TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 49 - Ekim 2016

Projeler


Van Urartu Müzesi

Proje Yeri: Van Proje Tipi: Müze İşveren: Van Valiliği İl Özel İdaresi İç Mekan Projesi: Bahadır Kul Architects Statik Projesi: Göktem Mühendislik Peyzaj Projesi: Bahadır Kul Architects Elektrik Projesi: Sıla Mühendislik Mekanik Projesi: İki Y Yapı Aydınlatma Projesi: Bahadır Kul Architects Uygulama Süreci: 2012-2014 Arsa Alanı: 150.000 m2 Toplam İnşaat Alanı: 12.000m2

Proje Yeri: Van 
Proje Tipi: Müze 
İşveren: Van Valiliği İl Özel İdaresi 
İç Mekan Projesi: Bahadır Kul Architects 
Statik Projesi: Göktem Mühendislik 
Peyzaj Projesi: Bahadır Kul Architects 
Elektrik Projesi: Sıla Mühendislik 
Mekanik Projesi: İki Y Yapı 
Aydınlatma Projesi: Bahadır Kul Architects 
Uygulama Süreci: 2012-2014
Arsa Alanı: 150.000 m2
Toplam İnşaat Alanı: 12.000m2

Asırlar Öncesinden: Urartular Başkenti Van (Tuşpa) olan Urartu Devleti, M.Ö. 8. yüzyıla kadar varlığını devam ettirmiştir. Günümüze kalan çivi yazılı stellerden anlaşıldığına göre Urartular, kralların başkenti Tuşpa’da ve başka kentlerde kaleler, saraylar, su kanalları, barajlar inşa etmişlerdir. Bu yıllardan günümüze kalan eserler, Van’da konumlanacak olan Urartu Müzesi ile sergilenecektir. O zamanları hatırlamak üzerine; sosyal hayat, savaşlar, ve dönemin farklı niteliklerinden bahseden alanlar, eserler, bilgilendirmeler günümüz ile buluşacaktır.

Planlama:
Van Urartu Müzesi, çevredeki peyzajı, geniş cephesi ve birlikte algılandığı Van Kalesi ile müze tanımına ekler yapmayı amaçlar. Bu farklı ortamların bir araya gelmesi müzenin mimari dilinde de okunmaktadır. Farklı sergi holleri birbirine geçişi sağlarken aynı zamanda peyzaj ve kaleyi de unutmadan dış mekâna da görsel ve fiziksel açıklıklar meydana getirir. Yapının uzun giriş cephesinde istenilen etki parlak yansıtıcı bir yüzey ile Van Kalesi’ne yaptığı vurgu öngörülmektedir. Binanın uzun arka cephesi ise peyzaja açılan, farklı açık kapalı mekânlar oluşmasına elveren, hollerin kaydırılmasının vaziyet üzerinde de okunduğu bir görünüme sahiptir.

Sergi Holleri:
Yapı içinde bulunan 16 farklı sergi holü; farklı dönemler ve eserleri ziyaretçiler ile buluşturuyor. Bu holler, karşılama ve bilgilendirme ile adlandırılan müzeye hazırlık mekânı ile başlamakta. Urartuların dönemsel izlerini, yapı kültürlerini ve yaşamlarının kısaca ifade edilmelerini görebiliyoruz. Döşemeden duvarlara geçen Urartular ve yakın çevresinin haritalaması ile özellikli noktaların (Van Kalesi, Ayanis Kalesi, Anzaf Kalesi, Şamran Kanalı vb.) belgeleri, fotoğrafları, maketleri paylaşılmaktadır. Müzenin ana kavramsallığını oluşturan hollerin yanında; konferans salonu, müze satış birimleri, çocuk atölyeleri, geçici sergi alanları, takı atölyeleri gibi farklı işlevlere hizmet eden müze mekânları da bulunmaktadır.
Hol 1 karşılama- bilgilendirme
Hol 2 anadolu uygarlıkları tarihine giriş
Hol 3 neolitik ve kalkolitik dönem
Hol 4 erken transkafkasya, orta tunç ve erken demir çağı
Hol 5 hakkari stelleri
Hol 6 sosyal yaşam & sanat
Hol 7 sosyal yaşam & mozaik
Hol 8 Ayanis Kalesi canlandırma
Hol 9 simülasyon holü
Hol 10 Haldi tapınak kabartması ve steller
Hol 11 savaş holü
Hol 12 takılar
Hol 13 Helenistik Roma, doğu roma, Selçuklu, Osmanlı önemler salonu Hol 14 özel sergi holü
Hol 15 etnografya salonu
Hol 16 gayri İslami ve İslami sikkeler  

Çelik Detayları
Urartu Müzesinde çeliği tercih etme sebebimiz çok çeşitlidir. Öncelikli olarak, büyük Van depremi öncesi konsept projesi hazırlanmaya başlanan müze yapısının projesi deprem sonrası geliştirilmiştir. Yapının konumlandığı alanın 1. derece deprem bölgesi oluşu yapı sağlamlığının göz önüne alınmasını fazlaca gerektirdi. Bu sebeple yapının sisteminde çelik sistem tercih edilmiştir. Çelik sistem deprem yüklerine karşı önemli avantaj sağlamaktadır.
Çeliğin her türlü hava koşullarında ve çok hızlı şekilde inşa edilebilmesi de, bölgenin kış şartları ağır olduğunu göz önünde bulundurularak verilmiş bir karar olmuştur. Bu sayede; iklimden bağımsız çelik imalatın devamlılık göstermişti. Bu da işçilik mali yetlerinin düşük olmasını ve ihtiyaçlara kısa sürede cevap verebilme olanağını sağlamıştır. Müzenin inşa edileceği alanın arkeolojik sit alanı olması durumu da projenin girdilerden olmuştur.
Çelik yapı sisteminin betonarme yapıdaki gibi derin temel sistemine ihtiyaç duymaması sayesinde, yapının sit alanında derin bir kazıya ihtiyaç duymaması da bizim için önemlidir.
Çelikli Kullanım Alanı Artırıldı
Diğer bir konuda yapının tipolojisidir. Müze yapılarında geniş açıklıklar hollerin teşhir ve tanzim projelerinde tasarımın daha ön planda tutulmasını ve özgürlük sağlar. Yapının işlevine bakılarak çelik kullanımının bu projede çok avantajlı olduğu söylenebilir.
Çelik sistem elemanları betonarmeye göre daha küçük kesitlerle çalışıldığından yapının kullanım alanı arttırıldı. Çelik ile geniş açıklıkları, daha küçük kesitlerle kolonsuz geçme imkanı elde edilerek, büyük mekan ve istenilen dizaynı düşük maliyetle oluşturmada alternatifler sağladı.  
 

 
Çelik Yapılar - Sayı: 49 - Ekim 2016© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği