TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 51 - Nisan 2017

Ajandam


2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2017 TUSCA

2016 yılında yaşanan olaylara ve ekonomik dar boğazlara rağmen yılın ilk üççeyreğin­de olumsuz tablo çizmesine rağmen, çelik üretimi ve ihracatında aşağıdaki gelişmeler yaşandı:


2016 yılında yaşanan olaylara ve ekonomik dar boğazlara rağmen yılın ilk üççeyreğin­de olumsuz tablo çizmesine rağmen, çelik üretimi ve ihracatında aşağıdaki gelişmeler yaşandı: 
Türkiye’nin 2016 yılı çelik üretimi 
2016 kütük üretimi:(%0,8 azalma) 
23,04 Milyon Ton/yıl 
2016 slab üretimi: (% 22,4 artış) 
10,15 Milyon Ton/yıl 
2016 toplam çelik üretimi: (% 5,3 artış) 
33,19 Milyon Ton/yıl 
 Türkiye’nin 2016 yılı çelik ihracatı 
2016 çelik ihracatı (Direk): (% 2,4 artış)  
16,5 Milyon Ton/yıl 
2016 çelik ihracatı (Endirek): 
17,4 ,Milyon Ton/yıl 
2016 çelik ihracatı (Direk): (% 8,1 azalma) 
9,1 Milyar $ 
2016 çelik ihracatı (Endirek): 
11,1 Milyar $ 
 Türkiye’de çelik yapı kapasitesi ve büyüklüğü 
Çelik konstrüksiyon imalat kapasitesi:  4.000 Ton/yıl Hafif çelik yapı imalat kapasitesi: 4.000.000 m2/yıl 
Sektörün ciro olarak büyüklüğü: 15,6 Milyar  $ 
İstihdam (yaklaşık): 30.000 kişi 
 Piyasalar 
2016 yılı ortalarında piyasalarda başlayan tedirginlik, bu dönemde de devam etti. Böl­gedeki siyasal dengesizlik ekonomiyi olum­suz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz tablo­ya rağmen 2016 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH) artışı TÜİK tarafından %2,9 olarakbelirlendi. TÜİK, 2016 yılı son döneminde milli gelir hesaplama yöntemini, Avrupa Hesaplar Sistemi’nin (European System of Accounts- ESA) yeni versiyonu ile uyumlu hale getirdi.  İnşaat sektöründeki büyüme­nin ise mega projelerin de katkısıyla % 4 mertebesinde olduğu değerlendirilmektedir. Piyasalardaki nakit ve tahsilat sıkıntısının yılın ortalarında daha belirgin hale gelmesi, işsizlik oranının artması beklenebilir. 
 ETKİNLİKLERİMİZ
YAÇEM Etkinlikleri 
Yapısal Çelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (YAÇEM)’nin üç ana faaliyet alanındaki etkinlikleri şu şekildedir: 
 TUCSAmark Belgelendirme 
2003 yılından beri yapılan belgelendirme faaliyetleri devam etmektedir. TUCSAmark Teknik Komitesi’nin yoğun çalışmaları sonucunda TUCSAmark Belgelendirme Programı’nın radikal değişiklikler içe­ren 4’üncü sürümü Mart sonu itibariyle tamamlanmıştır. Yeni sürüme göre, müstakil belgelendirme kuruluşu olan YAÇEM tara­fından, yalnız üyelerimizin değil sektördeki tüm firmaların TUCSAmark Yeterlilik bel­gelendirme işlemlerine Mayıs 2017 ayında başlanacaktır. 
 YAÇEM Akademi 
Verdiği kurslara artan tempoyla devam etmektedir. Bu dönem içinde İstanbul’da aşağıdaki kurslar gerçekleştirilmiştir:
 T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (4 gün) 14-15 ve 21-22 Ocak 2017
 Y101 Boya / Kaplama Seçimi ve Teknik Şartnamesi Hazırlama (1 gün) 24 Mart 2017 
 İstanbul’da açılması planlanan kurslar 
G105 Satın Alma Yönetimi (2 gün) 12-13 Mayıs T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları (4 gün) Eylül 2017 T501 Yangın Tasarımı-1 (Fire Design of Steel Structures - Eurocode) (2 gün) Kasım 2017 
Ayrıca, T103 Çelik Yapıların Tasarım ve Hesap Esasları kursunun 2 gün süreli olarak Antalya ve Kıbrıs’ta da açılması için planla­ma faaliyetleri devam etmektedir. 
 
YAÇEM Araştırma ve Danışmanlık 
Bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerin veril­mesi yönünde yapılanmaya gidilmiştir.
TUCSA Tahkim Kurulu Kitap satışları ve dergilere abonelik Araştırma ve fizibilite raporları  Danışmanlık ve proje yönetimi
Ar-Ge ve Ür-Ge projeleri
Tanıtım ve Reklam (Reklam ve sponsorluk bedelleri TUCSA web sitemizde ilan edilmiştir) 
İkinci el tezgah satışları
 Komite Çalışmaları
Bu süre içinde aşağıdaki komite çalışmaları yoğun bir şekilde yürütüldü, üyesi olduğumuz derneklerin çalışmalarına iştirak edildi:
 TK-3 Yangın Güvenliği Komitesi.
Yayın ve eğitim konularındaki çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca aktif ve pasif proje ve saha kontrolörlüğü konusunda da çalışmalara başlandı.
TK-4 Yüzey Koruma Komitesi.
Eğitim serisine 24 Mart tarihinde verilen “Boya / Kaplama Seçimi ve Teknik Şartnamesi Hazırlama” kursu ile başlandı. Meslek standardı ve yayın konusundaki çalışmalarına devam ediyor. Aynı zamanda Avrupa Yapısal Çelik Birliği (ECCS) bünyesindeki
“TC-4 Surface Protection (Yüzey Koruma)”
komitesinin yeniden aktive edilmesi konusundaki önerisine istinaden 12 Nisan 2017 tarihinde Brüksel’de yapılması planlanan Yüzey Koruma Çalıştayı’na (Surface Protection Workshop) da iştirak edilecek ve 2019 yılında tarafımızdan gerçekleştirilecek uluslararası sempozyum hakkında görüşmelerde bulunulacak.
 TK-21 Çelik Yapılar Teknik Komitesi
ilk toplantısını 29 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdi. Çelik yapıları ilgilendiren tüm yönetmelik, standart ve şartnamelere ilişkin sektör geri bildirimlerini değerlendirmek, söz konusu mevzuatta yapılması öngörülen değişiklik ve ilaveleri belirlemek ve sonuçları ilgili kurumlarla paylaşmak üzere kurulan Çelik Yapılar Teknik Komitesi böylece çalışmalarına başladı. Yeni oluşturulan TK-22 Çelik Yapılar Bağlantı Elemanları Komitesi, ilk toplantısını 7 Nisan 2017 tarihinde yapacak.
 TÜYAK Başkanı’nı ziyaret
10-11 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek TÜYAK Sempozyumu’nun desteklenmesi amacıyla TÜYAK Başkanı Filiz Mumoğlu ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, önceki yıllarda genellikle aktif yangın önlemlerine yönelik olan sempozyuma pasif ve özellikle yapısal yangın konularının da dahil edilmesi, uluslararası niteliğinin desteklenmesi yönünde mutabakat sağlandı.
Yarışmalar ve Öğrenci Etkinliklerimiz 
SteelPRO 2017 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması’na kayıtlar devam ediyor. Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından 14. Kez düzenlenen Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmasında, çok heyecan verici bir konu olan “Bir İskele Yapısı” öğrencilerin yaratıcılıklarını sergilemesi için mükemmel bir fırsat. Başvuru için son tarih: 1 Mayıs 2017.
25. Yıl Etkinlikleri
1992 yılında kurulmuş olan derneğimizin 25’inci yılı içinde bulunmaktayız. Bu nedenle, 25. Yıl Kitabı, 25. Yıl Gala Yemeği, Öykü Yarışması ve Fotoğraf Yarışması gibi etkinliklerin planlanması için çalışmalara başlanmıştır. Bu etkinliklerden ilki olan TUCSA Öykü Yarışması’nın duyurusuna başlandı. Türk Yapısal Çelik Derneği, yarışmaya katılacak öykülerin birer edebî yapıt olmalarının yanında, günümüze ve geleceğimize de ışık tutabileceği inancıyla tüm amatör yazarları kente ilişkin yaşanmışlıklarını ve hayallerini paylaşmaya davet ediyor. Bu konudaki ayrıntılı bilgiye ve şartnameye aşağıdaki linkten ulaşılabilir:
Planlı Etkinliklerimiz
Ulusal Çelik Yapı Ödülleri 2016’da ödüle değer bulunan üç proje ECCS’in Avrupa Çelik Yapı Tasarımı 2017 aday gösteriliyor.
Ayrıca, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleştirilen Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışmalarında ödül alan projelerden biri de söz konusu yarışmanın Öğrenci Projeleri bölümüne aday gösterilecek.
 Üniversite - Sanayi - Kamu İşbirliği Çalıştayı
2017’nin 2017 Ekim veya Kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  Bu çalıştayda; sanayici ve tasarımcıların öğrencilerin yetiştirilmesi konusunda üniversitelerden beklentilerini dile getirmesi, üniversitelerin sanayici ve tasarımcılara Ar-Ge ve inceleme (tez) konularının saptanması konusundaki olanak ve taleplerini belirtmesi, kamu yetkililerinin de konuşulanların hayata geçirilmesi için ne gibi fon ve desteklerin sağlanabileceği, kaynakların yaratılabileceği konusunda açıklama yapmaları planlanmaktadır.
 EuroSteel 2017
Avrupa’nın en büyük yapısal çelik etkinliklerinden biri olan ve her üç yılda bir gerçekleştirilen EuroSteel 2017 (8. Avrupa Çelik ve Kompozit Yapılar Konferansı) Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU) ve Danimarka Çelik Enstitüsü (DSI) işbirliği ile 13-15 Eylül 2017 tarihlerinde Danimarka’nın Kopenhag şehrinde yapılıyor. Bilim komitesinde bir Türk Profesörün yer aldığı, Türkiye’den bildirilerin de sunulacağı EuroSteel konferanslarının önümüzdeki yıllarda ve bilhassa 2023 yılında bir Türk Üniversitesi tarafından yapılması halinde TUCSA gerekli desteği vermeye hazırdır.
 GİRİŞİMLERİMİZ
TUCSA’nın orta vadede gerçekleştirmeye çalıştığı aşağıda belirtilen projeler yeterli kaynak bulunması halinde hayata geçirilecektir:
Sınav Merkezi
YAÇEM Akademi’nin MEB onayının alınması
Eğitim Merkezi Binası
Yener Gür’eş
Türk Yapısal Çelik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Çelik Yapılar - Sayı: 51 - Nisan 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği