TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 51 - Nisan 2017

Yarışma


TUCSA ÖYKÜLERİNİZİ BEKLİYOR

Türk Yapısal Çelik Derneği, kuruluşunun 25. yılı nedeniyle ilk kez “TUCSA Öykü Yarışması” düzenledi

Türk Yapısal Çelik Derneği, kuruluşunun 25. yılı nedeniyle ilk kez “TUCSA Öykü Yarışması” düzenledi ve yarışmaya katı­lacak öykülerin birer edebî yapıt olmala­rının yanında, günümüze ve geleceğimize de ışık tutabileceği inancıyla tüm amatör yazarları kente ilişkin yaşanmışlıklarını ve hayallerini paylaşmaya davet ediyor. 

TUCSA Öykü Yarışması Şartnamesi
1. KONU: “Kent” 
 
2. KATILIM KOŞULLARI  
 • Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm amatör yazarlar katılabilir. Daha önce öykü veya deneme türünde kitap yayımlamış ve kitabı satışa sunulmuş yazarlar yarışmaya katılamaz.
 • Her yarışmacı yarışmaya bir öyküyle katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Daha önce sanal ya da basılı ortamda yayımlanmış ve/veya ödül almış öyküler bu yarışmaya katılamaz.
 • Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması, daha önce yazılmış bir öyküden “Aktarma” içermemesi gerekir.
 • Özgün olmayan ve yukarıdaki hususlara uymayan öyküler, seçici kurul kararı ile tutanağa geçirilerek yarışma dışı bırakılır.
 • Bu öykü yarışmasına katılan katılımcılar bu şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
3. ÖYKÜDE ARANAN NİTELİKLER 
 • Öykülerin değerlendirilmesinde şu husus­lar dikkate alınır;
 • Türkçenin doğru kullanımı,
 • Verilen konu ile uyumlu öykü.
4. YAZIM KURALLARI VE TESLİM ŞEKLİ
 • Öyküler, Word belgesinde 12 Puntoyla Arial yazı karakterinde yazılmalıdır.
 • Öykü en fazla üç bin (3.000) sözcükten oluşmalıdır.
 • Yarışmaya katılabilmek için Başvuru For-mu, belirtilen tarihe kadar online doldurul­malıdır. Başvuru formu doldurulduğunda, sistem yarışmacıya bir kullanıcı adı ve şifre verecektir. Başvurudan sonra yapılacak yazışmalarda, kullanıcı adı yarışmacının rumuzu olarak kullanılacaktır.
 • Yarışmacılar, öyküyü verilen rumuzu ya­zarak ve .doc veya .docx uzantılı kaydedip, ilgili web sitesine yüklemeli veya belirtilen e-posta adresine TUCSA Öykü Yarışması 2 / 3 göndermelidir. Örneğin: verilen rumuz “25TUCSA7” ise öykü “25TUCSA7.docx” şeklinde kaydedilir.
 • Katılımcılar vesikalık fotoğraflarını kendi adları ve soyadlarıyla kaydedip, öykü ile birlikte ilgili web sitesine yüklemeli veya e-posta adresine göndermelidir.
 • Başvuru sistemi 31 Mayıs 2017 Cuma saat 23.59’da, öykü yükleme sistemi 21 Temmuz 2017 Cuma saat 23.59’da kapatıla­caktır. Son teslim tarihinden sonra e-posta ile gönderilen öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir. 
5. SEÇİCİ KURUL 
Feridun ANDAÇ Adnan BİNYAZAR Hami ÇAĞDAŞ Feryal TİLMAÇ İsmail YELALDI 
 
6. DANIŞMA KURULU 
İsmail YELALDI Nur ÖZKAN Eray AYDEMİR 
 
7. YARIŞMA TAKVİMİ 
 
 • Ön Başvuru için Son Tarih: 31 Mayıs 2017
 • Yazıların Son Teslim Tarihi:21 Temmuz 2017
 • Değerlendirilme Tarihi: 24 Temmuz - 29 Eylül 2017
 • Sonuçların Açıklanması: 5 Ekim 2017
 • Ödül Töreni: 26 Ekim 2017, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Oteli
8. ÖDÜLLER VE ÖDÜLLERE İLİŞKİN KURALLAR
8.1.Ödüller
 •  Birincilik Ödülü 3.000 TL
 • İkincilik Ödülü 2.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü 1.000 TL
 8.2. Ödüllere İlişkin Kurallar 
 
 • Yukarıdaki ödüllere ilave olarak, yayım­lanmak üzere seçilen öykülerin yazarlarına “BAŞARILI KATILIM BELGESİ” verile­cektir.
 • Yayımlanmaya değer bulunan öyküler, kitap haline getirilecek ve öyküsü yayım­lanan katılımcılara beşer kopya armağan edilecektir.
 • Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir öykünün, sonradan özgün olmadığı,  başkasına ait, alıntı, kopya veya aktarma olduğu Seçici Kurul tarafından tespit edil­mesi halinde yarışmacının ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması durumunda, diğer öykülerin sıralamasının değişip değişmeye­ceğine Seçici Kurul karar verir. 
9. YAYIN VE TELİF HAKKI 
 • Yarışmaya gönderilen öykülerin sorumlu­su eser sahibidir.
 • Yarışmacılar; 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım haklarını bedelsiz olarak - yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne devrettikleri­ni kabul ederler.
 • Yukarıda belirtilen kullanım hakları; yarışmaya gönderilen öykülerin sergileme, yayın, kitap, reklâm, broşür, afiş, web sayfa­sı ve benzeri yayınlarda yazar adı belirtil­mek suretiyle Türk Yapısal Çelik Derneği tarafından kullanılma haklarını da kapsar. 
BAŞVURU, TESLİM 
 • Başvuru adresi: http//steelpro.org/oyku/
 • Teslim adresi: http// steelpro.org/oyku/ veya e-posta: oykuyarismasi@tucsa.org
 • Danışma: e-posta: oykuyarismasi@tucsa. org
Çelik Yapılar - Sayı: 51 - Nisan 2017© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği