TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 49 - Ekim 2016

Ajandam


15 Temmuz ve Etkileri

Bu sayımızda, Türk Yapısal Çelik Derneği’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile demokrasimize, devletimize ve milletimize karşı girişilen kanlı kapsamlı terör eylemleri ve ona ilişkin gelişmeler karşısında aldığı tedbirlerden bahsedeceğim.

Çelik Yapılar yayınımızın geçen sayısında, bu sayıda,  sektörümüzün dış ticaretine ilişkin faaliyetlerimizi konu alacağımızı belirtmiştik. Ancak 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile demokrasimize, devletimize ve milletimize karşı girişilen kanlı kapsamlı terör eylemleri ve ona ilişkin gelişmeler tüm etkinliklerin önüne geçti. Dolayısıyla bu sayımızda,  Türk Yapısal Çelik Derneği’nin bu hayati gelişme karşısında aldığı tedbirlerden bahsedeceğim.

Diğer taraftan,  Türk Silahlı Kuvvetleri ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek maksadıyla, Suriye’de sınırlı bir kara harekâtı başlatmıştır.
Ülkemizin geçmekte olduğu sıkıntılı günlerinnormalleşmesi için tüm ilgili tarafların hukuka saygılı,  demokrasinin temel kurallarınabağlı,  yoğun ve özverili bir şekilde çalışılması gerekmektedir. Türk Yapısal Çelik Derneği’nin,  günlük yaşamımızda olduğu gibi ekonomimizde de huzur ve güven ortamının yeniden tesisi için tüm paydaşların dayanışma içinde olması ve devletin bu yöndeki çabalarına katkıda bulunması gerektiği inancıyla yaptığı daveti üzerine, Yüksek İstişare Kurulu 7 Eylül 2016 tarihinde olağanüstü olarak toplandı.
 
Yüksek İstişare Kurulu,  mevcut sorunlara ilişkin değerlendirmelerini yaptıktan sonra önerilen hareket tarzlarını belirledi. Bu kapsamda; piyasalardaki güvensizliğin iç ve dış ticaretimizi,  finans sektörünü ve dolayısıyla ekonomiyi olumsuz etkilediği konusunda mutabık kalındı. Yüksek İstişare Kurulu bu sorunlara karşılık, Devletimizin bekası için Sektörümüzün elinden geleni yapacağını belirledikten sonra;
◆ Güvensizlik ortamının giderilmesi için;
◆ Dernek olarak yapılabileceklerin gerçekleştirmesine
◆ Yurtdışındaki muhataplara, 15 Temmuz olayı ve sonrasındaki normalleşme çalışmaları hakkında bilgi verilmesine,
◆ Kamuya önerecek görüşlerin ilgili Bakanlıklar ile paylaşılmasına,
◆ Ekonominin canlılığını muhafaza etmesi ve topluma olumlu mesajlar vermesi için sektör olarak yapılabileceklerin belirlenmesine, ihracatın artırılması için çabaların sürdürülmesine,
◆ Aşağıdaki öneri paketinin Kamuya sunulmasına karar verdi.
◆ Piyasalardaki güvensizliğin bir an önce giderilmesi sağlanmalı,
◆ İhracatın desteklenmesi için Eximbank kredilerinin, teminat mektuplarının, ülke riski sigortalarının işlevselliği artırılmalı, bunun için oluşturulan fonlar bir an önce hayata geçirilmeli,
◆ Vergi sistemi; çalışan kişi ve kuruluşları rahatlatırken, kayıt dışı çalışmaları engelleyerek toplanan toplam vergiyi azaltmayacak şekilde düzenlenmesi için ilgili birlik, sektör dernekleri ve diğer paydaşlarla koordineli olarak gözden geçirilmeli.
◆ Başta kamunun altyapı ve bazı üstyapı yapıları olmak üzere, Güneydoğu Anadolu’da gerçekleştirilecek yapıların bir kısmının çelik yapılmasının ülke ekonomisine önemli yararlar sağlayacağı göz önüne alınarak gerekli koordinasyon ve işbirliği yapılmalıdır.
Yukarıda belirtilen değerlendirme ve önerilerparalelinde, Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından hazırlanan,  Türkiye’deki durumu ve normalleşmeyi özetleyen mektup, üyesi olduğu Avrupa Yapısal Çelik Birliği (European
Convention for Constructional Steelwork - ECCS) çatısı altındaki 17 ülke ve 3 uluslararası organizasyonun temsilcilerine gönderilmiştir. “Bu ülke, bu devlet bizim” özdeyişiyle betimlenen söz konusu sonuç raporu;
◆ web sitesinde (http://www.tucsa.org/tr/ haber_detay.aspx?haber=647) yayımlandı,
◆ T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, T.C. Ekonomi Bakanlığı’na, T.C. Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’na yazılı olarak sunuldu,
◆ Raporların şifahen sunulması için de ilgili bakanlıklardan randevu talep edildi.
 
Çelik Yapılar yayınımızın bir sonraki sayısında, eğer daha güncel bir konu çıkmazsa tüzüğümüzde yer alan “Sektörün sürdürülebilirliğini ve küresel etkinliğini artırmak” misyonu paralelinde sektörümüzün dış ticaretinin desteklenmesine ilişkin faaliyetlerimizi konu almak istiyorum.
H. Yener GÜR’EŞ
TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı
 
Çelik Yapılar - Sayı: 49 - Ekim 2016© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği