TR|EN
Güncel
E-Bülten Aboneliği
SteelPro 2023
18th New Horizons
Tevfik Seno Arda Lisesi
Yayınlar > Çelik Yapılar
Sayı: 59 - Mart 2019

Projeler


Şanlıurfa Göbeklitepe Arkeolojik Alanı Koruma Çatıları Çelik İmalat ve Montajı

Yazı: Recep DEVECİ TEMSAN Yapı ve Makine Endüstri A.Ş. Genel Müdür Yrd.

Yapıların bağlantı detay hesapları, Yapımer Mühendilik’ten İnş.Müh. Bora MAĞDEN ve İnş.Müh. Fatih GENÇ, yapıların model işlerini, Vem Yapı’dan Mak. Müh. Mehmet DEMİRCİ tarafından yapılmıştır.
ODTÜ’den Prof. Dr. Murat Dicleli Danışmanlığında gerçekleştirilen yapıların tüm imalat, montaj işleri, konsept bağlantı detaylarının oluşturulması, montaj metotoloYapıların bağlantı detay hesapları, Yapımer Mühendilik’ten İnş.Müh. Bora MAĞDEN ve İnş.Müh. Fatih GENÇ, yapıların model işlerini, Vem Yapı’dan Mak. Müh. Mehmet DEMİRCİ tarafından yapılmıştır.
ODTÜ’den Prof. Dr. Murat Dicleli Danışmanlığında gerçekleştirilen yapıların tüm imalat, montaj işleri, konsept bağlantı detaylarının oluşturulması, montaj metotolojisi ve halat germe sistemi Temsan tarafından üstlenilmiş, Membrane sistemleri de Temsan-Tensaform tarafından yapılmıştır.
GT1 Koruma Çatısı
GT1 Alanı koruma çatısı çelik yapı sistemi, 37x45 m ölçülerinde ve 11m yüksekliğinde eliptik semer şeklinde çatı ring makas sistemi, makas sistemi altında bulunan diagonal taşıyıcı kolon sistemi, gezinti platformu ve platform altı taşıyıcı kolonlar olmak üzere 4 ana yapıdan oluşmaktadır.
Çatı makasları üçgen formunda 12 farklı modülden oluşan ve her modülün birbirine civatalı olarak bağlandığı bir sistemden oluşmaktadır.
Çatı kemer formu, birbiri üzerine binen ve belli bir sıra ile yük uygulanarak özel aparatlarla bağlanan uzama katsayısı çok düşük halatlarla sağlanmaktadır.
Tüm imalatlar Temsan Ankara fabrikasında yapılmış olup, imalat sırasında gerekli ölçüsel ve geometrik doğruluklarını garanti altına alabilmek için tüm modüller birebir fabrikada kurularak ve birbirlerine bağlanarak imal edilmişlerdir.
Gezinti Platformu Yapısı ise çatı formuna benzer şekilde eğrisel eliptik bir forma sahip, genişliği 3m’den 7m’ye kadar değişen 16 farklı modülden oluşan bir sistemden oluşmaktadır. Yine çatı makaslarında olduğu gibi imalat esnasında tüm platform modüller halinde fabrikda kurularak ve komşu modüller ile birbirlerine bağlanarak ölçülerin doğrulukları garanti altına alınmıştır.
GT1 Yapısı montajı gerekli montaj anı stabilite hesapları yapılarak oluşturulan sıralamaya göre uygun şekilde yapılmıştır.
Montaj esnasında tarihi dokuya zarar vermemek için 2 vinçler 2 noktaya yerleştirilmiş olup montaj kurgusu bu noktalara göre düzenlenmiştir.
GT1 çatı örtüsü ring truss civatalı bağlantı dizaynı ve yapının montaj anı hesapları Yapımer Mühendislik tarafından, tüm çatının 3D modellemesi ve imalat projelerinin hazırlanması işi ise VEM Yapı tarafından yapılmıştır.
GT2 Koruma Çatısı
GT2 Koruma Çatısı yaklaşık 2750m2 alana sahip kuzey ve batı yönlerinde %1.5 eğimli makas, aşık sisteminden oluşan bir yapıdır.
Çatı altında bulunan 5 adet noktaya yerleştirilmiş dikey kolonlar ile düşey yükler, eğimli olan 3 adet kolonlar ile de yatay yüklere karşı stabilite sağlanmıştır.
Tüm makaslar 2.4m yüksekliğinde ve birbirlerine civatalı olarak bağlanmaktadır.
Tüm civata delikleri fabrikada özel CNC tezgahlarda delinip makasların birbirlerine olan bağlantıları imalat esnasında kontrol edilerek üretilmiştir.
GT2 Yapısı montajı gerekli montaj anı stabilite hesapları yapılarak oluşturulan sıralamaya göre uygun şekilde yapılmıştır. Çatı montaj anı hesapları Yapımer Mühendislik tarafından, tüm çatının 3D modellemesi ve imalat projelerinin hazırlanması işi ise VEM Yapı tarafından yapılmıştır.
Çelik Yapılar - Sayı: 59 - Mart 2019© 2014 - Türk Yapısal Çelik Derneği