TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
Casp 2022
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 41 - Eylül 2014

Haber


PROSteel 2015 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI HEYECANI BAŞLIYOR

Türk Yapısal Çelik Derneği ve Borusan Mannesmann’ın ortaklaşa düzenlediği PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması için kayıtlar başladı. Bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan yarışmanın konusu “Rekreasyon Alanında Sosyal Odak Tasarımı” olarak belirlendi.

Ana sponsorluğunu Borusan Mannesmann’ın üstlendiği PROSteel 2015 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması başvuruları 29 Eylül 2014 tarihinde başladı. PROSteel 2015’in konusu “Rekreasyon Alanında Sosyal Odak Tasarımı” olarak belirlendi. Yarışmada katılımcılardan kent parkları, doğal parklar, kıyı şeridi gibi rekreasyon alanlarında açık, yarı açık ve kapalı mekânlardan oluşan, ana mekân ve servis mekânları bulunan bir “Sosyal Odak” tasarlamaları isteniyor. Ana mekânın her türlü sosyal ve kültürel buluşmaya imkan verecek şekilde toplantı, sergi, söyleşi, konser, atölye çalışmaları için uygun olması gerekiyor. Sosyal Odak Mekânı’nın bulunduğu çevrenin iklimsel koşullarına bağlı olarak farklı zaman dilimlerinde yarı açık ve açık mekana dönüşebilecek ve içinde bulunduğu rekreasyon alanı ile bütünleşebilecek yapıda olması öngörülüyor.
Bu yıl 15’incisi düzenlenen yarışma Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmeyi ve öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarını hedefliyor. Öğrencilerin çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmesi isteniyor. En az bir Mimarlık ve bir İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisin bulunması gereken takımlar en çok 5 öğrenciden oluşabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını en son 9 Mart 2015 tarihine kadar ulaştırmaları gerekiyor.
Yarışma başvuruları Borusan Mannesmann Facebook sayfasından yapılabiliyor.
www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru)
Yarışma Jürisi
Yüksek Mühendis, Mimar Prof. Dr. Hasan Şener’in başkanlığını üstlendiği jüride İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden Yüksek Mimar Prof. Dr. Ayhan Usta, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Nesrin Yardımcı, Yüksek Mimar Dr. Selim Velioğlu, İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Selçuk İz, Yüksek Mühendis, Mimar Yaşar Marulyalı ve Mimar Cem Sorguç bulunuyor.
Öğrencilere cazip ödüller
PROSteel Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’nda ilk 3’e giren yarışmacılara para ödülleri veriliyor. 1’inci proje 8.000 TL, 2’inci 5.000 TL ve 3’üncü 3.500 TL ödül kazanıyor. Yarışmada Borusan Mannesmann da 7.500 TL tutarında Özel Ödül veriyor. Özel ödül ağırlıklı olarak Borusan Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilen projeye veriliyor. Mansiyon ve Teşvik ödülleri ise toplamda 5.000 TL’yi buluyor. Jüri değerlendirmesinde son elemeye kalan projelerin katılımcılarına “Başarılı Katılım Belgesi” veriliyor.
Detaylı bilgi için www.prosteel.org adresini ziyaret ediniz.
 
PROSteel 2015 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Rekreasyon Alanında “Sosyal Odak” Tasarımı
 
1.Yarışmanın Amacı
 • Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
 • Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
 • Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmaktır.
2.Yarışmaya Katılım Koşulları
 • Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. (Lisans üstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar)
 • Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur.
 • Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir.
 • Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
 • Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir. Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır.Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar (9 Mart 2015) Başvuru Formu’nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz. Yarışma başvuruları Borusan Mannesmann Facebook sayfasından yapılacaktır. (www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru)
 • Yarışmacılar son soru sorma tarihine kadar yarışmaya ilişkin sorularını info@prosteel.org adresine gönderebilirler ya da www.prosteel.org’da yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adreslerine 12 Aralık 2014 tarihine kadar gönderilecek ayrıca yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.
 • Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme haklarını münhasıran yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne ve Borusan Mannesmann’a devrettiklerini kabul ederler.
3.Yarışma Konusu
Rekreasyon alanları içinde yer alacak olan “Sosyal Odak” tasarımıdır.
 
4.Proje Verileri
 • Tasarımda taşıyıcı sistem ile ilgili sınırlama yoktur.
 • Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.
5.Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır.
 
6.Projelerde Aranacak Nitelikler
 • Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.
 • Taşıyıcı sistem tasarımında, kullanılacak yapısal çelik malzemeler, kesit ve birleşim tipi seçimi serbesttir. Borusan Mannesmann ürünleri ile ilgili bilgilere www.borusanmannesmann.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer malzeme bilgileri için tucsa@tucsa.org adresinden destek istenebilir.
 • Projelerin değerlendirmesinde ayrıca aşağıdaki hususlar dikkate alınmaktadır;
 • Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, çelik malzemenin özellikleri ve olanakları ile uyumlu olması,
 • Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi
 • Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
 • Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
 • Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.
7.İstenenler
 •  Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her pafta, kâğıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
 • Teslim edilen pafta, kağıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir
 • Projeler A1 boyutunda (594 × 841cm) yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
 • Taşıyıcı sistem tasarımı paftası (sistemi anlatan plan, kesit, görünüş ve üç boyutlu anlatımlar)
 • Sosyal Odak” mekanının yerini, konumunu ve bağlamını gösteren vaziyet planı (Uygun ölçekte.), kat planları, kesitler ve görünüşler (1/100), tasarımcının fikrini anlatan uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20-5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50), maket fotoğrafları veya açıklama amaçlı perspektifler ile 3B çizimler yer almalıdır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistemi ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detaylarına yer verilecektir
 • Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
 • Projelerin ayrıca JPEG veya TIFF formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır.
 • Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kağıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
 • Mimari Açıklama Raporu; mimari tasarımın kavramsal ve ilkesel açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
 • Mühendislik Açıklama Raporu; kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır.
 • Projesinin Borusan Mannesmann Özel Ödülü için de değerlendirilmesini isteyen takımlar Mühendislik Raporunda Borusan Mannesmann ürünlerinin kullanımını ayrıca belirteceklerdir.
 • Borusan Mannesman Özel Ödülü ağırlıklı olarak Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilecek bir projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verilebilir.
 • Ödül kazanan projelerden uygun görülecek olan birisi, Borusan Mannesmann ve Türk Yapısal Çelik Derneği’nin ortaklaşa çalışmasıyla uygulanmak üzere üretilebilecektir.
8.Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 29 Eylül 2014
Soru Sorma Son Tarihi: 8 Aralık 2015
Soruların Yanıtlanması: 12 Aralık 2015
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi: 9 Mart 2015
Proje Son Teslim Tarihi: 25 Mart 2015
Jüri Değerlendirme Toplantıs: 1 Nisan 2015
Çelik Yapılar - Sayı: 41 - Eylül 2014© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği