TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 59 - Mart 2019

Haber


TUCSA Mali Genel Kurulu

20 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olan Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Genel Kurulu 27. kez toplandı.

20 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olan Türk Yapısal Çelik Derneği’nin Genel Kurulu 27. kez toplandı. Bu Genel Kurullar; bir yıl Olağan Genel Kurul, diğer yıllar Mali Genel Kurul olarak yapılıyor. Bu yıl seçimli olmayan Mali Genel Kurulumuz 21 Şubat 2019 Perşembe günü İstanbul Ramada Asya Otel salonlarında gerçekleştirildi.
Genel Kurul’da, http://www.tucsa.org web sitesinde Ajandam köşesinde belirtilen raporlarda yer alan faaliyetleri içeren Faaliyet Raporu okundu. TUCSA’nın mevzuat, kamu ile ilişkiler, tanıtım, eğitim, STK’larla işbirlikleri gibi konularda yürüttüğü etkinlikler katılımcıların takdirleri ve yapıcı önerilerini ile karşılandı. 2018 dönemi Mali Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun okunup görüşülmesini takiben Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ayrı ayrı ibra edildi.
2018 Bütçesi ve 2019 Ön Bütçesi ile revize İç Tüzük görüşüldü ve onaylandı. İç Tüzükte yapılan revizyon esas olarak, üç yıldır artış yapılmayan aidatların derneğin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere %20 oranında artışını içeriyordu.
Önümüzdeki dönemde gerçekleşecek, aşağıdaki etkinlikler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- Uluslararası Korozyon ve Yüzey Koruma Sempozyumu (22-24 Mayıs 2019)
- 20. Yapısal Çelik Günü (20 Kasım 2019)
- Ulusal Çelik Köprü Ödülleri 2019 Yarışması
- Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması (SteelPRO 2019)
Sektörümüzün geleceği açısından önemli konuların görüşüldüğü bu Mali Genel Kurul’da, içinde bulunulan ekonomik durumla ilgili bazı önlemler ve kararlar da masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu Başkanı H. Yener Gür’eş kapanış konuşmasında; “Üyelerin derneğin temelini oluşturduğunu ve sektörün daha geniş temsili için üye sayısı hedefinin 250 olduğunu” belirtti ve bu konuda sektör adına tüm paydaşlardan destek istedi. Başkanın “Genel Kurul sonuçlarının Türk Yapısal Çelik Derneği’ne, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olması” dileğiyle, bir Mali Genel Kurul daha başarıyla sonuçlandı.
Çelik Yapılar - Sayı: 59 - Mart 2019© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği