoğun eğitim programları kapsamında, ilgili mimarlık ve mühendislik bölümlerinin müfredatlarına dahil edilemeyen, çelik yapı işlerine ilişkin - yangın güvenliği mühendisliği, kaynaklı yapılar tasarımı gibi - konularda tamamlayıcı bilgi ve derslerin verilmesi,
- Mimar ve mühendislerin çelik yapılara ilişkin - yeni yayımlanan standartlar, son teknolojik gelişmeler gibi konularda - bilgilerini güncellemek.

ECCS Akademi Organizasyonu
ECCS Tanıtım Kurulu (PMB); ECCS Akademi için Genel Hedefleri belirlemekten sorumludur. PMB aynı zamanda; ECCS Teknik Kurulu (TMB) ve ECCS İktisadi İşletmesi ile de kordinasyonu sağlamaktadır. ECCS Akademi’nin (EA) eğitim müfredatları ve kapsamları EA bünyesindeki Akademik Konsey (EAC) tarafından hazırlamaktadır. ECCS Akademinin hazırladığı müfredat, standart ve ölçütlere uygun olarak düzenlenen eğitimleri ulusal eğitimler ve uluslararası eğitimler olarak iki bölümde ele alabiliriz. Ulusal eğitimlerin ulusal eğitmenler tarafından, uluslararası eğitimlerin ise ECCS teknik yayınlarının yazarlarından ve uluslararası uzmanlardan oluşan uluslararası eğitmenler tarafından verilmesi planlanmaktadır. Ancak her ikisinin sonunda da, önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak, ECCS sertifikalarından uygun olanların verilmesi mümkün olabilmektedir.
ECCS Akademi’nin ülkelerdeki etkinliklerinin kurallara uygun olarak yürütülmesinden ECCS Akademi Ulusal Kurulu (EAN) sorumludur. EAN yetkisi; ECCS üyesi ulusal dernek ve kuruluşlara, bunun mümkün olmadığı ülkelerde ise diğer ilgili ve yeterlikli kuruluşlarlara verilmesi planlanmaktadır. Ülkelerdeki eğitimlerin düzenlenmesi için, EAN koordinatörlüğünde Yetkili Eğitim Kuruluşları (EATO) da oluşturulabilecektir.
ECCS Akademi’nin en iki büyük yararının şunlar olacağı değerlendirilmektedir:
- Tüm Avrupa’da yeterince bilinmediği için çeliğin avantajlarından yeterince yararlanılmaması sorununa çözüm olacaktır,
- Yapısal Çelik konusunda standart eğitimler alan uzman personelin Avrupa’nın her yerinde kolaylıkla istihdam edilmesine olanak sağlayacaktır.
ECCS Akademi’nin oluşumunda, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin yıllardır etkinliklerini sürdüren Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM) deneyiminin önemli katkısı olacağına inanılmaktadır.

Türkiye Nasıl Seçildi? Türkiye’nin Kazanımları ve Ajandası Ne?

H. Yener GÜR’EŞ
Türk Yapısal Çelik Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ECCS PMB Başkanı

Avrupa’nın 2008 yılından beri başta ekonomik durumları olmak üzere bir çok alanda olumsuzluklar yaşadığı bilinmektedir. Buna karşılık Türkiye’nin gerek ekonomik açıdan, gerekse çalışabilen genç nüfus açısından avantajları Avrupa ülkeleri tarafından da yakından takip edilmektedir. Bunlar objektif nedenler.

Subjektif nedenler açısından baktığımızda ise: uzun zamandır ECCS toplantılarındaki aktif ve yapıcı rolümüz tüm ECCS üyeleri tarafından izlenmektedir. 2010 yılında Türkiye’de yapılan ECCS Yıllık Genel Kurul ve Etknlikleri genelde Türkiye’ye, özelde Türk Yapısal Çelik Derneği’ne duyulan güvenin azami düzeye ulaşmasına yardımcı olmuştur.

Son olarak, tüm ECCS üyeleri bilmektedir ki; Türkiye’den bir adayın PMB Başkanı olması halinde Türk Yapısal Çelik Derneği olağan dayanışmasıyla ve sorumluluk anlayışıyla seçilen Başkan’ın arkasında olacaktır. Bütün bunlardan sonra, Türk Yapısal Çelik Derneği Başkanı tarafından 2011 Kasım’ında önerilen adayın da bilgi, deneyim ve yetenekleriyle arzu edilen niteliklere sahip olduğuna kanaat getirilmiş ve seçilmesi tüm üyelerin oy birliği ile gerçekleşmiştir.

Konunun ECCS tarafından iki önemli yanına daha değinmek isterim. Bunlardan birincisi, 57 yıl önce kurulmuş olan ECCS’in monotonlaşmaya başlama ihtimali olan özellikle tanıtım çalışmalarının farklı bakış açısıyla ele alınmasında yarar var ve bu sisteme yeni bir motivasyon kazandırabilir. İkincisi ise TUCSA 20 yıldır üyesi olduğu ECCS’de bugüne kadar hiçbir çıkar münakaşasının içinde bulunmamıştır ve tarafsızlığı tüm ülkeler tarafından kabul edilmektedir. Bu özellikler ve bundan önce belirtilen nitelikler gözönüne alındığında, Türkiye’den bir adayın PMB Başkanlığı’na seçilmesinin ECCS için yararlı sonuçlar vereceğine inanmaktayız.

PMB Başkanlığı’na bir Türk adayın oybirliği ile seçilmesine Türkiye açısından bakıldığında ise şunları söylemek mümkün: Öncelikle Avrupa’nın önemli kurumlarından biri olan ECCS’in üç Kurul Başkanından birine bir Türk’ün seçilmesi bizlere gurur vermektedir. Daha önce de uluslararası kuruluşlarda sorumluluklar almıştım. Böyle bir uluslararası göreve getirildiğiniz zaman tarafsız, bilimsel ve güvenilir olmak zorundasınız. Dolayısıyla, bu göreve gelmenin kısa dönem çıkarlarını düşünmek bile bizleri yanlışa götürebilir. Ancak uzun vadede şu avantajları da gözönünde bulundurulmalıdır. 
- Avrupa ile işbirliği’nin geliştirilmesine katkıda bulunma olanağı sağlar. 
- Türkiye’nin uluslararası siyasetinde, Türklerin Avrupa’nın geleceği açısından önemli görevlere getirilmesinin bir argüman olarak kullanılması halinde; Türkiye’nin tezlerinin kuvvetlenmesine katkıda bulunabilir.
- Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek, Türkiye’nin görüşlerini diğer Avrupa’lı meslekdaşlarla daha etkin biçimde paylaşmak mümkün olabilir. 
- Özellikle ECCS Akademi gibi bir oluşumun; Avrupa için doğrudan ve/veya dolaylı pazar niteliğinde olan, Ortadoğu, Orta Asya ve Afrika inşaat pazarları için basamak niteliğinde olan Türkiye’de gelişmesi mümkün ve her iki taraf için de yararlı olabilir. 
- Buradan kazanılacak deneyimler, Türkiye’nin AMECAB (Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Rusya Federasyonu ve Balkanlar) bölgesinde ECCS benzeri bir organizasyon kurmasına yardımcı olabilir.

Tabi, buraya kadar saydığımız avantajların sağlanabilmesi ve en üst düzeye çıkarılabilmesi için devletin ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının; STK’ların etkinliklerine biraz daha ilgi göstermesi, onları takip etmesi ve destekleyici olması şarttır.

Buraya kadar bahsettiğim hususların hayata geçirilebilmesi için planlanan rutin etkinliklere ilave olarak gerçekleştirilecek yenilikler şunlar olacaktır:
- ECCS Akademi’nin oluşumunun 2012 sonuna kadar tamamlanması ve bir an önce hayata geçirilmesi.
- ABD’de AISC tarafından organize edilen ve her yıl değişik bir eyalette düzenlenen Kuzey Amerika Çelik Konstrüksiyon Konferansı (NASCC) benzeri bir çalışmanın Avrupa’da Avrupa Çelik Konstrüksiyon Konferansı (ESCC) adıyla başlatılması için ilgililere bir öneri sunduk. Bu önerinin gerçekleşmesi halinde; her yıl 3-4 gün süreyle sektördeki teorik ve teknolojik yeniliklerin paylaşılabilleceği, firmaların Avrupa çapında ürünlerini sergileyebileceği, Avrupa’da yapısal çelikle ilgili tüm uluslararası dernek ve kuruluşların ve onların üyesi firmaların buluşacağı bir ortak planform hayata geçirilmiş olacaktır. 
- Üyeler ve sektörün tüm paydaşları arasındaki diaylogun geliştirilmesi için organizasyonlar yapılacaktır. Bu kapsamda, ECCS’in bir üst yapı kurumunda altyapı kurumuna dönüşmesine katkıda bulunmak üzere çalışmaların ECCS’in dayatması şeklinde değil fakat sektörün ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yönlendirilmesine çalışılacaktır.
- 2013 yılında ara verilen ve 2014 yılından itibaren yeniden başlayacak olan ECCS Steel Design Awards (çift yıllarda) ve ECCS Steel Bridges Awards (tek yıllarda) ödül ve yarışmalarının daha etkin hale getirilmesine ve üye ülkelerin daha etkin şekilde katılımlarının sağlanmasına çalışılacaktır. 
- Kalite, sürdürülebilirlik ve CE işareti konularına öncelik verilecektir.

Buraya kadar belirttiklerimize ilave olarak, önümüzdeki Mayıs veya Haziran ayında düzenlenecek ECCS Yönetim Kurulu ve Tanıtım Kurulu toplantılarının Kapadokya’da yapılması için girişimler başlatılmıştır. Böylece, Avrupalı meslekdaşlarımıza, yürütülen teknik çalışmaların yanında Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin de gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Çelik Yapılar - Sayı: 33 - Ekim 2012

Firmalarımızdan

PREKONS İNŞAAT SANAYİ© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği